Treść głównego artykułu

Abstrakt

-

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Anna Borukało, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Nauczycielka Edukacji dla Bezpieczeństwa z dwuletnim stażem pracy w gimnazjum, ukończyła studia pedagogiczne na UW o specjalności andragogika. Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja dla Bezpieczeństwa w DSW . W pracy zawodowej wysoko ceni sobie dobry kontakt z uczniami i budowanie wzajemnych relacji. Od początku pracy nauczycielskiej
obserwuje i bada preferencje, zachowania oraz potrzeby uczniów. Analizuje społeczność uczniowską zarówno jako grupę jak i poszczególne jednostki w zakresie światopoglądu, kontaktów rówieśniczych oraz relacji z otoczeniem.

Andrzej Kiciński, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dyplomowany nauczyciel fizyki i informatyki w gimnazjum wiejskim, absolwent studiów podyplomowych „Edukacja dla Bezpieczeństwa” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Zainteresowania: socjologia i psychologia społeczna, rozbudzanie u uczniów ciekawości poznawania otaczającego ich świata i potrzeby rozumienia rzeczywistości. Współautor wielu projektów edukacyjnych (m.in.): „Krajobraz z bocianem”, „Zdrowe ciało i czyste najbliższe środowisko”.
Jak cytować
Borukało, A., & Kiciński, A. (1). Jaką społecznością uczącą się są nauczyciele?. Forum Oświatowe, 24(1(46), 301-316. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/124

Referencje

 1. Bauman, Z. (1996). Etyka ponowoczesna. Warszawa: PWN.
 2. Kłakówna, A. (2010). Reformatorskie sukcesy i porażki w dziedzinie edukacji szkolnej. W: J. Szomburg, P. Zbieranek (red.), Edukacja dla rozwoju. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 3. Kostkiewiczowa, T. (1995). Przyjąć wspólną odpowiedzialność. Polonistyka, 5.
 4. Krzychała, S. (2010). Czy polska szkoła jest już „przystosowana do działania w stanie niekończących się reform?”. W: J. Szomburg, P. Zbieranek (red.), Edukacja dla rozwoju. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 5. Krzychała, S. (2010). Badacz w szkole – o rekonstruowaniu edukacyjnej codzienności. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie: pojęcia – procesy – konteksty (t. 5). Gdańsk: GWP.
 6. Krzychała, S., Zamorska, B. (2008). Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 7. Sobala-Zbroszczyk, A. (2010). Triada niedopasowania: o misji polskiej szkoły. W: J. Szomburg, P. Zbieranek (red.), Edukacja dla rozwoju. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 8. Zamorska, B. (2008). Nauczyciele: (re)konstrukcje bycia w świecie edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 9. Zamorska, B. (2010). Pokój nauczycielski jako przestrzeń dyskursu edukacyjnego. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie: pojęcia – procesy – konteksty (t. 5). Gdańsk: GWP.
 10. Zielicz, W. (2010). Dlaczego szkoła działa tak, jak działa? W: J. Szomburg, P. Zbieranek (red.), Edukacja dla rozwoju. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 11. Żylińska, M. (2010). W stronę nowej kultury nauczania i uczenia się. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 4.