Treść głównego artykułu

Abstrakt

Ze względu na ograniczenia licencyjne tekst dostępny wyłącznie w wydaniu papierowym.

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Eugene Matusov, Instytut Pedagogiki. Uniwersytet Delaware

Profesor School of Education Uniwersytetu Delaware. Główne obszary zainteresowań: socjokulturowe podejście do uczenia się, pedagogika dialogiczna, kulturowa różnorodność w edukacji, nieformalne uczenie się, korzystanie z interaktywnych stron internetowych w rozwijaniu akademickiej społeczności uczących się. Jest autorem licznych opracowań naukowych: między innymi: (z K. von Duyke, 2010) Bakhtin’s notion of the Internally Persuasive Discourse in education: Internal to what? W: K. Junefelt & P. Nordin (red.), Proceedings from the Second International Interdisciplinary Conference on perspectives and limits of dialogism in Mikhail Bakhtin Stockholm University, Sweden June 3–5, 2009. (z M. Smith, M. Candela, K. Lilu, 2007). “Culture has no internal territory”: Culture as dialogue w: J. Valsiner & A. Rosa (red.), The Cambridge Handbook of Socio-Cultural Psychology, Cambridge, UK: Cambridge University Press. W 2009 r. ukazała się jego monografia: Journey into dialogic pedagogy (Hauppauge, NY : Nova Publishers).
Jak cytować
Matusov, E. (1). Zastosowanie teorii dyskursu Bachtina w edukacji : przegląd krytyczny. Forum Oświatowe, 24(1(46), 75-106. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/115

Referencje

 1. Bachtin, M. M. (1970). Problemy poetyki Dostojewskiego (N. Modzelewska, tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 2. Bachtin, M . M. (1982). Słowo w powieści. W: Problemy literatury i estetyki (W. Grajewski, tłum.). Warszawa: „Czytelnik”.
 3. Bachtin, M . M. (1986). Nad nową wersją książki o Dostojewskim. W: Estetyka twórczości słownej (D. Ulicka, tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 4. Bakhtin, M . M. (1986). Speech Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas Press.
 5. Bakhtin, M. (2004). Dialogic Origin and Dialogic Pedagogy of Grammar: Stylistics in Teaching Russian Language in Secondary School. Journal of Russian and East European Psychology, 6(42), 12–49.
 6. Bakhtin, M . M., Miedviediev, P. N. (1985). The Formal Method in Literary Scholarship: A Critical Introduction to Sociological Poetics (A. J. Wehrle, tłum.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
 7. Ball, A. F., Warshauer Freedman, S. (2004). Bakthinian Perspectives on Language, Literacy and Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Baumrind, D. (1971). Current Patterns of Parental Authority. Washington, DC: American Psychological Association.
 9. Burbules, N. C. (1993). Dialogue in Teaching: Theory and Practice. New York, NY: Teachers College Press.
 10. Cole, M. (1989). Laboratory of Comparative Human Cognition, Kids and Computers: A Positive Vision of the Future. Harvard Educational Review, 1(59), 73–86.
 11. Ellsworth, E. (1992). Way Doesn’t This Feel Empowering? Working Through the Repressive Myth of Critical Pedagogy. W: L. Carmen, J. Gore (red.), Feminism and Critical Pedagogy. London: Routledge.
 12. Felman, S., Laub, D. (1992). Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History. New York, NY: Routledge.
 13. Gee, J. P. (1996). Social Linguistics and Literacies: Ideology in Discourses (wyd. 2). London: Taylor and Francis.
 14. Hargreaves, A. (1994). Changing Teachers, Changing Times: Teachers’ Work and Culture in the Postmodern Age. London: Cassell.
 15. Jackson, P. W. (1968). Life in Classrooms. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston.
 16. Latour, B. (1987). Science in Action: How to follow scientists and Engineers Through Society. Cambrige, MA: Harvard University Press.
 17. Lave, J. (1988). Cognition in Practice: Mind, Mathematics, and Culture in Everyday Life. Cambridge: Cambridge University Press.
 18. Lewin, K., Lippid, R., White, R. K. (1939). Patterns of Aggresion in Experimentally Created ‘Social Climates’. Journal of Social Psychology, 10, s. 271–299.
 19. Lortie, D. C. (1975). Schoolteacher: A Sociological Study. Chicago: University of Chicago Press.
 20. Matusov, E. (2004). Bakhtin’s Debit in Educational Research: Dialogic Pedagog. Journal of Russian and East European Psychology, 6(42), 3–11.
 21. Matusov, E., Smith, M., Candela, M. A., Lilu, K. (2006). ‘Culture Has No Internal Territory’: Culture as Dialog. W: J. Valsiner, A. Ros (red.), The Cambridge Handbook of Socio-Cultural Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
 22. McLaren, P. (1993). Schooling as a Ritual Performance: Toward a political Economy of Educational Symbols and Gestures (wyd. 2). London: Routledge.
 23. McNeil, L. M. (1986). Contradictions of Control: School structure and School Knowledge. New York, NY: Routledge and Legan Paul.
 24. Morrison, H. C. (1931). The Practice of Teaching in the Secondary School. Chicago: University of Chicago Press.
 25. Morson, G. S., Emerson, C. (1990). Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics. Stanford, CA: Stanford University Press.
 26. Norton, B., Toohey, K. (2004). Critical Pedagogies and Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 27. Paley, V. G. (1992). You Can’t Say You Can’t Play. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 28. Richardson, T., Villenas, S. (2000). Other Encounters: Dances with Whiteness in Multicultural Education. Educational Theory, 2(50), 255–273.
 29. Rogoff, B. (2003). The Cultural Nature of Human Development. New York, NY: Oxford University Press.
 30. Shepherd, D. (2005). Bakhtinian Perspectives on Language, Literacy and Learning. Russian Review, 4(64).
 31. Shor, I., Freire, P. (1987). What is the ‘Dialogical Method’ of Teaching? Journal of Education, 3(169).
 32. Sidorkin, A. M. (2002). Learning Relations: Impure Education, Deschooled Schools. And Dialogue with Evil. New York: Peter Lang.
 33. Skidmore, D. (2000). From Pedagogical Dialogue to Dialogical Pedagogy. Language and Education, 4(14), 283–296.
 34. Todorov, T. (1984). Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 35. Waller, W. W. (1932). The Sociology of Teaching. New York, NY: John Wiley and sons.
 36. Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press.