Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Eryk Derza, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Pedagog (absolwent DSW ), asystent w zakładzie pedeutologii Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych DSW we Wrocławiu. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z płcią społeczno-kulturową oraz rolą nauczyciela we współczesnej edukacji. Dwukrotny stypendysta Szkoły Letniej Democracy & Diversity prowadzonej przez The New School for Social Research w Nowym Jorku. Przygotowuje pod kierunkiem prof. B. D. Gołębniak pracę doktorską nt. stereotypów płci społeczno-kulturowej w przestrzeni szkoły.
Jak cytować
Derza, E. (1). L. Kopciewicz "Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt", Warszawa: Wyd. Difin, 2011. Forum Oświatowe, 24(1(46), 341-347. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/127

Referencje

 1. Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 2. Bem, S. L. (2000). Męskość – kobiecość: o różnicach wynikających z płci. Gdańsk: GWP.
 3. Bourdieu, P. (2004). Męska dominacja. Warszawa: Biblioteka Myśli Socjologicznej.
 4. Chmura-Rutkowska, I. (2003). „Fartuchowce” i strażacy – czyli płeć w elementarzu. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (red.), Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.
 5. Chmura-Rutkowska, I. (2007). Mężczyźni na przełęczy życia: studium socjopedagogiczne. Kraków: Impuls.
 6. Chomczyńska-Rubacha, M. (2006). Socjalizacja rodzajowa w rodzinie. W: Pedagogika Rodziny. Łódź: WSHE.
 7. Chomczyńska-Rubacha, M. (2007). Płeć kulturowa nauczycieli: funkcjonowanie w roli zawodowej. Kraków: Impuls.
 8. Graff, A. (2000). Człowiek polityczny płci żeńskiej. ZADRA, 4.
 9. Graff, A. (2001). Świat bez kobiet: płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa: WAB.
 10. Graff, A. (2009, 8 marca). Wolę myć wannę. Wysokie Obcasy, Gazeta Wyborcza.
 11. Kopciewicz, L. (2003). Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Kraków: Impuls.
 12. Kopciewicz, L. (2005). Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna: polsko-francuskie studium porównawcze. Kraków: Impuls.
 13. Kopciewicz, L. (2011). Nauczycielskie poniżanie: szkolna przemoc wobec dziewcząt. Warszawa: Difin.
 14. Pankowska, D. (2006). Badanie ukrytego programu szkoły w pracy nauczyciela – refleksyjnego praktyka. Przegląd Badań Edukacyjnych, 3.
 15. Pryszmont-Ciesielska, M. (2010). Ukryty program edukacji akademickiej. Wrocław: Atut.