Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

socjologia edukacji socjalizacja edukacja instytucje autorytet

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Przybylski, B. (2014). Recenzja książki Mirosława J. Szymańskiego: Socjologia edukacji: zarys problematyki (Kraków: Impuls, 2013), ss. 218. Forum Oświatowe, 26(2(52), 193-198. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/193

Referencje

  1. Szymański, M. J. (1996). Selekcyjne funkcje szkolnictwa a struktura społeczna. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
  2. Szymański, M. J. (2000). Studia i szkice z socjologii edukacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
  3. Szymański, M. J. (2013). Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków: Impuls.