Treść głównego artykułu

Abstrakt

-

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Hana Cervinkova, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Antropolog kultury (doktorat New School for Social
Science NYC), dyrektor Międzynarodowego Instytutu Studiów nad Kulturą i Edukacją Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (IISCE ), animatorka międzynarodowych programów edukacyjnych. Jest autorką i redaktorką książek na temat transformacji ustrojowej w E uropie Środkowej i badań zaangażowanych m.in.: Playing Soldiers in Bohemia: An Ethnography of NATO Membership (2006), Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych. Animacja środowiska na pograniczu (red., 2008), Badania w działaniu (red. z B. D. Gołębniak, 2010).
Jak cytować
Cervinkova, H. (1). Nauczanie do zmiany społecznej. Uczestniczące badania w działaniu ludzi młodych i zaangażowane badania etnograficzne : studium przypadku. Forum Oświatowe, 24(1(46), 267-283. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/122

Referencje

 1. Abu El-Haj, T. R. (2009). Imagining Postnationalism: Arts, Citizenship Education, and Arab American Youth. Anthropology & Education Quarterly, 40(1), 1–19.
 2. Benjamin, W. (1996). O pojęciu historii. W: Anioł historii: eseje, szkice, fragment (K. Krzemieniowa, tłum., s. 413–425). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 3. Bourgois, P., Sanford, V., Angel-Ajani, A. (2006). Engaged Observer: Anthropology, Advocacy, and Activism. Rutgers: Rutgers University Press.
 4. Cammarota, J. (2008). The Cultural Organizing of Youth Ethnographers: Formalizing a Praxis-Based Pedagogy. Anthropology & Educational Quarterly, 39(1), 45–58.
 5. Cammarota, J., Fine, M. (red.). (2008). Revolutionizing Education: Youth Participatory Action Research in Motion. New York, NY: Routledge.
 6. Carr, W., Kemmis, S. (1986). Becoming Critical: Education, Knowledge and Action Research. London: Falmer Press.
 7. Carr, W. (2010). Filozofia, metodologia i badania w działaniu (K. Liszka, tłum.). W: H. Červinkowa, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 29–44). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 8. Červinková, H. (2005). Anthropology and the Politics of Learning: Notes on the Alternative Practice of Anthropology in the Post-Socialist Context. W: P. Skalnik (red.), Anthropology of Europe: Teaching and Research (s. 27–36). Prague: Set Out.
 9. Červinková, H. (2006). Uczenie się w przestrzeniach pamięci. W: P. Żuk, J. Pluta (red.), My Wrocławianie: Społeczna przestrzeń miasta. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 10. Červinková, H. (2008a). Badania jako narzędzie zmiany społecznej: aktywacja młodzieży w społecznych działaniach na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych. W: H. Červinková (red.), Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych: Animacja środowiska na pograniczu (s. 11–29). Wrocław: UMWD.
 11. Červinková, H. (red.). (2008b). Animatorzy społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych: Animacja środowiska na pograniczu. Wrocław: UMWD.
 12. Červinková, H. (2009). Etnograficzne wyobrażenia społeczności w okresie zmiany: przyczynek do antropologii działania. W: K. Górny, M. Marczyk (red.), Antropologiczne badania zmiany kulturowej: społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce (s. 57–64). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UW.
 13. Červinková, H., Gołębniak, B. D. (red.). (2010). Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 14. Certeau, de M. (2008). Wynaleźć codzienność: sztuki działania (K. Thiel-Jańczuk, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 15. Czerepaniak-Walczak M. (2006). Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: GWP.
 16. Davies, N. (2002). Moorhouse G., Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego (A. Pawełec, tłum.). Kraków: Znak.
 17. Delgado-Gaitan, C., Trueba, E. (1991). Crossing Cultural Borders: Education for Immigrant Families in America. London: Falmer.
 18. Elliott, J. (1991). Action Research for Educational Change. Buckingham: Open University Press.
 19. Elliott, J. (2007). Reflecting Where the Action Is: The Selected Writings of John Elliott. New York, NY: Routledge.
 20. Elliott, J. (2010). Używając badań do ulepszenia praktyki: koncepcja praktyki opartej na danych empirycznych (K. Liszka, tłum.). W: H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 155–182). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 21. Fals Borda, O. (2010). Uczestniczące badania (w działaniu) w teorii społecznej: pochodzenie i wyzwania (M. Lavergne, tłum). W: H. Červinkowa, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 215–230). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 22. Fine, M. (2008). An Epilogue, of Sorts. W: J. Cammarota, M. Fine (red.), Revolutionizing Education: Youth Participatory Action Research in Motion (s. 213–234). New York, NY: Routledge.
 23. Freire, P. (1993). Pedagogy of the Oppressed. New York, NY: Continuum.
 24. Gołębniak, B. D. (red.). (2002). Uczenie metodą projektów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 25. Gołębniak, B. D. (1998). Zmiany edukacji nauczycieli: wiedza – biegłość – refleksyjność. Toruń: Edytor.
 26. Hale, Ch. R. (2008). Engaging Contradictions. Theory, Politics and Methods of Activist Scholarship. Berkeley: University of California Press.
 27. Haraway, D. (2010). Wiedze umiejscowione: zagadnienie nauki w feminizmie i przywilej stronniczej perspektywy (M. Głowania, D. Ferens, tłum.). W: H. Červinkowa, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 367–378). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 28. Harding, S. (red.). (1987). Feminism and Methodology. Bloomington: Indiana University Press.
 29. Hayden, D. (1999). The Power of Place: Urban Landscapes as Public History. Boston: MIT Press.
 30. Higgins, P. (2001). Comment on “Teaching Anthropology through Performance”. Anthropology & Education Quarterly, 32(2), 254–256.
 31. Krzychała, S. (2007). Projekty życia: młodzież w perspektywie badań rekonstrukcyjnych. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 32. Kwieciński, Z. (2007). Między patosem a dekadencją: studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 33. Lassiter, L. E. (2010). Etnografia współpracująca i antropologia publiczna (A. Kościańska, M. Petryk, tłum.). W: H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: Pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 429–448). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 34. Levinson, B., Holland, D. C. (1996). Introduction. W: B. Levinson, D. E. Foley, D. C. Holland (red.), The Cultural Production of the Educated Person: Critical Ethnographies of Schooling and Local Practice (s. 1–56). Albany: State University of New York Press, Albany.
 35. Lewin, K. (2010). Badania w działaniu a problem mniejszości (R. Ligus, tłum.). W: H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 5–18). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 36. Lindisfarne, N. (2008). Starting from Below: Fieldwork, Gender and Imperialism Now. W: H. Armbruster, A. Laerke (red.), Taking Sides: Ethics, Politics and Fieldwork in Anthropology (s. 23–44). Oxford: Berghahn.
 37. Lipman, P. (2010). Etnografia edukacyjna i polityka globalizacji, wojny i oporu (A. Kościańska, M. Petryk, tłum.). W: H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 429–448). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 38. Marcus, G., Fischer, M. (2010). Repatriacja antropologii jako krytyki kulturowej (I. Kołbon, tłum.). W: H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 339–366). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 39. McTaggart, R. (red.). (1997). Participatory Action Research: International Contexts and Consequences. Ithaca, NY: State University of New York Press.
 40. Municipality of Wrocław, Multicultural Metropolis. Pobrane 20 sierpnia 2010, z: http://www.um.wroc.pl/m6850/
 41. Nussbaum, M. (2008). W trosce w człowieczeństwo: klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 42. Pedelty, M. (2001). Teaching Anthropology through Performance. Anthropology & Education Quarterly, 32(2), 44–253.
 43. Potulicka, E. (2010). Pedagogiczne koszty reform skoncentrowanych na standardach i testowaniu. W: E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji (s. 177–201). Kraków: Impuls.
 44. Potulicka, E., Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls.
 45. Popen, S. (2002). Democratic Pedagogy and the Discourse of Containment. Anthropology & Education Quarterly, 33(3), 383–394.
 46. Reason, P., Bradbury, H. (red.). (2006). Handbook of Action Research. London: SAGE.
 47. Scheper-Hughes, N. (2010). Prymat etyki: perspektywa walczącej antropologii (K. Liszka, tłum.). W: H. Červinkowa, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 403–428). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 48. Siebel-Achenbach, S. (1994). Lower Silesia from Nazi Germany to Communist Poland, 1942–1949. New York, NY: St. Martin’s Press.
 49. Spindler, G. (1999). Three Categories of Cultural Knowledge Useful in Doing Cultural Therapy. Anthropology and Education Quarterly, 30(4), 466–472.
 50. Spindler, G. (2002). The Collusion of Illusions and How To Get People to Tell You What They Don’t Know. W: Y. Zou, E. T. Trueba (red.), Ethnography and Schools: Qualitative Approaches to the Study of Education (s. 13–26). Lanham: Rowman and Littlefield.
 51. Stern, F. (2008). Niemcy w pięciu wcieleniach (Ł. Gałecki, E. Kubikowska, tłum.). Warszawa: Rosner i Wspólnicy.
 52. Thum, G. (2003a). Cleansed Memory: The New Polish Wroclaw (Breslau) and the Expulsion of the Germans. W: S. B. Vardy, T. H. Tooley, A. H. Vardy (red.), Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe (s. 333–357). Boulder: Columbia University Press.
 53. Thum, G. (2003b). Die fremde Stadt. Breslau 1945. Berlin: Siedler.
 54. Thum, G. (2005). Wrocław and the Myth of the Multicultural Border City. European Review, 13(2), 227–235.
 55. Trueba, E. T. (1993). Healing Multicultural America: Mexican Immigrants Rise to Power in Rural California. Washington, DC: Falmer.
 56. Turner, T. (2010). Antropologia jako reality show i jako koprodukcja: wewnętrzne związki między teorią a aktywizmem (M. Lavergne, tłum.). W: H. Červinkowa, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu: pedagogika i antropologia zaangażowane (s. 367–378). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 57. Willis, P. (1977). Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. New York, NY: Columbia University Press.
 58. Willis, P. (1987). Cultural Production Is Different from Cultural Reproduction Is Different from Social Reproduction Is Different from Reproduction. Interchange, 12, 2–3.
 59. Zembrzuska, A., Červinková, H., Novotna, H. (red.). (2005). Wroclaw i Hradec Kralove: Antropologia społeczno-kulturowa w szkole średniej [Wrocław a Hradec Králové očima polské a české mládeže: Socio-kulturní antropologie na střední škole]. Wrocław: IISCE DSWE TWP.