Treść głównego artykułu

Abstrakt

-

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Dorota Klus-Stańska, Uniwersytet Gdański

Profesor, Uniwersytet Gdański, założyła i prowadziła eksperymentalną Autorską Szkołę Podstawową „Żak” w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze to krytyczna analiza edukacji szkolnej, system szkolny jako miejsce zniewolenia ucznia i nauczyciela, możliwości zmiany kultury szkolnej. Jest redaktor naczelną czasopisma Problemy Wczesnej Edukacji oraz autorką i redaktorką kilkunastu książek, m.in.: Adaptacja szkolna siedmiolatków (1994),  Konstruowanie wiedzy w szkole (2000), Światy dziecięcych znaczeń (red. 2004), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej (z M. Nowicką 2005), Wczesna edukacja: między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych (red., z E . Szatan, D. Bronk, 2006), Dokąd zmierza polska szkoła? (red. 2008), Paradygmaty współczesnej dydaktyki (red., z L . Hurło, M. Łojko, 2009), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania (red., z M . Szczepską-Pustkowską, 2009), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń (2010).
Jak cytować
Klus-Stańska, D. (1). Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. Forum Oświatowe, 24(1(46), 21-40. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/113

Referencje

 1. Amsterdamski, S. (1984). Kryzys scjentyzmu. W: S. Nowak (red.), Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych. Warszawa: PWN.
 2. Arciszewska, E.( 2004). Lekcję po portugalsku… raz, proszę! W: D. Klus-Stańska (red.), Światy dziecięcych znaczeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 3. Bałachowicz, J. (2009). Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 4. Barański, J. (2008). Etykieta – rytuał estetyczny. Tekst wystąpienia wygłoszonego na konferencji „Tabu, etykieta, dobre obyczaje”, Lądek Zdrój 23–25 kwietnia 2008; http://www.etnologia.uj.edu.pl/portal/images/Biblioteka/baranski2.pdf
 5. Bernstein, B. (1980). Socjologiczne ujęcie procesu socjalizacji: uwagi dotyczące podatności na oddziaływania szkoły. W: G. W. Shugar, M. Smoczyńska (red.), Badania nad rozwojem języka dziecka. Warszawa: PWN.
 6. Bochno, E. (2004). Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 7. Bokszański, Z., Piotrowski, A., Ziółkowski, M. (1999). Socjolingwistyczna teoria Basila Bernsteina. W: I. Machaj (red.), Małe struktury społeczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 8. Chalmers, A. F. (1993). Czym jest to, co zwiemy nauką? Wprowadzenie do współczesnej filozofii nauki. Wrocław: Siedmioróg.
 9. Czyżewski, M. (1997). W stronę teorii dyskursu publicznego. W: M. Czyżewski,
 10. S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos: studium dyskursu publicznego. Kraków: Wydawnictwo Ureus.
 11. Dąbrowski, M. (2009). Edukacyjna codzienność klasy trzeciej. W: M. Dagiel, M. Żytko (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej: nauczyciel kształcenia zintegrowanego. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 12. Foucault, M. (1998). Nadzorować i karać. Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Aletheia.
 13. Freire, P. (1993). Pedagogy of the Oppressed. New York, NY: Continuum.
 14. Kalinowska, M. (2010). Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 15. Kayser, M., Wageman, P.-A. (1998). Uczyliśmy w szkole waldorfskiej: o historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii. Warszawa: WSiP.
 16. Klus-Stańska, D. (2010). Dzień jak co dzień: o barierach zmiany kultury szkoły. W: M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty – interdyscyplinarne ujęcie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 17. Klus-Stańska, D. (2000). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 18. Klus-Stańska, D. (2000). Po co nam wiedza potoczna w szkole? W: K. Kruszewski (red.), Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Warszawa: WSiP.
 19. Klus-Stańska, D. (2005). Rzecz o ryzyku kulturowej nieadekwatności edukacji szkolnej. Forum Oświatowe, 1(32).
 20. Klus-Stańska, D. (2009). Rozwojowa zmiana poznawcza. W: D. Klus-Stańska,
 21. M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 22. Klus-Stańska, D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 23. Klus-Stańska, D., Nowicka, M. (2006). Nauczyciele na drodze awansu zawodowego – między pozorem a profesjonalizacją. Problemy Wczesnej Edukacji, 1(3).
 24. Kohlberg, L., Mayer, R. (1993). Rozwój jako cel wychowania. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację: dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa: IBE.
 25. Kruk, J. (2008). Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów: projektowanie edukacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 26. Mead, M. (1978). Kultura i tożsamość: studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: PWN.
 27. Moss-Kanter, R. (1972). The Organization Child: Experience Management in a Nursery School. Sociology of Education, 45.
 28. Mouffe, Ch. (2008). Polityczność. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 29. Murawska, B. (2004). Segregacja na progu szkoły podstawowej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 30. Nęcka, E. (1995). Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 31. Nowicka, E. (2001). Świat człowieka – świat kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 32. Nowicka, M. (2004). O klimacie szkolnym – garść uwag i refleksji z pozytywnym przykładem w tle. W: D. Klus-Stańska (red.), Światy dziecięcych znaczeń. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 33. Pawluczuk, W. (1978). Żywioł i forma: wstęp do badań empirycznych nad kulturą współczesną. Warszawa: PIW.
 34. Sadoń-Osowiecka, T. (2009). Konstruowanie wiedzy geograficznej w klasach gimnazjalnych: możliwości i zaniedbania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 35. Sośnicki, K. (1964). Istota i cele wychowania. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 36. Sztompka, P. (2005). Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 37. Zalewska, E. (2009). Teoretyczne i metodologiczne konteksty badań nad podręcznikiem szkolnym w Niemczech: między ujęciem konwencjonalnym a dyskursywno-analitycznym. W: D. Klus-Stańska, L. Hurło, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 38. http://www.nettlesworth.durham.sch.uk/time/victorian/vschool.html
 39. http://www.primarystuff.co.uk/photos/albums/pics/victorians/normal_classroom.jpg
 40. http://ucsbvrc.files.wordpress.com/2009/09/victorian-classroom-children.jpg
 41. Przemoc symboliczna jako nowoczesny marksizm – Pierre Bourdieu. (b.d.). http://socjologia.pl/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=753