Vol 23, No 1(44) (2011)

Pod redakcją Henryki Kwiatkowskiej i Zbigniewa Kwiecińskiego.

Spis treści

Artykuły

Nauczanie początkowe jako wczesny trening do marginalizacji. Kontrowersyjność społecznej wiedzy szkolnej PDF
Dorota Klus-Stańska 5-25
Kompetencje proto-demokratyczne i kształcenie PDF
Piotr Szybek 27-43
Pokojowe rozstrzyganie konfliktów jako element kapitału społecznego PDF
Joanna Leek 45-58
Wiedza obywatelska młodzieży w Polsce i na świecie – komunikat z badań międzynarodowych PDF
Anna Wiłkomirska 59-69
Idealny nauczyciel akademicki – mit czy realizm? PDF
Paweł Kaptur 71-76
Normatywne elementy kultury zaufania w interakcjach nauczyciel – uczeń PDF
Krzysztof Zdziarski 77-101
Wpływ kultury konsumpcyjnej na tożsamość współczesnego mężczyzny. Próba prześledzenia zjawiska na podstawie analizy reklam prasowych PDF
Maria Serafinowicz 103-120
Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w erze Marconiego – korzyści i zagrożenia PDF
Marcin Wlazło 121-136
W stronę rozumienia seksualności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną PDF
Remigiusz Kijak 137-151
Rodzic w roli terapeuty? PDF
Joanna Przybyszewska 153-157
Terapeutyczna obecność dorosłych dzieci i wnuków w hospitalizacji ludzi starszych PDF
Wojciech Kułak 159-167
O roli „ponieważ...” w badaniach ankietowych. Na przykładzie badań studentów UAM PDF
Mateusz Marciniak 169-184

Recenzje

Piotr Błajet (red.), Ciało – Edukacja – Umysł PDF
Krystyna Duraj-Nowakowa, Małgorzata Kaliszewska 185-190
Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak (red.), „Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty”, t. 1–5 PDF
Maksymilian Chutorański 191-194


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452