Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono neoliberalne uwikłania edukacji przedszkolnej w oparciu o realizowany obecnie we wrocławskich przedszkolach projektu „Przedsiębiorczy Przedszkolak”. Dokonano krytycznej analizy założeń projektu, ujawniając ideologiczne mechanizmy procesu komercjalizacji świata życia dziecka, czyli wczesnego socjalizowania do efektywnego funkcjonowania w ramach rynku konsumpcyjnego.

Słowa kluczowe

edukacja przedszkolna finanse ideologia neoliberalna konsument pieniądz przedsiębiorczość

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Dzikiewicz-Gazda, U. (1). Społeczno-ideologiczne konteksty uwikłania edukacji przedszkolnej. Forum Oświatowe, 24(2(47), 167-174. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/19

Referencje

  1. Bauman, Z. (2011). Kultura płynnej nowoczesności. Warszawa: Narodowy Instytut Audiowizualny; Agora S. A.
  2. Gutek, G. L. (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  3. Iwanowska, J., Kondracka-Szala, M., Stawowczyk-Płaza, A i Szymczuk, M. (2010). Projekt “Przedsiębiorczy Przedszkolak” : konspekty zajęć. Wrocław: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Wydział Edukacji. Pobrano 31 października 2012, z: http://www.wroclaw.pl/files/przedszkolaki/Przedsiebiorczy_przedszkolak_konspekt_07.2012.pdf
  4. Potulicka, E. i Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: of „Impuls”.
  5. Zwiernik, J. (2011). Globalny dzieciak jako partner w dialogu nauczycielskim. Rękopis w posiadaniu autora.
  6. Żylińska, M. (2012). Jak wykorzystać w szkole potencjał mózgu? Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa. Materiał powielany.