Treść głównego artykułu

Abstrakt

To, że kultura wpływa na konceptualny i praktyczny wymiar edukacji, nie budzi wątpliwości. Kiedy jednak stwierdzimy, że to oddziaływanie jest wzajemne, to znaczy edukacja wpływa na kulturę, to wyrazimy pogląd oryginalny i kontrowersyjny. Uznamy, że edukacja jest siłą, która może zmieniać społeczeństwo. Taki pogląd przez wiele lat wyrażał Theodore Brameld, twórca rekonstrukcjonistycznej filozofii edukacji. Według niego każda teoria i praktyka edukacji oddziałuje efektywnie na kulturę, zmienia ją i rekonstruuje. W niniejszym tekście przedstawiam założenia rekonstrukcjonizmu społecznego w rozumieniu Theodore’a Bramelda. Punktem wyjścia dla moich rozważań są przedstawione zwięźle trzy inne filozofie edukacji wyróżnione przez Bramelda: perenializm, esencjalizm i progresywizm. W zakończeniu wskazuję, jak każda z filozofii edukacji odnosi się do zmiany społecznej. Terminy społeczeństwo i kultura są używane w tekście zamiennie.

Słowa kluczowe

edukacja esencjalizm kultura perenializm progresywizm rekonstrukcjonizm Theodore Brameld

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kostyło, H. (1). Rekonstrukcjonizm społeczny: wzajemność oddziaływań kultury i edukacji. Forum Oświatowe, 24(2(47), 15-32. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/12

Referencje

 1. Brameld, T. (1952). Ends and Means in Education: A Midcentury Appraisal. New York, ny, London: Harper & Brothers Publishers.
 2. Brameld, T. (1955a). The Meeting of Educational and Anthropological Theory, W: Spindler, G. D., (Red.) Educationa and Anthropology. Stanford: Stanford University Press.
 3. Brameld, T. (1955b). Philosophies of Education in Cultural Perspective. New York, NY: Holt, Rinahart and Winston, Inc.
 4. Brameld, T. (1956). Towards a Reconstructed Philosophy of Education. New York, NY: The Dryden Press Publishers.
 5. Brameld, T. (1957). Cultural Foundations of Education. An Interdisciplinary Exploration. New York, NY: Harper & Brothers Publishers.
 6. Brameld, T. (1965a). Education for the Emerging Age. Newer Ends and Stronger Means. New York, NY: Harper & Row Publishers.
 7. Brameld, T. (1965b). The Use of Explosive Ideas in Education: Culture, Class and Evolution. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
 8. Brameld, T. (1970). The Climactic Decades. Mandate to Education. New York, NY: Praeger Publishers.
 9. Brameld, T. (1971). Patterns of Educational Philosophy. New York, NY: Holt, Rinahart and Winston, Inc.
 10. Brameld, T. (1974). Culturology as the Search for Convergence. W: P. A. Bertocci (Red.), Mid-twentieth Century American Philosophy: Personal Statements. New York, NY: Humanities Press.
 11. Brameld, T. (1976). The Teacher as World Citizen. Palm Springs, CA: etc Publications.
 12. Brameld, T. (2000). Education as Power. San Francisco, CA: Caddo Gap Press.
 13. Dewey, J. (1939). Freedom and Culture. Liberalism and Social Action. Philosophy and Civilization. New York, NY: Putnam’s Sons.
 14. Gutek, G. (1970). The Educational Theory George S. Counts. Ohio: Ohio State University Press. Roberts, S. i Bussler, D. (Red.). (1997). Introducing Educational Reconstruction. The Philosophy and Practice of Transforming Society through Education. San Francisco, CA: Caddo Gap Press.
 15. Rugg, H. (1947). Foundations for American Education. New York, NY: World Book Company, Yonkers-on-Hudson.
 16. Spindler, G. i Spindler, L. (Red.), (1994). Pathways to Cultural Awarness: Cultural Therapy with Teachers and Student. Thousand Oaks, CA: Corwin Press Inc.
 17. Stanley, W. B. (1992). Curriculum for Utopia. New York, NY: State University of New York Press.
 18. Stone, F. A. (2003). Theodore Brameld’s Educational Reconstruction: An Intellectual Biography. San Francisco, CA: Caddo Gap Press.
 19. Teitelbaum, K. i Reese, W. J. (1983). American Socialist Pedagogy and Experimentation in the Progressive Era: The Socialist Sunday School. History of Education Quarterly, 23(4), 429-455.
 20. Zielińska-Kostyło, H. (2005). Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna T. Bramelda. Toruń: Wydawnictwo umk.
 21. Zielińska-Kostyło, H. (2008). Co oferuje nam edukacja w czasie permanentnego kryzysu kultury? W: H. Rusek, A. Górniok-Naglik i J. Oleksy (Red.), Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji (s. 103-124). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.