Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule podjęto rozważania nad konstruktem inteligencji emocjonalnej, przy czym skoncentrowano się w nim zarówno na wyjaśnieniu przyczyn ogromnej popularności tego pojęcia, jak również nakreśleniu głównych problemów i wątpliwości z nim związanych. Przedstawiając podstawowe założenia modelu zdolnościowego Saloveya i Mayera oraz najpopularniejszych modeli mieszanych (autorstwa Golemana oraz Bar-Ona), wskazano na ogromne rozbieżności w przyjmowanych w ich ramach definicjach i postulowanej strukturze inteligencji emocjonalnej. Opisano również zalety oraz niedoskonałości wspomnianych modeli. Zwrócono uwagę na problemy związane z pomiarem inteligencji emocjonalnej, a także niewystarczającą wiedzę o jej uwarunkowaniach i dynamice rozwojowej. Znaczącą część artykułu stanowią rozważanianad funkcjonalnym znaczeniem inteligencji emocjonalnej, w których podjęto próbę konfrontacji tez popularyzatorów pojęcia z dostępnymi danymi empirycznymi.

Słowa kluczowe

inteligencja emocjonalna pomiar psychometryczny funkcjonowanie człowieka

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Knopp, K. A. (2014). Gdzieś między wielkimi oczekiwaniami a rozczarowaniem. kilka refleksji nad konstruktem inteligencji emocjonalnej. Forum Oświatowe, 26(2(52), 29-46. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/154

Referencje

 1. Amelang, M., Steinmayr, R. (2006). Is there a validity increment for tests of emotional intelligence in explaining the variance of performance criteria? Intelligence, 34, 459-468.
 2. Aronson, E. (2000). Nobody left to hate. New York: Freeman & Co.
 3. Austin, E. J. (2005). Emotional intelligence and emotional information processing. Personality and Individual Differences, 39, 403-413.
 4. Austin E. J., Saklofske D. H., Egan V. (2005). Personality, well-being and health correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 38, 547-558.
 5. Bar-On, R. (1997). EQ-i. BarOn Emotional Quotient Inventory. A measure of emotional intelligence. User’s manual. Toronto: Multi-Health Systems.
 6. Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: insights from the Emotional Quotient Inventory. W: R. Bar–On, J. D. A. Parker (red.), The handbook of emotional intelligence (s. 363–388). San Francisco, CA: Jossey – Bass, Inc.
 7. Bar-On, R. (2001). Emotional intelligence and self-actualization. W: J. Ciarrochi, J. P. Forgas, J. D. Mayer (red.), Emotional intelligence in everyday life (s. 82-97). Philadelphia, PA: Psychologu Press.
 8. Barchard, K. A. (2003). Does emotional intelligenceassist in the prediction of academic success? Educational and Psychological Measurement, 63, 840-858.
 9. Brackett, M. A., Mayer, J. D., Warner, R. M. (2004). Emotional intelligence and its expression in everyday behavior. Personality and Individual Differences, 36, 1387-1402.
 10. Brackett, M. A., Rivers, S. E., Shiffman, S. Lerner, N., Salovey, P. (2006). Relating emotional abilities to social functioning: a comparison of self-report and performance measures of emotional intelligence. Journal of Personality and Social Psychology, 91(4), 780-795.
 11. Caruso, D. R., Wolfe, Ch. J. (2001). Emotional intelligence in the workplace. W: J. Ciarrochi, J. P. Forgas, J. D. Mayer (red), Emotional intelligence in everyday life: a scientific inquiry (s. 150-167). Philadelphia: Psychology Press, Taylor&Francis Group.
 12. Ciarrochi, J. V., Chan, A. Y. C., Caputti, P. (2000). A critical evaluation of the emotional intelligence construct. Personality and Individual Differences, 28, 539-561.
 13. Ciarrochi, J., Deane, F., Wilson, C. J., Rickwood, D. (2002). Adolescents who need help the most are the least likely to seek it: the relationship between low emotional competence and low intention to seek help. British Journal of Guidance & Counselling, 30, 2, 173-188.
 14. Ciarrochi, J., Scott, G., Deane, F. P., Heaven, P. C. L. (2003). Relations between social and emotional competence and mental health: a construct validation study. Personality and Individual Differences, 35, 1947-1963.
 15. Day, A. L., Carroll, S. A. (2004). Using an ability-based measure of emotional intelligence to predict individual performance, group performance and group citizenship behaviours. Personality and Individual Differences, 36, 1443-1458.
 16. Deutschendorf, H. (2009). The Other Kind of Smart: Simple Ways to Boost Your Emotional Intelligence for Greater Personal Effectiveness and Success. New York, NY: Amacom.
 17. Elias, M. J., Hunter, L., Kress, J. S. (2001). Emotional intelligence and education. W: J. Ciarrochi, J. P. Forgas, J. D. Mayer (red), Emotional intelligence in everyday life: a scientific inquiry (s. 133-149). Philadelphia: Psychology Press, Taylor&Francis Group.
 18. Engelberg E., Sjöberg L. (2004). Emotional intelligence, affect intensity, and social adjustment. Personality and Individual Differences, 37, 533-542.
 19. Extremera, N., Fernandez-Berrocal, P. (2005). Perceived emotional intelligence and life satisfaction: predictive and incremental validity using Trait Meta-Mood Scale. Personality and Individual Differences, 39, 937-948.
 20. Gertis, L., Derksen, J. J. L., Verbruggen, A. B., Katzko, M. (2005). Emotional intelligence profiles of nurses caring for people with severe behaviour problems. Personality and Individual Differences, 38, 33-43.
 21. Gil-Olarte Marqeuz, P., Palomera Martin, R., Brackett, M. A. (2006). Relating emotional intelligence to social competences and academic achievement among high school students. Psicothema, 18, 118-123.
 22. Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina of Poznań.
 23. Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina of Poznań.
 24. Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002). Naturalne przywództwo: odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej. Wrocław, Warszawa: Jacek Santorski, Wydawnictwa Biznesowe.
 25. Goleman, D. (2011). Leadership: the power of emotional intelligence. Northampton MA: More than Sound.
 26. Gumora, G., Arsenio, W. F. (2002). Emotionality, emotion regulation and school performance in middle school children. Journal of School Psychology, 40, 395-413.
 27. Jain, A. K., Sinha, A. K. (2005). General health in organizations: relative relevance of emotional intelligence, trust and organizational support. International Journal of Stress Management, 12, 257-273.
 28. Jaworowska, A., Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 29. Landy, F. J. (2005). Some historical and scientific issues related to research on emotional intelligence. Journal of Organizational Behavior, 26, 411-424.
 30. Lopes P. N., Salovey P., Straus R. (2003). Emotional intelligence, personality, and the perceived quality of social relationships. Personality and Individual Differences, 35, 641-658.
 31. Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju: podręcznik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.
 32. Matczak, A. (2004). Temperament a inteligencja emocjonalna. Psychologia, Etologia, Genetyka, 10, 59-82.
 33. Matczak, A. (2006). Natura i struktura inteligencji emocjonalnej. Psychologia-Etologia-Genetyka, 13, 59-87.
 34. Matczak, A. (2007). Rola inteligencji emocjonalnej. Studia Psychologiczne, 45(1), 9-18.
 35. Matczak, A. (2008). Do czego może być potrzebne pojęcie inteligencji emocjonalnej? W: M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje (s. 46-61). Warszawa: PWN.
 36. Matthews, G., Zeidner, M., Roberts, R. D. (2002). Emotional intelligence: science and myth. Cambridge, London: A Bradford Book.
 37. Mayer, J. D. (2001). A field guide to emotional intelligence. W: J. Ciarrochi, J. P. Forgas i J. D. Mayer (red.). Emotional intelligence and everyday life (s. 3-24). New Yors: Psychology Press.
 38. Mayer, J. D., Caruso, D., Salovey, P. (2000). Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence, 27, 267-298.
 39. Mayer, J. D., Cobb, C. D. (2000). Educational policy on emotional intelligence: does it make sense? Educational Psychology Review, 12, 163-183.
 40. Mayer, J. D., Salovey, P. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna? W: P. Salovey, D. J. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna: problemy edukacyjne (s. 21–69). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 41. Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. (2000). Models of emotional intelligence. W: R. Sternberg (red.), Handbook of intelligence (s. 396-420). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 42. Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D., Sitarenios, G. (2001). Emotional intelligence as a standard intelligence. Emotion, 1, 232-242.
 43. Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D., Sitarenios, G. (2003). Measuring emotional intelligence with the MSCEIT V2.0. Emotion, 3, 97-105.
 44. Mestre, J. M., Guil, R., Lopes, P. N., Salovey, P., Gil-Olarte, P. (2006). Emotional intelligence and social and academic adaptation to school. Psicothema, 18, 112-117.
 45. Moczydłowska, J. (2000). Potęga inteligencji emocjonalnej. Zeszyty Naukowe WSZiP Łomża, 1, 125-144.
 46. Neubauer, A. C., Freudenthaler, H. H. (2005). Models of emotional intelligence. W: R. Schulze, R. D. Roberts (red.), Emotional intelligence: an international handbook (s. 31-50). Gottingen: Hogrefe & Hubner Publishers.
 47. O’Connor, R. M., Little, I. S. (2003). Revisiting the predictive validity of emotional intelligence: self-report versus ability-based measures. Personality and Individual Differences, 35, 1893-1902.
 48. Palmer, B., Donaldson, C., Stough, C. (2002). Emotional intelligence and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 33, 1091-1100.
 49. Parker, J. D. A., Creque, Sr., R. E., Barnhart, D. L., Harris, J. I., Majeski, S.A., Wood, L. M., Bond. B. J., Hogan, M. J. (2004a). Academic achievement in high school: does emotional intelligence matter? Personality and Individual Difference, 37, 1321-1330.
 50. Parker J. D. A., Summerfeldt L. J., Hogan M. J., Majeski S. A. (2004b). Emotional intelligence and academic success: examining the transition from high school to university. Personality and Individual Differences, 36, 163-172.
 51. Perez, J. C., Petrides, K. V., Furnham, A. (2005). Measuring trait emotional intelligence. W: R. Schulze, R. D. Roberts (red.), Emotional intelligence: an international handbook (s. 181-202). Gottingen: Hogrefe & Huber Publishers.
 52. Petrides, K. V., Fredrickson, N., Furnham, A. (2004). The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school. Personality and Individual Differences, 36, 277-229.
 53. Przybyła-Basista, H. (2000). Inteligencja emocjonalna i możliwości jej rozwijania w szkole. Chowanna, 1, 135-143.
 54. Qualter, P., Whiteley, H. E., Hutchinson, J. M., Pope, D. J. (2007). Supporting the development of emotional intelligence competencies to ease the transition from primary to high school. Educational Psychology in Practice, 23(1), 79-95.
 55. Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.
 56. Schutte N. S., Malouff J. M. Simunek M., McKenley J., Hollander S. (2002). Characteristic emotional intelligence and emotional well-being. Cognition and Emotion, 16, 769-785.
 57. Śmieja, M., Orzechowski, J. (2007). O eksperymentalnych metodach badania inteligencji emocjonalnej. Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo, 4 (1), 9-28.
 58. Van der Zee, K., Thijs, M., Schakel, L. (2002). The relationship of emotional intelligence with academic intelligence and the Big Five. European Journal of Personality, 16, 103-125.
 59. Van Rooy D. L., Viswesvaran C. (2004). Emotional intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. Journal of Vocational Behavior, 65, 71-95.
 60. Wesinger, H. (1998). Emotional intelligence at work: the untapped edge of success. San Francisco: Jossey-Brass.
 61. Wilhelm, O. (2005). Measures of emotional intelligence: practice and standards. W: R. Schulze, R. D. Roberts (red.), Emotional intelligence: an international handbook (s. 131-154). Gottingen: Hogrefe & Huber Publishers.
 62. Woolery A., Salovey P. (2004). Emotional intelligence and physical health. W: T. Nyklicek, L. K. Temoshok, A. Vingerhoets (red.), Biobehavioral perspectives of health and disease prevention (t. 6., s. 154-168). New York: Norwood Academic.
 63. Zeidner, M. (2008). Rozwój inteligencji emocjonalnej. Czego dowiedzieliśmy się do tej pory? W: M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje (s. 82-112). Warszawa: PWN.
 64. Zeidner, M., Roberts, R. D., Matthews, G. (2002). Can emotional intelligence be schooled? A critical review. Educational Psychologist, 37, 215-231.
 65. Amelang, M., Steinmayr, R. (2006). Is there a validity increment for tests of emotional intelligence in explaining the variance of performance criteria? Intelligence, 34(5), 459–468. DOI: 10.1016/j.intell.2006.03.003
 66. Aronson, E. (2000). Nobody left to hate. New York, NY: Freeman & Co.
 67. Austin, E. J. (2005). Emotional intelligence and emotional information processing. Personality and Individual Differences, 39(2), 403–414. DOI: 10.1016/j.paid.2005.01.017
 68. Austin, E. J., Saklofske. D. H., Egan, V. (2005). Personality, well-being and health correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 38(3), 547–558. DOI: 10.1016/j.paid.2004.05.009
 69. Bar-On, R. (1997). EQ-i. BarOn Emotional Quotient Inventory. A measure of emotional intelligence. User’s manual. Toronto: Multi-Health Systems.
 70. Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: insights from the Emotional Quotient Inventory. W: R. Bar–On, J. D. A. Parker (red.), The handbook of emotional intelligence (s. 363–388). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 71. Bar-On, R. (2001). Emotional intelligence and self-actualization. W: J. Ciarrochi, J. P. Forgas, J. D. Mayer (red.), Emotional intelligence in everyday life (s. 82–97). Philadelphia, PA: Psychologu Press.
 72. Barchard, K. A. (2003). Does emotional intelligence assist in the prediction of academic success? Educational and Psychological Measurement, 63(5), 840–858. DOI: 10.1177/0013164403251333
 73. Brackett, M. A., Mayer, J. D., Warner, R. M. (2004). Emotional intelligence and its expression in everyday behavior. Personality and Individual Differences, 36(6), 1387–1402. DOI: 10.1016/S0191-8869(03)00236-8
 74. Brackett, M. A., Rivers, S. E., Shiffman, S., Lerner, N., Salovey, P. (2006). Relating emotional abilities to social functioning: a comparison of self-report and performance measures of emotional intelligence. Journal of Personality and Social Psychology, 91(4), 780–795. DOI: 10.1037/0022-3514.91.4.780
 75. Brackett, M. A., Salovey, P. (2008). Pomiar inteligencji emocjonalnej skalą Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test. W: M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje (s. 113–135). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 76. Caruso, D. R., Wolfe, Ch. J. (2001). Emotional intelligence in the workplace. W: J. Ciarrochi, J. P. Forgas, J. D. Mayer (red.), Emotional intelligence in everyday life: a scientific inquiry (s. 150–167). Philadelphia, PA: Psychology Press.
 77. Ciarrochi, J. V., Chan, A. Y. C., Caputi, P. (2000). A critical evaluation of the emotional intelligence construct. Personality and Individual Differences, 28(3), 539–561. DOI: 10.1016/S0191-8869(99)00119-1
 78. Ciarrochi, J., Deane, F. P., Wilson, C. J., Rickwood, D. (2002). Adolescents who need help the most are the least likely to seek it: the relationship between low emotional competence and low intention to seek help. British Journal of Guidance & Counselling, 30(2), 173–188. DOI: 10.1080/03069880220128047
 79. Ciarrochi, J., Scott, G., Deane, F. P., Heaven, P. C. L. (2003). Relations between social and emotional competence and mental health: a construct validation study. Personality and Individual Differences, 35(8), 1947–1963. DOI: 10.1016/S0191-
 80. 8869(03)00043-6
 81. Day, A. L., Carroll, S. A. (2004). Using an ability-based measure of emotional intelligence to predict individual performance, group performance and group citizenship behaviours. Personality and Individual Differences, 36(6), 1443–1458. DOI: 10.1016/S0191-8869(03)00240-X
 82. Deutschendorf, H. (2009). The Other Kind of Smart: Simple Ways to Boost Your Emotional Intelligence for Greater Personal Effectiveness and Success. New York, NY: Amacom.
 83. Elias, M. J., Hunter, L., Kress, J. S. (2001). Emotional intelligence and education. W: J. Ciarrochi, J. P. Forgas, J. D. Mayer (red.), Emotional intelligence in everyday life: a scientific inquiry (s. 133–149). Philadelphia, PA: Psychology Press.
 84. Engelberg, E., Sjöberg, L. (2004). Emotional intelligence, affect intensity, and social adjustment. Personality and Individual Differences, 37(3), 533–542. DOI: 10.1016/j.paid.2003.09.024
 85. Extremera, N., Fernández-Berrocal, P. (2005). Perceived emotional intelligence and life satisfaction: predictive and incremental validity using Trait Meta-Mood Scale. Personality and Individual Differences, 39(5), 937–948. DOI: 10.1016/j.paid.2005.03.012
 86. Gerits, L., Derksen, J. J. L., Verbruggen, A. B., Katzko, M. (2005). Emotional intelligence profiles of nurses caring for people with severe behaviour problems. Personality and Individual Differences, 38(1), 33–43. DOI: 10.1016/j.paid.2004.03.019
 87. Gil-Olarte Marqeuz, P., Palomera Martin, R., Brackett, M. A. (2006). Relating emotional intelligence to social competences and academic achievement among high school students. Psicothema, 18(1), 118–123.
 88. Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina of Poznań.
 89. Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.
 90. Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002). Naturalne przywództwo: odkrywanie mocy inteligencji emocjonalnej. Wrocław: Jacek Santorski – Wydawnictwa Biznesowe.
 91. Goleman, D. (2011). Leadership: the power of emotional intelligence. Northampton, MA: More than Sound.
 92. Gumora, G., Arsenio, W. F. (2002). Emotionality, emotion regulation and school performance in middle school children. Journal of School Psychology, 40(5), 395–413. DOI: 10.1016/S0022-4405(02)00108-5
 93. Jain, A. K., Sinha, A. K. (2005). General health in organizations: relative relevance of emotional intelligence, trust and organizational support. International Journal of Stress Management, 12(3), 257–273. DOI: 10.1037/1072-5245.12.3.257
 94. Jaworowska, A., Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE: podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 95. Knopp, K. A. (2010). Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 96. Landy, F. J. (2005). Some historical and scientific issues related to research on emotional intelligence. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 411–424. DOI: 10.1002/job.317
 97. Lopes, P. N., Salovey, P., Straus, R. (2003). Emotional intelligence, personality, and the perceived quality of social relationships. Personality and Individual Differences, 35(3), 641–658. DOI: 10.1016/S0191-8869(02)00242-8
 98. Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju: podręcznik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 99. Maruszewski, T. (2008). Inteligencja emocjonalna – między sprawnością a mądrością. W: M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje (s. 62–81). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 100. Matczak, A. (2004). Temperament a inteligencja emocjonalna. Psychologia, Etologia, Genetyka, 10, 59–82.
 101. Matczak, A. (2006). Natura i struktura inteligencji emocjonalnej. Psychologia, Etologia, Genetyka, 13, 59–87.
 102. Matczak, A. (2007). Rola inteligencji emocjonalnej. Studia Psychologiczne, 45(1), 9–18.
 103. Matczak, A. (2008). Do czego może być potrzebne pojęcie inteligencji emocjonalnej? W: M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje (s. 46–61). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 104. Matczak, A., Knopp, K. A. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: LiberiLibri.
 105. Matthews, G., Zeidner, M., Roberts, R. D. (2002). Emotional intelligence: science and myth. Cambridge: A Bradford Book.
 106. Mayer, J. D. (2001). A field guide to emotional intelligence. W: J. Ciarrochi, J. P. Forgas, J. D. Mayer (red.), Emotional intelligence in everyday life (s. 3–24). New York, NY: Psychology Press.
 107. Mayer, J. D., Caruso, D., Salovey, P. (2000). Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence, 27(4), 267–298. DOI: 10.1037/1528-3542.1.3.232
 108. Mayer, J. D., Cobb, C. D. (2000). Educational policy on emotional intelligence: does it make sense? Educational Psychology Review, 12(2), 163–183. DOI: 10.1023/A:1009093231445
 109. Mayer, J. D., Salovey, P. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna? W: P. Salovey, D. J. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna: problemy edukacyjne (s. 21–69). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 110. Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D. (2000). Models of emotional intelligence. W: R. Sternberg (red.), Handbook of intelligence (s. 396–420). Cambridge: Cambridge University Press.
 111. Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D., Sitarenios, G. (2001). Emotional intelligence as a standard intelligence. Emotion, 1(3), 232–242. DOI: 10.1037/1528-3542.1.3.232
 112. Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, D., Sitarenios, G. (2003). Measuring emotional intelligence with the MSCEIT V2.0. Emotion, 3(1), 97–105. DOI: 10.1037/1528-3542.3.1.97
 113. Mestre, J. M., Guil, R., Lopes, P. N., Salovey, P., Gil-Olarte, P. (2006). Emotional intelligence and social and academic adaptation to school. Psicothema, 18, 112–117.
 114. Moczydłowska, J. (2000). Potęga inteligencji emocjonalnej. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Lomży, 1, 125–144.
 115. Neubauer, A. C., Freudenthaler, H. H. (2005). Models of emotional intelligence. W: R. Schulze, R. D. Roberts (red.), Emotional intelligence: an international handbook (s. 31–50). Gottingen: Hogrefe & Hubner Publishers.
 116. O’Connor, R. M., Jr., Little, I. S. (2003). Revisiting the predictive validity of emotional intelligence: self-report versus ability-based measures. Personality and Individual Differences, 35(8), 1893–1902. DOI: 10.1016/S0191-8869(03)00038-2
 117. Palmer, B., Donaldson, C., Stough, C. (2002). Emotional intelligence and life satisfaction.
 118. Personality and Individual Differences, 33(7), 1091–1100. DOI: 10.1016/S0191-8869(01)00215-X
 119. Parker, J. D. A., Creque, R. E., Sr., Barnhart, D. L., Harris, J. I., Majeski, S. A., Wood, L. M., Bond, B. J., Hogan, M. J. (2004). Academic achievement in high school: does emotional intelligence matter? Personality and Individual Difference, 37(7), 1321–1330. DOI: 10.1016/j.paid.2004.01.002
 120. Parker, J. D. A., Summerfeldt, L. J., Hogan, M. J., Majeski, S. A. (2004). Emotional intelligence and academic success: examining the transition from high school to university. Personality and Individual Differences, 36(1), 163–172. DOI: 10.1016/S0191-8869(03)00076-X
 121. Perez, J. C., Petrides, K. V., Furnham, A. (2005). Measuring trait emotional intelligence. W: R. Schulze, R. D. Roberts (red.), Emotional intelligence: an international handbook (s. 181–202). Gottingen: Hogrefe & Huber Publishers.
 122. Petrides, K. V., Frederickson, N., Furnham, A. (2004). The role of trait emotional intelligence in academic performance and deviant behavior at school. Personality and Individual Differences, 36(2), 277–229. DOI: 10.1016/S0191-8869(03)00084-9
 123. Przybyła-Basista, H. (2000). Inteligencja emocjonalna i możliwości jej rozwijania w szkole. Chowanna, 1, 135–143.
 124. Qualter, P., Whiteley, H. E., Hutchinson, J. M., Pope, D. J. (2007). Supporting the development of emotional intelligence competencies to ease the transition from primary to high school. Educational Psychology in Practice, 23(1), 79–95. DOI: 10.1080/02667360601154584
 125. Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185–211.
 126. Schutte, N. S., Malouff, J. M., Simunek, M., McKenley, J., Hollander, S. (2002). Characteristic emotional intelligence and emotional well-being. Cognition and Emotion, 16(6), 769–785. DOI: 10.1080/02699930143000482
 127. Śmieja, M., Orzechowski, J. (2007). O eksperymentalnych metodach badania inteligencji emocjonalnej. Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo, 4(1), 9–28.
 128. Van der Zee, K., Thijs, M., Schakel, L. (2002). The relationship of emotional intelligence with academic intelligence and the Big Five. European Journal of Personality, 16(2), 103–125. DOI: 10.1002/per.434
 129. Van Rooy, D. L., Viswesvaran, C. (2004). Emotional intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 71–95. DOI: 10.1016/S0001-8791(03)00076-9
 130. Weisinger, H. (1998). Emotional intelligence at work: the untapped edge of success. San Francisco, CA: Jossey-Brass.
 131. Wilhelm, O. (2005). Measures of emotional intelligence: practice and standards. W: R. Schulze, R. D. Roberts (red.), Emotional intelligence: an international handbook (s. 131–154). Gottingen: Hogrefe & Huber Publishers.
 132. Woolery, A., Salovey, P. (2004). Emotional intelligence and physical health. W: T. Nyklicek, L. K. Temoshok, A. Vingerhoets (red.), Biobehavioral perspectives of health and disease prevention (T. 6., s. 154–168). New York, NY: Norwood Academic.
 133. Zeidner, M. (2008). Rozwój inteligencji emocjonalnej. Czego dowiedzieliśmy się do tej pory? W: M. Śmieja, J. Orzechowski (red.), Inteligencja emocjonalna: fakty, mity, kontrowersje (s. 82–112). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 134. Zeidner, M., Roberts, R. D., Matthews, G. (2002). Can emotional intelligence be schooled? A critical review. Educational Psychologist, 37(4), 215–231. DOI: 10.1207/S15326985EP3704_2