Treść głównego artykułu

Abstrakt

-

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Nikolai Veresov, Uniwersytet w Oulu, Finlandia

Badacz (Senior Researcher) w Center for Developmental Learning and Teaching, Kajaani Unit, University of Oulu, Finlandia; profesor na Wydziale Psychologii Edukacji, International University of Slavistics, Moskwa, Rosja. Podczas ostatniego (26.08–1.09.2011) Międzynarodowego Letniego Uniwersytetu ISCAR prowadził zajęcia dla doktorantów i młodych badaczy: Problem of development in cultural-historical theory: subject matter and the method. Main emphasis will be made for the requirements for the geneticalexperimental method. (http://iscarschool.ru/?page_id=844).

Autor i współautor licznych opracowań w języku angielskim i rosyjskim, m.in.: Vygotsky before Vygotsky: The path to the cultural-historical theory of human consciousness (1917–1927): historical and methodological analysis (1998); Undiscovered Vygotsky (1999); Psihologia upravlenia (2006); Forgotten methodology: Vygotsky’s case, [w:] J. Valsiner & A. Toomela (red.), Methodological Thinking In Psychology: 60 Years Gone Astray? (2010); Theoretical importance of motor skills studies: three reflections in one mirror, [w:] K. Thompson & A. Watt (red.), Connecting Paradigms of Motor Behaviour to Sport and Physical Education (2010); (z V. Zinchenko, 2002), Editors introduction, Journal of Russian and East- European psychology. A. V. Zaporozhets and the psychology of voluntary action, Vol. 40, nr 3.

Jak cytować
Veresov, N. (1). Znaczenie teorii kulturowo-historycznej dla edukacji Rozważania na temat uczenia się, rozwoju, działalności i kreatywności. Forum Oświatowe, 24(1(46), 141-156. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/118

Referencje

 1. Dawidow, V. V. (1986). Problemy razvivaiushego obuczenia. Moskwa: Intor.
 2. Davydov, V. V. (1988). Problems of developmental teaching: The experience of theoretical and experimental psychological research. Excerpts (Part 2). Soviet Education, 30(9), s. 3–83.
 3. Davydov, V. V. (1990). Types of generalization in instruction: Logical and psychological problems in the structuring of school curricula. Reston: National Council of Teachers of Mathematics.
 4. Engeström, Y. (1987). Learning by expanding: An activity – theoretical approach to developmental Research. Helsinki: Orienta–Konsultit.
 5. Meyerhold, V. (1920). Teatralnii slovar. Moskwa: Gosizdat.
 6. Valsiner, J. (2000). Culture and Human Development. London: Sage Publishers.
 7. Veresov, N. (1999). Undiscovered Vygotsky. Peter Lang.
 8. Veresov, N. (2004). Zone of proximal development (ZPD): the hidden dimension? W: A. Ostern, R. Heila-Ylikallio (red.), Spraksomkultur – brytningar I tidoch rum – Language as culture – tensions in time and space (Vol. 1, s. 13–30). Vasa.
 9. Veresov, N. (2005). Marxist and non-Marxist aspects of the cultural-historical psychology of L. S. Vygotsky. Outlines: Critical Social Studies, 7(1), 31–50.
 10. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: the development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 11. Vygotsky, L. S. (1983). Sobranie sochinenii (tom 4). Moskwa: Izdatel’stwo Pedagogika.
 12. Vygotsky, L. S. (1984). Sobranie sochinenii (tom 4). Moskwa: Prosveschenie.
 13. Vygotsky, L. S. (1997). Collected works (Vol. 4). New York, NY: Plenum.
 14. Vygotsky, L. S. (1998). Collected works (Vol. 5). New York, NY: Plenum.