Treść głównego artykułu

Abstrakt

-

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Iwona Chmura-Rutkowska, Wydział Studiów Edukacyjnych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Pedagożka i socjolożka. Adiunktka w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Członkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM. Autorka publikacji dotyczących kulturowych i społecznych uwarunkowań kształtowania
się tożsamości rodzajowej oraz (jawnych i ukrytych) praktyk edukacyjnych reprodukujących stereotypy i nierówności związane z płcią. Współautorka (z dr Joanną Ostrouch-Kamińską) książki Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne (2007).
Jak cytować
Chmura-Rutkowska, I. (1). Przemoc rówieśnicza w gimnazjum a płeć. Kontekst społeczno-kulturowy. Forum Oświatowe, 24(1(46), 41-73. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/114

Referencje

 1. Ackard, D. M., Neumark-Sztainer, D. (2002). Date violence and date rape among adolescents: associations with disordered eating behaviors and psychological health. Child Violence and Neglect, 26, 455–473.
 2. Ackerman, R. J., Pickering, S. E. (2002). Zanim będzie za późno. Przemoc i kontrola w rodzinie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Archer, J. (1991). The influence of testosterone on human aggression. British Journal of Psychology, 8, 1–28.
 4. Archer, J., Birring, S., Wu, F. C. W. (1998). The association between testosterone and aggression among young men: empirical findings and a meta-analysis. Aggressive Behavior, 21, 411–420.
 5. Arcimowicz, K. (2003). Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda. Fałsz. Stereotyp. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 6. Arriaga, X. B., Foshee, V. A. (2004). Adolescent dating violence. Do adolescents follow in their friends’ or their parents’ footsteps. Journal of Interpersonal Violence, 19(2), 162–184.
 7. Askew, S., Ross, C. (1988). Boys don’t cry: boys and sexism in education. Milton Keynes: Open University Press.
 8. Badinter, E. (1993). XY. Tożsamość mężczyzny. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
 9. Barter, C. (2009). In the Name of Love: Partner Abuse and Violence in Teenage Relationships. British Journal of Social Work, 39(2), 211–233.
 10. Bem, S. L. (2000). Męskość. Kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 11. Benbenishty, R., Astor, R. A. (2008). School violence in an international context: a call for global collaboration in research and prevention. International Journal of School
 12. Violence, 7. Pobrane z: http://www.ijvs.org/files/Revue-07/04.-Benbenishty-Ijvs-7.pdf
 13. Bernstein, J. Y. , Watson, M. W. (1997). Children who are targets of bullying. Journal of Interpersonal Violence, 12, 483–498.
 14. Biddulph, S. (2004). Męskość. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 15. Biel, K. (2009). Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 16. Blair, M., Holland, J., Sheldon, S. (1995). Identity and Diversity: Gender and the Experience of Education, Multilingual Matters in association with the Open University Clevedon, Clevedon.
 17. Bourdieu, P. (2004). Męska dominacja. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 18. Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 19. Braun-Gałkowska, M., Ulfik, I. (2000). Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka.
 20. Brzezińska, A., Hornowska, E. (2007). Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 21. Budrewicz, I. (1997). Środowiskowe uwarunkowania zachowań przestępczych nieletnich dziewcząt. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 22. Buss, M. (1996). Ewolucja pożądania. Strategie doboru seksualnego ludzi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 23. Chmura-Rutkowska, I. (2004). Getto nauczycielek – w pułapce stereotypu. W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Płeć i Rodzaj w Edukacji (s. 109–121). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 24. Chmura-Rutkowska, I. (2010). „Poznaj swego wroga” – reprezentacje kobiecości i męskości w wybranych „luksusowych” popularnych czasopismach wydawanych w Polsce po 1989 roku. W: M. Frąckowiak-Sochańska, S. Królikowska (red.), Kobiety w polskiej transformacji 1989–2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy (s. 378–422). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 25. Chomczyńska-Miliszkiewicz, M. (2002). Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 26. Connell, R. W. (1987). Gender and power. Society, the person, and sexual politics. Cambridge: Polity Press.
 27. Connell, R. W. (1995). Masculinities. Cambridge: Polity Press.
 28. Connell R.W. (1989). Cool guys, swots and wimps: the interplay of masculinity and Education. Oxford Review of Education, 15(3), 291–303.
 29. Connell, R. W., Messerschmidt, J. (2005). Hegemonic masculinity: Rethinking the concept. Gender and Society, 19(6), 829–859.
 30. Cudak, S. (2007). Rozmiary i przejawy przestępczości dziewcząt. W: I. Pospiszyl, R. Szczepanik (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet (s. 71–78). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 31. Czapczyńska, A. (2009). Przemoc w związkach nastolatków. Niebieska Linia, 5, 32–34.
 32. Czapiński, J. (2009). Diagnoza szkolna 2009. Przemoc i inne problemy w polskiej Szkole. W: Fundacja „Szkoła bez przemocy”, Raport roczny programu społecznego „Szkoła bez przemocy” (s. 22–117). Warszawa, s. 22–117.
 33. Dąbrowska-Bąk, M. (1995). Przemoc w szkole. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych.
 34. Deaux, K., Kite, M. (2002). Stereotypy płci. W: B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice (s. 354–382). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 35. Desperak, I. (2007). Złe dziewczynki i potworne kobiety – dlaczego media lubią je tak przedstawiać? W: I. Pospiszyl, R. Szczepanik (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet (s. 45–56). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 36. Duncan, N. (1999). Sexual Bullying: Gender Conflict and Pupil Culture in Secondary Schools. London: Routledge.
 37. Dzieduszyński, P. (2007). Nasilenie skłonności agresywnych i lęku oraz obraz własnej osoby u młodzieży z doświadczeniem przemocy w rodzinie. W: I. Pospiszyl, R. Szczepanik (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet (s. 99–113). Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 38. Earp, J., Katz, J. (2009). Maska twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości. Kraków: Media Education Foundation, Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA i Fundacja Autonomia.
 39. Eder, D., Evans, C., Parker, S. (1995). School talk. Gender and adolescent culture. New Brunswick: Rutgers University Press.
 40. Fluderska, G., Sajkowska, M. (2001). Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków. Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 41. Frączek, A., Kirwil, L. (1993). Życie rodzinne a agresja dzieci: badania nad niektórymi warunkami socjalizacji sprzyjającymi rozwojowi agresji. W: A. Frączek, H. Zumkley (red.), Socjalizacja a agresja (s. 173–190). Warszawa: Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Pedagogiki Społecznej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
 42. Frosh, S., Pheonix, A., Pattman, R. (2002). Young masculinities. Understanding boys in contemporary socjety. New York, NY: Palgrave.
 43. Fundacja Dzieci Niczyje. (2008). Zagrożenia wobec dzieci w internecie”. Raport na potrzeby II Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”. Warszawa: Gemius.
 44. Furnham, A., Mak, T. (1999). Sex-role stereotyping in television commercials: A review and comparisons of 14 studies done on five continents over 25 years. Sex Roles, 40, 413–431.
 45. Gallagher, M. (2005). Who Makes the News? Global Media Monitoring Project 2005. Report. London: Association for Christian Communication (WACC ).
 46. Garbula, J. M. (2009). Dzieci wobec stereotypów płci. Forum Oświatowe, 1, 53–69.
 47. Gierowski, J. K., Jaśkiewicz-Obydzyńska, T., Szaszkiewicz, M., Wach, E., Cyboran, M. (2009). Modele przestępczego zachowania nieletnich dziewcząt i chłopców. W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Przestępczość nieletnich (s. 51–68). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 48. Gilbert, R., Gilbert, P. (1998). Masculinity goes to school. London: Routledge.
 49. Gilligan, J. (2001). Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną epidemią. Poznań: Media Rodzina.
 50. Goldberg, H. (2000). Wrażliwy macho. Mężczyzna 2000. Warszawa: Diogenes.
 51. Gromkowska, A. (2002). Kobiecość w kulturze globalnej: rekonstrukcje i reprezentacje. Poznań: Wydawnictwo Wolumin.
 52. Gruszczyńska, B. (2007). Przemoc wobec kobiet w Polsce: aspekty prawno-kryminologiczne. Warszawa: Wolters Kulwer Polska.
 53. Gruszczyńska, B. (2008). Przestępczość nieletnich w Polsce w świetle statystyk. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska (red.), Agresja w szkole: diagnoza i profilaktyka (s. 29–44). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 54. Guerin, S., Hennessy, E. (2004). Przemoc i prześladowania w szkole. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 55. Gulla, B., Majchrzyk, Z. (2007). Atrybucje przyczynowe zachowań dewiacyjnych kobiet w środkach masowego przekazu. W: I. Pospiszyl, R. Szczepanik (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet (s. 155–164). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 56. GUS. (2007). Kobiety w Polsce. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 57. Halpern, C. T., Oslak, S. G, Young, M. L., Martin, S. L., Kupper, L. L. (2001). Partner violence among adolescents in opposite-sex romantic relationships: findings from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. American Journal of Public Health, 10, 1679–1685.
 58. Haug-Schnabel, G. (2003). Agresja w przedszkolu. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
 59. Herbert, C. M. H. (1989). Talking of Silence: The Sexual Harassment of Schoolgirls. London: The Falmer Press.
 60. Huesmann, L. R., Eron, L. D., Lefkowitz, M. M., Walder, L. O. (1984). Stability of aggression over time and generations. Developmental Psychology, 29, 1120–1134.
 61. Huesmannn, L. R. (2001). Przemoc na ekranie a przemoc w życiu. Nowiny Psychologiczne, 4, 5–33.
 62. Jachym, M. (1998). Przejawy zachowań agresywnych dzieci w środowisku szkolnym – przyczyny i następstwa ich występowania. W: J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej (s. 291–300). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 63. Jackson, S. (1999). Heterosexuality in Questions. London: Sage Publications.
 64. Jasielska, A. (2009). Analiza wpływu stereotypu płci w obszarze emocji na edukację emocjonalną. Forum Oświatowe, 1, 70–87.
 65. Jones, C. (1985). Sexual tyranny: Male violence in a mixed secondary school. W: G. Weiner (red.), Just a bunch of girls (s. 26–39). Milton Keynes: Open University Press.
 66. Jundziłł, J. (1993). Dziecko – ofiara przemocy. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 67. Jones, C. (1985). Sexual tyranny in mixed-sex schools. W: G. Weiner (red.), Just a Bunch of Girls (s. 26–40). Milton Keynes: Open University Press.
 68. Kaschack, E. (1996). Nowa psychologia kobiety. Gdańsk: GWP.
 69. Kehily, M. J. (2002). Sexuality, Gender and Schooling: shifting agendas in social learning. London: Routledge Falmer.
 70. Kenway, J., Fitzclarence, L. (1997). Masculinity, violence and schooling: challenging poisonous pedagogies. Gender & Education, 9(1), 117–133.
 71. Kindlon, D., Thompson, M. (2000). Raising Cain: Protecting the emotional life of boys. New York, NY: Ballantine Books.
 72. Kmiecik-Baran, K. (1993). Przemoc wobec dzieci – diagnoza i interwencja. W: J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej (s. 363–385). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 73. Kmiecik-Baran K. (2000). Młodzież i przemoc: mechanizmy socjologiczno-psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 74. Kofta, M., Jasińska-Kania, A. (2001). Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 75. Kogan, S. M. (2004). Ujawnianie niechcianych doświadczeń seksualnych – wyniki otrzymane w reprezentatywnej próbie amerykańskich dziewcząt w wieku dorastania. Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka, 9. Pobrane z: http://www.dzieckokrzywdzone.pl/UserFiles/File/kwartalnik9/kw9_Kogan%20S.pdf
 76. Komenda Głównej Policji. (2009). Liczba przestępstw stwierdzonych popełnionych w 2008 roku na terenie szkoły. Pobrano z: http://www.policja.pl/portal/pol/4/4259/Przestepczosc_w_szkole.html
 77. Kopciewicz, L. (2007). Rodzaj i edukacja: studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 78. Kowalczyk, I., Piotrowska, J., Zierkiewicz, E. (2007). Środki masowego przekazu. W: B. Chołuj (red.), Polityka równości płci: Polska 2007: Raport. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) (s. 108–119). Warszawa.
 79. Kowalczyk, I. (2002). Uwięziona w ciele – ideały ciała w pismach kobiecych. W: E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk (red.), Kobiety w kulturze popularnej (s. 17–30). Poznań: Stowarzyszenie Kobiet Konsola.
 80. Krahe, B. (2006). Agresja. Gdańsk: GWP.
 81. Kwieciński, Z. (1995). Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły. W: Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji (s. 123–145). Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska, Wydawnictwo Trans Humana.
 82. Lefkowitz, M. M., Eron, L. D., Walder, L. O., Huesmann, L. R. (1977). Growing up to be violent: A longitudinal study of the development of aggression. New York, NY: Pregamon Press.
 83. Lisowska, E. (2005). Przemoc wobec dzieci: rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 84. Mac An Ghaill, M. (1994). The Making of Men: Masculinities, Sexualities and Schooling. Milton Keynes: Open University Press.
 85. Mahony, P. (1985). Schools for the Boys? Co-education Reassessed. London: Hutchinson.
 86. Mahony, P. (1998). Girls will be Girls and Boys will be First. W: D. Epstein, J. Elwood, V. Hey, J. Maw (red.), Failing Boys? Issues in Gender and Achievement (s. 37–55). Buckingham: Open University Press.
 87. Mahony, P., Frith, R. (1994). Promoting Quality and Equality in Schools: Empowering Teachers through Change. London: David Fulton Publishers.
 88. Mandal, E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 89. Mandal, E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 90. Martino, W., Pallotta-Chiarolli, M. (2005). Being normal is the only way to be: adolescent perspectives on gender and school. Sydney: University of New South Wales Press.
 91. Mazur, J. (2002). Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 92. McQuail, D. (2007). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 93. McWhirter, J. J., McWhirter, B. T., McWhirter, A. M., McWhirter, E. H. (2001). Zagrożona Młodzież. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 94. Melosik, Z. (2002). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Wolumin.
 95. Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. (2003). Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 96. Miluska, J. (1996). Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 97. Ministerstwo Sprawiedliwości RP. (2007). Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w sądach powszechnych oraz o więziennictwie w 2006 roku. Warszawa: Wydział Statystyki w Departamencie Organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości.
 98. Mufson, S., Kranz, R. (1996). Gwałt na randce. Warszawa: Wydawnictwo Elma Books.
 99. Nelson, T. D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 100. Niesiobędzka, M. (2003). Postawy wobec przemocy w bliskich związkach młodzieżowych. Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka, 5. Pobrane z: http://www.dzieckokrzywdzone.pl/UserFiles/File/kwartalnik5/Kw5_Niesiobedzka.pdf
 101. OBOP. (2005). Polacy o stosowaniu kar cielesnych wobec dzieci – wyniki badania TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje, Warszawa.
 102. Ohsako, T. D. (red.). (1997). Violence at School: Global Issues and Interventions. Paris: UNESCO International Bureau of Education.
 103. Olweus, D. (2007). Mobbing: fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać? Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
 104. Ostrowska, K., Surzykiewicz, J. (2005). Zachowania agresywne w szkole: badania porównawcze 1997 i 2003. Warszawa: Centrum metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 105. Pankowska, D. (2005). Wychowanie a role płciowe. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 106. Pawłowska, R. (1993). Dysfunkcja rodziny a przemoc. W: J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej (s. 395–404). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 107. Pipher, M. (1998). Ocalić Ofelię. Poznań: Media Rodzina.
 108. Pollack, W.(1998). Real boys: rescuing our sons from the myths of boyhood. New York, NY: Henry Holt&Company.
 109. Pospiszyl, I. (2009). Patologie społeczne: resocjalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 110. Pospiszyl, K. (2009). Przestępstwa seksualne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 111. Rajtar, T. (2009). Przejawy i nasilenie nieprzystosowania społecznego nastoletnich dziewcząt. W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Przestępczość nieletnich (s. 69–83). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 112. Ranschburg, J. (1993). Lęk, gniew, agresja. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 113. Renold, E. (2002). Presumed innocence. (Hetero)sexual, heterosexist and homophobic harassment among primary school girls and boys. Childhood, 9(4), 415–434.
 114. Renzetti, C. M., Curran, D. J. (2005). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 115. Rode, D. (2009). Właściwości psychiczne dziewcząt niedostosowanych społecznie. W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Przestępczość nieletnich (s. 85–99). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 116. Rumpf, J. (2006). Krzyczeć, bić, niszczyć: agresja u dzieci w wieku do 13 lat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 117. Sajkowska, M. (2002). Wykorzystywanie seksualne dzieci: ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza problemu społecznego. Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka, 1. Pobrano z: http://www.dzieckokrzywdzone.pl/UserFiles/File/kwartalnik1/Sajkowska_M.pdf
 118. Salisbury, J. (1996). Challenging Macho Values: Ways of Working with Boys in Secondary Schools. London: Falmer Press.
 119. Sierosławski, J. (2007). Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2007 r. w ramach Europejskiego Programu Badań w Szkołach ESPAD. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 120. Silverman, J. G., Raj, A., Mucci, L., Hathaway, J. (2001). Dating violence against adolescent girls and associated substance use, unhealthy weight control, sexual risk behavior, pregnancy, and suicidality. Journal American Medical Association, 5, 572–579.
 121. Smith, P. H., White, J. W., Holland, L. J. (2003). A longitudinal perspective on dating violence among adolescent and college-age women. American Journal of Public Health, 7, 1104–1109.
 122. Smith, P. K. (red.). (2003). Violence in schools: the response in Europe. London: Routledge Farmer.
 123. Smith, P. K., Morita, Y., Junger-Tas, J., Olweus, D., Catalano, R., Slee, P. (1999). The nature of school bullying: A cross national perspective. London: Routledge.
 124. Smuts, B. (2002). Agresja mężczyzn wobec kobiet: perspektywa ewolucyjna. W: B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice (s. 195–227). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 125. Stein, N. (1995). Sexual harassment in school: the public performance of gendered violence. Harvard Review of Education, 65(2), 145–162.
 126. Stępień, B., Synakiewicz, A. (2008). Przeciwdziałanie przemocy i przemocy seksualnej wobec dziewcząt: poradnik dla nauczycieli i nauczycielek. Warszawa: Fundacja Feminoteka.
 127. Strinatri, D. (1998). Wprowadzenie do kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 128. Surzykiewicz, J. (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 129. Szczepanik, R. (2007). Kulturowo-społeczna „płeć” agresji. Perspektywa pedagogiczna. W: J. Wawrzyniak (red.), Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy (s. 57–68). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 130. Szlendak, T. (2004). Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 131. Thorne, B. (1993). Gender play. Girls and boys in school. Buckingham: Open University Press.
 132. Toeplitz-Winiewska, M. (2009). Gry komputerowe a agresywność młodzieży. W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Przestępczość nieletnich (s. 137–144). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 133. Unger, R., Saundra. (2002). Seksizm: perspektywa zintegrowana. W: B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice (s. 261–302). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 134. Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 135. Walkerdine, V. (1990). Schoolgirl fictions. London: Verso.
 136. Watson, S. W. (2007). Boys, masculinity and school violence: reaping what we sow. Gender and Education, 19(6), 729–737.
 137. Wiesman, R. (2005). Świat dorastających dziewcząt. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 138. Williams, J. R., Ghandour, R. M., Kub, J. E. (2008). Female Perpetration of Violence in Heterosexual Intimate Relationships: Adolescence Through Adulthood. Trauma Violence Abuse, 9(4), 227–249.
 139. Wood, R. T. A., Gupta, R., Derevensky, J. L., Griffiths, M. (2004). Video game playing and gambling in adolescents: common risk factors. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 14, 77–100.
 140. Wójtewicz, A. (2009). „Dziwki”, „królowe” i „szare myszki” czyli gimnazjalna codzienność widziana przez pryzmat seksualizacji dziewczyństwa. W: L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji (s. 119–141). Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia”, Warszawa.
 141. Wójtewicz, A. (2007). Seksualizacja dziewcząt. Moda czy aberracja procesu socjalizacji? W: I. Pospiszyl, R. Szczepanik (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet (s. 164–184). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
 142. Wołosik, A. (2006). Przemoc seksualna w relacjach rówieśniczych. Kampania na rzecz szkoły wolnej od szykan i napastowania seksualnego. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 143. Wołosik, A., Majewska, E. (2010). Napastowanie seksualne Głupia zabawa czy poważna Sprawa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 144. Woźniakowska-Fajst, D. (2010). Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 145. Zilbergeld, B. (2000). Wychowanie zalęknionych bohaterów. W: J. Steward (red.), Mosty zamiast murów: o komunikowaniu się między ludźmi (s. 319–331). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.