Treść głównego artykułu

Abstrakt

Skala Przekonań Zawodowych Nauczycieli Wychowania Fizycznego (SPZ-WF) przeznaczona jest do pomiaru nieracjonalnych przekonań związanych z pełnioną rolą zawodową. W pracy pokazano etapy konstruowania narzędzia opartego na założeniach teoretycznych Alberta Ellisa. Badania ujawniły czteroczynnikową strukturę skali (ps1. ambicja, perfekcjonizm: N = 10, α = 0,76; ps2. unikanie N = 8, α = 0,69; ps3. oczekiwanie szacunku N = 5, α = 0,71; ps4. neurotyczność N = 7, α = 0,60).

Słowa kluczowe

nauczyciel wychowania fizycznego przekonania zawodowe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Brudnik-Dąbrowska, M. (1). Skala Przekonań Zawodowych Nauczycieli Wychowania Fizycznego. Forum Oświatowe, 24(2(47), 139-164. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/18

Referencje

 1. Beck, A. T., Freeman, A. i Davis, D. D. (2005). Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Borg, M., Riding, R. i Falzon, J. (1991). Stress in teaching: a study of occupational stress and its determinants, job satisfaction and career commitment among primary schoolteachers. Educational Psychology, 1(11), 59-75.
 3. Boyle, G. J., Borg, M. G., Falzon, J. M. i Baglioni, J. A. (1995). A structural model of the dimensions of teacher stress. British Journal of Educational Psychology, 1(65), 49-67.
 4. Brzeziński, J. (2004). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Chmielewski, K. i Skarżyńska, K. (2001). Praca w życiu Polaków: wewnętrzna potrzeba czy konieczność bytowa? Studia Psychologiczne, 1(39), 141-160.
 6. Czerpaniak-Walczak, M. (2008). Nie myśl, bądź posłuszny: dyskurs władzy w szkole. W: M. Dudzikowa i M. Czerpaniak-Walczak (Red.), Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty: interdyscyplinarne ujęcie: (Tom. 4, s. 263-288). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 7. DeSarbo, W. S. i Edwards, E. A. (1996). Typologies of Compulsive Buying Behavior: A Constrained Clusterwise Regression Approach. Journal of Consumer Psychology, 3(5), 230-262.
 8. Ellis, A. (1987). Co można zrobić, aby poradzić sobie ze stresem. W: G. L. Cooper i R. Pane (Red.), Stres w pracy (s. 306-327). Warszawa: PWN.
 9. Ellis, A. (1999). Jak opanować złość zanim ona opanuje ciebie. Poznań: Media Rodzina.
 10. Ellis, A. (1999b). Terapia krótko-terminowa: lepiej głębiej trwalej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 11. Heszen, I. i Sęk, H. (2008). Zdrowie i stres. W: J. Strelau i D. Doliński (Red.), Psychologia: podręcznik akademicki: (Tom. 2, s. 681-734). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 12. Homplewicz, J. (1998). Aksjologia nauczycielska i jej zagrożenie. W: W. Prokopiuk (Red.), Rozwój nauczyciela w okresie transformacji (s. 170-173). Białystok: Trans Humana.
 13. Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 14. Jakubowska, U. (1994). Terapia racjonalno-emotywna Ellisa. W: L. Grzesiuk (Red.), Psychoterapia: szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 41-44). Warszawa: PWN.
 15. Karney, J. E. (2007). Psychopedagogika pracy. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 16. Komar, W. (2000). Współczesność i nauczyciel – perspektywy edukacji bez dogmatów? Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 17. Kyriacou, C. i Sutcliffe, J. (1978). Teacher stress: prevalence, sources and symptoms. British Journal of Educational Psychology, 48, 159-167.
 18. Lazarus, R. S. (1966). Psychological Stress and Coping Process. New York: Mc Graw-Hill.
 19. Lazarus, R. S. (1980). The Stress and Coping Paradigm. W: L. Bond i J. C. Rosen (Red.), Competence and Coping during Adulthood (s. 28-74). London: University Press of New England.
 20. Litzke, S. M. i Schuh H. (2007). Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 21. Maslach, K. i S. Jackson, S. (1984). Burnout in organizational settings. Applied Social Psychology Annual, 5, 133-153.
 22. Oleś, P. K. i Drat-Ruszczak, K. (2008). Osobowość. W: J. Strelau i D. Doliński (Red.), Psychologia: podręcznik akademicki: (Tom. 1, s. 651-764). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 23. Pasikowski, T. (1996). Charakterystyka próby i metody badawcze. W: H. Sęk (Red.), Wypalenie zawodowe: psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania (s. 27-40). Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke.
 24. Poznaniak, W. (1998). Wybrane zagadnienia terapii behawioralnej. W: H. Sęk (Red.), Społeczna psychologia kliniczna (s. 410-424). Warszawa: PWN.
 25. Sęk, H. (2000). Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej. W: H. Sęk (Red.), Wypalenie zawodowe: psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania (s. 83-112). Warszawa: PWN.
 26. Sęk, H. (1996). Zespół wypalenia zawodowego: wprowadzenie teoretyczne. W: H. Sęk (Red.), Wypalenie zawodowe: psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania (s. 9-26). Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke.
 27. Strelau, J. i Zawadzki, B. (1998). Kwestionariusz temperamentu pts: podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 28. Węgierski, Z. (1991). Refleksje na temat edukacji nauczycielskiej w świecie potrzeb dzisiejszych i perspektywicznych. W: H. Kwiatkowska (Red.), Edukacja nauczycielska wobec zmiany społecznej (s. 29-34) Warszawa: PTP.
 29. Zakrzewska, M. (1994). Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 30. Zbróg, Z. (2009). Wypalenie zawodowe jako skutek niezaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych nauczycieli. W: S. Popek i A. Winiarz (Red.), Nauczyciel: zawód, powołanie, pasja (s. 297-309). Lublin: Wydawnictwo UMC-S.