Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gołębniak, B. D., & Zamorska, B. (1). Wprowadzenie : poszerzanie dyskusji o uczeniu się. Forum Oświatowe, 24(1(46), 7-18. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/129

Referencje

 1. Bruner, J. S. (2006). Kultura edukacji (T. Brzostowska-Tereszkiewicz, tłum.). Kraków: Universitas.
 2. Brzezińska, A., Czub, T., Lutomski, G., Smykowski, B. (red.). (1995). Dziecko w zabawie i świecie języka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 3. Brzezińska, A., Lutomski, G., Smykowski, B. (red.). (1995). Dziecko wśród rówieśników i dorosłych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 4. Filipiak, E. (1996). Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo AP.
 5. Filipiak, E. (2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo AP.
 6. Gąsiorek, P. (b.d.). Świadomość a działalność. Rozwój odzwierciedlenia psychicznego w kulturowo-historycznym ujęciu A. N. Leontjewa. Pobrane z: http://www.paralala.pl
 7. Gołębniak, B. D. (red.). (2002). Uczenie metodą projektu. Warszawa: WSiP.
 8. Gołębniak, B. D. (2007). Poza nabywanie i uczestnictwo: ku społeczno-kulturowej teorii edukacji nauczycieli. W: R. Kwiecińska, S. Kowal, M . Szymański (red.), Nauczyciel – tożsamość – rozwój (s. 216–222). Kraków.
 9. Gołębniak, B. D., Teusz, G. (red.). (1995). Edukacja poprzez język. Warszawa: Wydawnictwo CODN.
 10. Hargreaves, A. (1999). The knowledge-creating school. Journal of Educational Studies, 47(2).
 11. Klus-Stańska, D. (2005). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 12. Koczanowicz, L. (2003). Foucault i Bachtin o estetyzacji życia. Odra, 7–8(500), 41–48.
 13. Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się: o paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 14. Małczyński, B., Włodarczyk, R. (red.). (2006). Do Bachtina i dalej. Wrocław: UWr.
 15. Sadoń-Osowiecka, T. (2009). Konstruowanie wiedzy geograficznej w klasach gimnazjalnych: możliwości i zaniedbania. Kraków: Impuls.
 16. Scardamalia, M., Bereiter, C. B. (1999). Schools as knowledge-building organizations. Educational Technology Research & Development, 45(2).
 17. Sławińska, M. (2010). Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu. Kraków: Impuls.
 18. Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydanie nowe; PWN.
 19. Valsiner, J. (2011). Semiosis and Actvity: Towards Theoretical Syntesis. WWW. ISCA R2011.ORG
 20. Witkowski, L. (2000). Uniwersalizm pogranicza: o semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 21. Wygotski, L. S. (1989). Myślenie i mowa (E. Flesznerowa, tłum.). Warszawa: PWN.
 22. Wygotski, L. S. (2002), Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.