Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest opis interakcji między antropologią a edukacją, a szczególnie przedstawienie wzajemnych korzyści takiej interakcji dla obu dyscyplin. Terapia kulturowa, której model opracował i rozwinął George Spindler, stanowiąca ważny wkład w teorię i praktykę, zarówno naukowców jak i specjalistów, z dziedzin antropologii, antropologii edukacji i edukacji, służy tu jako ilustracja pozytywnych rezultatów takiej właśnie interdyscyplinarnej współpracy. Artykuł podaje liczne przykłady wykorzystania terapii kulturowej przez antropologów i pedagogów

Słowa kluczowe

antropologia edukacji George Spindler terapia kulturowa

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Labatiuk, I. (1). Koncepcja terapii kulturowej George’a Spindlera oraz jej zastosowanie we współczesnej edukacji. Forum Oświatowe, 24(2(47), 49-60. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/14

Referencje

 1. Cavalcante, F. (2000). Circles of Literacies: a Practice in Cultural Therapy. Revista de Psicologia. Retrieved November 7, 2011, from http://www.cavalcantejunior.com.br/pdf/postscriptum/CirclesofLiteracies.pdf
 2. Eddy, E. M. (1985). Theory, Research, and Application in Educational Anthropology. Anthropology & Education Quarterly, 16(2), 83-104. doi: 10.1525/aeq.1985.16.2.04x0628d
 3. Gay, G. (2002). Culturally Responsive Teaching in Special Education for Ethnically Diverse Students: Setting the Stage. International Journal of Qualitative Studies in Education, 15(6), 613-629. doi: 10.1080/0951839022000014349
 4. Henze, R. & Hauser, M. (1999). Personalizing Culture Through Anthropological and Educational Perspectives. uc Berkeley: Center for Research on Education, Diversity and Excellence. Retrieved October 6, 2011, from http://escholarship.org/uc/item/0173m6xh
 5. Hoffman, D. (1998). A Therapeutic Moment? Identity, Self, and Culture in the Anthropology of Education. Anthropology & Education Quarterly, 29(3), 324-346. doi:10.1525/aeq.1998.29.3.324
 6. Mandelbaum, D. (1963). The Teaching of Anthropology. Berkely, CA: University of California Press.
 7. Nash, R. (1974). The Convergence of Anthropology and Education. In G. Spindler (Ed.), Education and Cultural Process: Toward an Anthropology of Education (pp. 5-25). New York: Holt, Rinehart and Winston.
 8. Spindler, G. (1974). Education and Cultural Process. Toward an Anthropology of Education. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 9. Spindler, G. & Spindler, L. (1989). Instrumental Competence, Self-Efficacy, Linguistic Minorities, and Cultural Therapy: A Preliminary Attempt at Integration. Anthropology & Education Quarterly, 20(1), 36-45.
 10. Spindler, G. (1999). Three Categories of Cultural Knowledge Useful in Doing Cultural Therapy. Anthropology & Education Quarterly, 30(4), 466-472. doi: 10.1525/aeq.1999.30.4.466
 11. Spindler, G. (2008). Using Visual Stimuli in Ethnography. Anthropology & Education Quarterly, 39(2), 127-140.
 12. Spindler, G. & Spindler, L. (2000). Fifty Years of Anthropology and Education, 1950-2000: A Spindler Anthology. Mahwah, ny: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.