Czasopismo "Forum Oświatowe" zostało włączone do Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 roku z punktacją wynoszącą 20 punktów.

Zapraszamy do dalszej współpracy!