Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie poglądów przeciwników ingerencji państwa w szkolnictwo, wywodzących się ze środowisk konserwatywnych. Analizie poddano wypowiedzi przedstawiane w prasie i na witrynach internetowych. W przekonaniu konserwatystów przymus kształcenia oraz centralistycznie ustalane ideały wychowawcze i treści kształcenia naruszały autonomię podstawowej wspólnoty wychowawczej, jaką stanowiła rodzina. Wskazywano także, że szkolnictwo było wykorzystywane przez rządzących do manipulowania społeczeństwem, narzucania własnej – partyjnej wizji świata. Konserwatyści opowiadają się za prywatyzacją szkolnictwa, która doprowadziłaby do jego pluralizacji, rozwoju szkół o zróżnicowanym charakterze ideowym. Umożliwiałoby to rodzicom wybór szkoły zgodnej z ich światopoglądem.

Słowa kluczowe

konserwatyzm ideologie edukacyjne etatyzm polityka edukacyjna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Tokarz, T. (2014). „Przeciw szkolnemu etatyzmowi”. Ocena ingerencji państwa w edukację (w okresie III Rzeczypospolitej) w polskiej publicystyce konserwatywnej. Forum Oświatowe, 26(2(52), 113-134. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/150

Referencje

 1. Apel Konserwatywny uczestników III Krajowego Zjazdu Koalicji Konserwatywnej Katowice, 20 kwietnia 1997 r. (1997). Kwartalnik Konserwatywny, 2.
 2. Bitner, M. (2005). Trzeci podmiot w rodzinie. Prawica.net. Pobrane 10 października 2013, z: http://prawica.net/node/2081
 3. Bodakowski, J. (2007, 6 października). Edukacja państwowa. Prawica.net. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.prawica.net/node/7394#new
 4. Borowik, B. (2011). Partie konserwatywne w Polsce 1989-2001. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 5. Brzózka, R. (2008a, 8 lutego). Edukacja liberalna – ale pod przymusem. Nasz Dziennik, 30. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20080205&id=my22.txt
 6. Brzózka, R. (2008b, 18 kwietnia). Reforma oświaty drugiego stopnia. Radio Maryja. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/reforma-oswiaty-drugiego-stopnia
 7. Chojecki, P. (2006). Skąd się biorą Rozwydrzeńcy? Pobrane 10 października 2013, z: http://www.podprad.knp.lublin.pl
 8. Dudzikowa, M. (2004). Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia: eseje etnopedagogiczne (wyd. 2). Kraków: Impuls.
 9. Dueholm, N. (2007). Skąd się wzięły szkoły? Prawica.net. Pobrane 10 października 2013, z: http://prawica.net/node/8520
 10. Fijor, J. (2006, 12 listopada). Edukacja – nie wyręczać. Prawica.net. Pobrane 10 października 2013, z: http://prawica.net/node/5264
 11. Górecki, A. (2011, 25 września). Systemowe niszczenie szkoły? Konserwatyzm.pl. Pobrane 10 października 2013, z: http://konserwatyzm.pl/artykul/1917/systemowe-niszczenie-szkoly
 12. Jackowski, J. M. (2008, 11 czerwca). Szkoła nadal w okowach ideologii. Nasz Dziennik. Pobrane 10 października 2013, z: http://archiwum.dlapolski.pl/informacje/Czytajart-3432.html
 13. Jaroszyński, P. (1999). Globalizm a reforma edukacji w Polsce. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.piotrjaroszynski.pl/felietony-wywiady/globalizm-a-reforma-edukacji-w-polsce.html
 14. Jaroszyński, P. (2001). Edukacja dla socjalizmu. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.rodzinapolska.pl/tematm/archiwum/i2001/eduk_do_soc.htm
 15. Jaroszyński, P. (2008). Reforma edukacji: kto za tym stoi. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.radiomaryja.pl/informacje/reforma-edukacji-kto-za-tym-stoi
 16. Jaroszyński, P. (2010). Wolność dziecka a autorytet rodziców. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.piotrjaroszynski.pl/felietony-wywiady/wolnosc-dziecka-a-autorytet-rodzicow.html
 17. Jasiński, K. (2008). Wykładnia wolności. Na przykładzie edukacji. Konserwatyzm.pl. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/858
 18. Jaworski, P. (1998). Jaka młodzież? Jaka Rzeczpospolita?: natura zagrożeń ideologicznych w projektowanej reformie oświaty. Arcana: kultura, historia, polityka, 21(3), 27–43.
 19. Jezierska, A. (2006, 3 stycznia). Upaństwowione dzieciństwo. Nasz Dziennik. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.iap.pl/index.html?id=wiadomosci&nrwiad=42752
 20. Kiereś, B. (2003). Wychowanie pomiędzy rodziną a szkołą. Cywilizacja: o nauce, moralności, sztuce i religii, 7.
 21. Korwin-Mikke, J. (2007, 15 marca). Hodowla Bydła czyli: manifest normalności. Janusz Korwin Mikke – blog oficjalny. Pobrane 10 października 2013, z: http://korwin-mikke.blog.onet.pl/1,DA2007-10-20,index.html
 22. Korwin-Mikke, J. (2008, 30 września). Sześciolatki mają rodziców! PZPN też ma dwoje! Janusz Korwin Mikke – blog oficjalny. Pobrane 10 października 2013, z: http://korwin-mikke.blog.onet.pl/Szesciolatki-maja-rodzicow-PZP,2,ID344411329,n
 23. Lesiak, P. (2008, 17 listopada). Indoktrynacja dzieci w systemie demokratycznym. Pobrane 10 października 2013, z: http://ien.pl/index.php/archives/1153
 24. Leszczyński, D. (2008, 3 października). Szkoła – zakładnik ideologii. Instytut im. Ks. Piotra Skargi. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.piotrskarga.pl/ps,2415,3,0,2,I,informacje.html
 25. Łysiak, W. (2006). Szkoła szkodzi. Gazeta Polska, 46.
 26. Maślach, A. (2009). MEN do likwidacji. Konserwatyzm.pl. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/438
 27. Matyszkowicz, M. (2012a, 26 czerwca). System na głowie. Teologia Polityczna. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.teologiapolityczna.pl/mateusz-matyszkowicz-system-na-glowie
 28. Matyszkowicz, M. (2012b, 15 października). Znieśmy obowiązek szkolny. Teologia Polityczna. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.teologiapolityczna.pl/mateusz-matyszkowicz-znie-my-obowi-zek-szkolny
 29. Nagórny, J. (2005). Posłannictwo szkoły – posłannictwo nauczyciela. Cywilizacja: o nauce, moralności, sztuce i religii, 14, 10–27.
 30. Nash, G. H. (1976). The Conservative Intellectual Movement in America Since 1945. New York, NY: Basic Books.
 31. Nowicki, Z. (2011). Koniec dzieciństwa. Opcja na Prawo, 9(117).
 32. Olędzki, K. (2009). Szkolny totalitaryzm. Konserwatyzm.pl. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/590
 33. Organizacja Monarchistów Polskich. (1990). Klub Konserwatywny – przed wyborami samorządowymi. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.legitymizm.org/kk-wybory-samorzadowe-1990
 34. Organizacja Monarchistów Polskich. (1992). Polska ma własną drogę. Tezy ustrojowe. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.legitymizm.org/kk-polska-ma-wlasna-droge-tezy-ustrojowe
 35. Organizacja Monarchistów Polskich. (1996, 8 grudnia). Szkoła – instrument sprawowania władzy czy instytucja przekazywania wiedzy? Memorandum oświatowe. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.legitymizm.org/kk-szkola-memorandum-oswiatowe
 36. Paliwoda, P. (2007, 6 września). Zgubne eksperymenty postępowych edukatorów. Rzeczpospolita. Pobrane 10 października 2013, z: http://archiwum.rp.pl/artykul/711044_Zgubne_eksperymenty_postepowych_edukatorow.html
 37. Pochmara, K. (2009). Najsmaczniejszy batonik. Konserwatyzm.pl. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/144
 38. Pucek, R. (2003). Recepta na wychowanie. Rzeczpospolita. Pobrane 10 października 2013, z: http://new-arch.rp.pl/artykul/423543.html
 39. Ryba, M. (2006, 6 czerwca). Szkoła ideologiczna czy klasyczna. Nasz Dziennik. Pobrane 10 października 2013, z: http://archiwum.dlapolski.pl/informacje/Czytajart-865.html
 40. Ryba, M. (2008, 5 grudnia). Jak wychować postmodernistycznego Europejczyka. Instytut im. Ks. Piotra Skargi. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.piotrskarga.pl/jak-wychowac-postmodernistycznego-europejczyka-,2716,i.html
 41. Skurzak, L. (2006, 7 maja). Co zrobić z polską szkołą. Prawica.net. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.prawica.net/node/3534
 42. Sordyl, G. (1999). Spadkobiercy Stańczyków: doktryna konserwatyzmu polskiego w latach 1979-1989. Kraków: Dante.
 43. Sułdrzyński, M. (2008). Co zagraża naszej cywilizacji. Nowe Państwo, 2.
 44. Stępkowski, A. (2010). Rodzina na drodze postępu. Pro Fide, Rege et Lege, 1(66).
 45. Szymański, M. J. (2001). Kryzys i zmiana: studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 46. Śliwerski, B. (2009). Problemy współczesnej edukacji: dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 47. Śliwerski, B. (2013). Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Impuls.
 48. Toboła-Pertkiewicz, P. (2009, 13 lutego). Kidnaperzy w natarciu. Prawica.net. Pobrane 10 października 2013, z: http://prawica.net/node/15389
 49. Toboła-Pertkiewicz, P. (2008a, 30 stycznia). Przymusowy pobór dzieci. Rzeczpospolita. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.rp.pl/artykul/88175.html
 50. Toboła-Pertkiewicz, P. (2008b). W sidłach oświaty. Polonia Christiana, 4. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.piotrskarga.pl/ps,2377,3,0,1,I,informacje.html
 51. Wandowicz, K. (2000). Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989-1998). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 52. Wielomski, A. (2006). Szkolny postkomunizm. Prawica.net. Pobrane 10 października 2013, z: http://prawica.net/node/5478
 53. Wielomski, A. (2007). Polityka edukacyjna. Konserwatyzm.pl. Pobrane 10 października 2013, z: http://konserwatyzm.pl/archiwum/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=890
 54. Wielomski, A. (2008). Jakobinizm edukacyjny. Konserwatyzm.pl. Pobrane 10 października 2013, z: http://konserwatyzm.pl/archiwum/content/view/888/118
 55. Wielomski, A. (2009a). Przeciw etatyzmowi szkolnemu. Konserwatyzm.pl. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/4619
 56. Wielomski, A. (2009b). Socjalistyczne państwo. Konserwatyzm.pl. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/2618
 57. Wielomski, A. (2010). Przymus szkolny w perspektywie filozofii politycznej. Pro Fide, Rege et Lege, 2(66).
 58. Wildstein, B. (2009, 11 lipca). Ułomna rodzina – doskonałe państwo. Rzeczpospolita. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.rp.pl/artykul/332426.html
 59. Wojciechowski, M. (2006). Zimny prysznic tegorocznej matury. Prawica.net. Pobrane 10 października 2013, z: http://prawica.net/node/4224
 60. Wojciechowski, M. (2009, 9 czerwca). Rodzina ofiarą wszechmocnego państwa. Rzeczpospolita. Pobrane 10 października 2013, z: http://www.rp.pl/artykul/9157,317843_Wojciechowski__Rodzina___ofiara_wszechmocnego_panstwa__.html
 61. Wojciechowski, M. (2010, 18 lutego). Psucie szkoły. Prawica.net. Pobrane 10 października 2013, z: http://prawica.net/opinie/20931
 62. Zalewski, D. (2006). Absurdy liberalnej szkoły. Cywilizacja: o nauce, moralności, sztuce i religii, 19. Pobrane 10 października 2013, z: http://cywilizacja.ien.pl/?id=504
 63. Zalewski, D. (2008a, 19 lutego). Nowa edukacyjna rewolucja. Nasz Dziennik. Pobrane 10 października 2013, z: http://ien.pl/index.php/archives/793
 64. Zalewski, D. (2008b). Oświata po rewolucji. Cywilizacja: o nauce, moralności, sztuce i religii, 23. Pobrane 10 października 2013, z: http://cywilizacja.ien.pl/?id=615
 65. Zalewski, D. (2009, 24 lutego). Sześciolatki do szkół, niemowlaki do żłobków. Pobrane 10 października 2013, z: http://ien.pl/index.php/archives/897
 66. Żuraw, M., Olędzki, K. (2008). Złote lata kidnaperów. Najwyższy Czas!, 37(956).