Treść głównego artykułu

Abstrakt

-

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Rozalia Ligus, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Adiunkt w zakładzie pedeutologii Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych DSW. Zainteresowania badawcze: biograficzne, refleksyjne uczenie się i nauczanie, szkoła w społeczności lokalnej, edukacja wobec migracji i wielokulturowości, inkluzja w edukacji. Jest autorką książki Biograficzna tożsamość nauczycieli (2009) oraz wielu artykułów z zakresu socjologii edukacji i pedeutologii wydanych w języku polskim i angielskim. Współkoordynatorka dwóch międzynarodowych zespołów badawczych w ramach ESREA (Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Edukacją Dorosłych): Between Global and Local: Adult learning and Development oraz Migration, Ethnicity, Racism and Xenophobia.
Jak cytować
Ligus, R. (1). R. Goldstein (red.) (2007), Useful theory Making Critical Education Practical, New York: Peter Lang Publishing Inc. Forum Oświatowe, 24(1(46), 329-340. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/126

Referencje

 1. Ardizzone, L. (2007). Listening to Youth Voices: Activism and Critical Pedagogy. W: R. A. Goldstein (red.), Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235, s. 49–61). New York, NY: Peter Lang Publishing.
 2. Červinkova, H., Gołębniak, B. D. (red.). (2010). Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 3. Bier, M. L. (2007). Inclusion for Democracy: Who is in my classroom and how do I teach them? W: R. A. Goldstein (red.), Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235, s. 169–180). New York, NY: Peter Lang Publishing.
 4. Bruner, J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 5. DeGennaro, D. (2007). The Practices and Process of Developing Technology Fluency Cross Boundaries of Race, Gender, Age, and Space. W: R. A. Goldstein (red.), Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235, s. 149–166). New York, NY: Peter Lang Publishing.
 6. Domine, V. (2007). Doing technology’ in the College Classroom: Media Literacy as Critical Pedagogy. W: R. A. Goldstein (red.), Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235, s. 131–148). New York, NY: Peter Lang Publishing.
 7. Fernandez-Balboa, J.-M. (2007). Dignity i Democracy in the College classroom: The practice of Student Self-Evaluation. W: R. A. Goldstein (red.), Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235, s. 105–128). New York, NY: Peter Lang Publishing.
 8. Goldstein, R. A., Beutel, A. R. (2007). Why a Book on „Useful Theory”? What Makes Theory „Useful”? W: R. A. Goldstein (red.), Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235, s. 1–11). New York, NY: Peter Lang Publishing.
 9. Goldstein, R. A. (2007). The Perilous Pitfalls of Praxis: Critical Pedagogy as „Regime of Truth”. W: R. A. Goldstein (red.), Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235, s. 15–30). New York, NY: Peter Lang Publishing.
 10. Goldstein, R. A. (2007). It is a Conceptual Thing: Learning to Live Critical Pedagogy. W: R. A. Goldstein (red.), Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235, s. 211–235). New York, NY: Peter Lang Publishing.
 11. Guri-Rosenblit, S. (2008). Zróżnicowanie i umasowienie systemów edukacji wyższej. W: B. D. Gołębniak (red.), Pytanie o szkołę wyższą (s. 135–153). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 12. Henry-Beauchamp, L. A. (2007). Disablility Culture, Simulatneous Renewal, and Democratic Education. W: R. A. Goldstein (red.), Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235, s. 181–192). New York, NY: Peter Lang Publishing.
 13. Kaiser, D. L., Tutela, J. (2007). What happened to the street? Seeking Democracy Through Action Research. W: R. A. Goldstein (red.), Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235, s. 85–104). New York, NY: Peter Lang Publishing.
 14. Lewin, K. (2010). Badania w działaniu a problemy mniejszości. W: H. Červinkova, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 5–18). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 15. Mosselson, J. (2007). Refugees and Education in the United States: Developing of Critical Understanding of Bosnian Refugee Experiences in New York City Schools. W: R. A. Goldstein (red.), Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235, s. 193–208). New York, NY: Peter Lang Publishing.
 16. Nussbaum, M. (2008). Kształcenie dla zysku, kształcenie dla wolności. W: B. D. Gołębniak (red.), Pytanie o szkołę wyższą (s. 65–89). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 17. Pascarelli, J. (2007). The Manufacture of Intent. W: R. A. Goldstein (red.), Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235, s. 31–48). New York, NY: Peter Lang Publishing.
 18. Taylor, M., Otinsky, G. (2007). What does Social Justice Have to Do With Us? Sixth Graders and Pre-Service Teachers Inquire Collaboratively. W: R. A. Goldstein (red.), Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235, s. 65–84). New York, NY: Peter Lang Publishing.
 19. Goldstein, R. A. (red.). (2007). Useful theory: Making Critical Education Practical (Vol. 235). New York, NY: Peter Lang Publishing.