Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest opis interakcji między antropologią a edukacją, a szczególnie przedstawienie wzajemnych korzyści takiej interakcji dla obu dyscyplin. Terapia kulturowa, której model opracował i rozwinął George Spindler, stanowiąca ważny wkład w teorię i praktykę, zarówno naukowców jak i specjalistów, z dziedzin antropologii, antropologii edukacji i edukacji, służy tu jako ilustracja pozytywnych rezultatów takiej właśnie interdyscyplinarnej współpracy. Artykuł podaje liczne przykłady wykorzystania terapii kulturowej przez antropologów i pedagogów

Słowa kluczowe

antropologia edukacji George Spindler terapia kulturowa

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Cavalcante, F. (2000). Circles of Literacies: a Practice in Cultural Therapy. Revista de Psicologia. Retrieved November 7, 2011, from http://www.cavalcantejunior.com.br/pdf/postscriptum/CirclesofLiteracies.pdf
 2. Eddy, E. M. (1985). Theory, Research, and Application in Educational Anthropology. Anthropology & Education Quarterly, 16(2), 83-104. doi: 10.1525/aeq.1985.16.2.04x0628d
 3. Gay, G. (2002). Culturally Responsive Teaching in Special Education for Ethnically Diverse Students: Setting the Stage. International Journal of Qualitative Studies in Education, 15(6), 613-629. doi: 10.1080/0951839022000014349
 4. Henze, R. & Hauser, M. (1999). Personalizing Culture Through Anthropological and Educational Perspectives. uc Berkeley: Center for Research on Education, Diversity and Excellence. Retrieved October 6, 2011, from http://escholarship.org/uc/item/0173m6xh
 5. Hoffman, D. (1998). A Therapeutic Moment? Identity, Self, and Culture in the Anthropology of Education. Anthropology & Education Quarterly, 29(3), 324-346. doi:10.1525/aeq.1998.29.3.324
 6. Mandelbaum, D. (1963). The Teaching of Anthropology. Berkely, CA: University of California Press.
 7. Nash, R. (1974). The Convergence of Anthropology and Education. In G. Spindler (Ed.), Education and Cultural Process: Toward an Anthropology of Education (pp. 5-25). New York: Holt, Rinehart and Winston.
 8. Spindler, G. (1974). Education and Cultural Process. Toward an Anthropology of Education. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 9. Spindler, G. & Spindler, L. (1989). Instrumental Competence, Self-Efficacy, Linguistic Minorities, and Cultural Therapy: A Preliminary Attempt at Integration. Anthropology & Education Quarterly, 20(1), 36-45.
 10. Spindler, G. (1999). Three Categories of Cultural Knowledge Useful in Doing Cultural Therapy. Anthropology & Education Quarterly, 30(4), 466-472. doi: 10.1525/aeq.1999.30.4.466
 11. Spindler, G. (2008). Using Visual Stimuli in Ethnography. Anthropology & Education Quarterly, 39(2), 127-140.
 12. Spindler, G. & Spindler, L. (2000). Fifty Years of Anthropology and Education, 1950-2000: A Spindler Anthology. Mahwah, ny: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.