Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) jest szeroko badanym, złożonym zaburzeniem rozwojowym wpływającym na komunikację i zachowanie. Systematyczny przegląd literatury ma na celu zapewnienie wglądu w najnowsze trendy wczesnej interwencji u dzieci z autyzmem w latach 2011-2021 oraz zidentyfikowanie głównych tematów omawianych w literaturze. Do analizy przy użyciu metody przesiewowej PRISMA zostało wybranych dziesięć badań. Wyniki wykazały, że prace te koncentrowały się głównie na opartej na dowodach wczesnej interwencji w zakresie komunikacji społecznej, kontroli zachowania oraz roli rodziców i szkół w procesie terapeutycznym. Obecny przegląd oferuje znaczący dostęp do aktualnego stanu wiedzy z zakresu wczesnej interwencji w przypadkach autyzmu i określa potencjalne obszary przyszłych badań.

Słowa kluczowe

Autism spectrum disorder (ASD) Evidence-based Interventions Social Communication Behavior Management Parent/School involvement Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) interwencje oparte na dowodach komunikacja społeczna zarządzanie zachowaniem zaangażowanie rodziców/szkoły

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Khofidotur Rofiah - Pedagogical University of Cracow

Khofidotur Rofiah jest wykładowcą w Special Education Department, Universitas Negeri Surabaya, Indonezja. Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Rofiah interesuje się badaniem praktyk inkluzyjnych w Indonezji w odniesieniu do dzieci autystycznych, zabawą w nauczaniu i uczeniu się oraz postawami nauczycieli wobec edukacji włączającej.

Endang Purbaningrum - Universitas Negeri Surabaya

Endang purbaningrum jest starszym wykładowcą na wydziale edukacji specjalnej, na Universitas Negeri Surabaya. Zajmuje się dziećmi głuchymi i autystycznymi w kontekście dostępu do edukacji w Indonezji. Jest również szefową centrum autyzmu na Universitas Negeri Surabaya, Indonezja. Uważa, że wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach powinny mieć ułatwiony dostęp do zwykłych szkół.

Nur Fadhilah Tisnawati - Universitas Negeri Surabaya

Nur Fadhilah Tisnawati jest studentką studiów magisterskich na Wydziale Edukacji Specjalnej w State University of Surabaya. Skupia się na badaniu dziedziny edukacji dzieci o specjalnych potrzebach związanych z nauką języka angielskiego w szkołach w Indonezji.

Karina Wahyu Dewi - Universitas Negeri Surabaya

Karina Wahyu Dewi właśnie ukończyła studia magisterskie na Wydziale Edukacji Specjalnej, Universitas Negeri Surabaya, Indonezja. Obecnie jest nauczycielką edukacji specjalnej w SLB Negeri Gedangan Sidoarjo, East Java, Indonezja, szczególnie dla dzieci z autyzmem. Karina jest zainteresowana nauką i badaniami na temat dzieci z autyzmem, interwencji w przypadku autyzmu oraz edukacji włączającej.

Jak cytować
Rofiah, K., Purbaningrum, E., Tisnawati, N. F. ., & Dewi, K. W. . (2023). Wczesna interwencja u dzieci z autyzmem oparta na dowodach:: systematyczny przegląd literatury. Forum Oświatowe, 36(1 (69), 11–26. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.1

Referencje

 1. Barger, B., Rice, C., Wolf, R., & Roach, A. (2018). Better together: Developmental screening and monitoring best identify children who need early intervention. Disability and Health Journal, 11(3), 420–426. https://doi.or/10.1016/j.dhjo.2018.01.002
 2. Bejarano-Martín, Á., Canal-Bedia, R., Magán-Maganto, M., Fernández-Álvarez, C., Cilleros-Martín, M. V., Sánchez-Gómez, M. C., García-Primo, P., Rose-Sweeney, M., Boilson, A., Linertová, R., Roeyers, H., Van der Paelt, S., Schendel, D., Warberg, C., Cramer, S., Narzisi, A., Muratori, F., Scattoni, M. L., Moilanen, I., … Posada de la Paz, M. (2020). Early Detection, Diagnosis and Intervention Services for Young Children with Autism Spectrum Disorder in the European Union (ASDEU): Family and Professional Perspectives. Journal of Autism and Developmental Disorders, 50(9), 3380–3394. https://doi.org/10.1007/s10803-019-04253-0
 3. Dykstra Steinbrenner, J. R., Watson, L. R., Boyd, B. A., Wilson, K. P., Crais, E. R., Baranek, G. T., Flippin, M., & Flagler, S. (2015). Developing Feasible and Effective School-Based Interventions for Children With ASD: A Case Study of the Iterative Development Process. Journal of Early Intervention, 37(1), 23–43. https://doi.org/10.1177/1053815115588827
 4. Fava, L., & Strauss, K. (2014). Response to Early Intensive Behavioral Intervention for autism-An umbrella approach to issues critical to therapy individualization. International Journal of Developmental Neuroscience, 39(C), 49–58. https://doi.org/10.1016/j.ijdevneu.2014.05.004
 5. Ghanadzade, M., Waltz, M., & Ragi, T. (2018). The intervention priorities of parents of children with autism spectrum disorders in Iran. Research in Autism Spectrum Disorders, 55(March), 14–24. https://doi.org/10.101/j.rasd.2018.08.002
 6. Gulsrud, A., Carr, T., Williams, J., Panganiban, J., Jones, F., Kimbrough, J., Shih, W., & Kasari, C. (2019a). Developmental screening and early intervention in a childcare setting for young children at risk for autism and other developmental delays: A feasibility trial. Autism Research, 12(9), 1423–1433. https://doi.org/10.1002/aur.2160
 7. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ. 2008 Apr26;336(7650):924-6
 8. Koegel, R. L., Bradshaw, J. L., Ashbaugh, K., & Koegel, L. K. (2014). Improving question-asking initiations in young children with autism using pivotal response therapy. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(4), 816–827. https://doi.org/10.1007/s10803-013-1932-6
 9. Leaf, J. B., Sato, S. K., Javed, A., Arthur, S. M., Creem, A. N., Cihon, J. H., Ferguson, J. L., & Oppenheim-Leaf, M. L. (2021). The evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism report: Concerns and critiques. Behavioral Interventions, 36(2), 457–472. https://doi.org/10.1002/bin.1771
 10. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2010). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. International Journal of Surgery, 8(5), 336-341. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2010.02.007
 11. No Child Left Behind Act of 2001, PL 107-110, 20 USC § 6319 (2002) Ouzzani, M., Hammady, H., Fedorowicz, Z. et al. (2016) Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews. Syst Rev 5, 210. https://doi.org/10.118/s13643-016-0384-4
 12. Paynter, J., Luskin, S., Deb, S., Kathryn, K., Grace, F., Christine, F., Miller, S., Sutherland, R., Trembath, D., Tucker, M., & Ecker, U. (2020). Brief Report : Perceived Evidence and Use of Autism Intervention Strategies in Early Intervention Providers. Journal of Autism and Developmental Disorders, 50(3), 1088–1094. https://doi.org/10.1007/s10803-019-04332-2
 13. Ramey, C. T., & Ramey, S. L. (1998). Early Intervention and Early Experience. American Psychologist, 53(2), 109–120. https://doi.org/10.1037/0003-066X.53.2.109
 14. Reichow, B., & Barton, E. E. (2014). Evidence-based psychosocial interventions for individuals with autism spectrum disorders. In Handbook ofAutism and Pervasive Developmental Disorders (4th ed., pp. 969–992).
 15. Rivard, M., Mello, C., Mestari, Z., Terroux, A., Morin, D., & Forget, J. (2021). Using Prevent Teach Reinforce for Young Children to Manage Challenging Behaviors in Public Specialized Early Intervention Services for Autism. 3970–3988.
 16. Severini, K. E., Ledford, J. R., Barton, E. E., & Osborne, K. C. (2019). Implementing Stay-Play-Talk With Children Who Use AAC. Topics in Early Childhood Special Education, 38(4), 220–233. https://doi.org/10.1177/0271121418776091
 17. Shire, S. Y., Chang, Y. C., Shih, W., Bracaglia, S., Kodjoe, M., & Kasari, C. (2017). Hybrid implementation model of community-partnered early intervention for toddlers with autism: a randomized trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 58(5), 612–622. https://doi.org/10.1111/jcpp.12672
 18. Stephens, M., Allen, P., Fordyce, K., Minchin, A., & Cheek, C. (2016). Early intervention for children with autism: An Australian rural hub and spokes model. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 3(1), 71–84. https://doi.org/10.1080/23297018.2016.1152501
 19. Strauss, K., Esposito, M., Polidori, G., Vicari, S., Valeri, G., & Fava, L. (2014). Facilitating play, peer engagement and social functioning in a peer group of young autistic children: Comparing highly structured and more flexible behavioral approaches. Research in Autism Spectrum Disorders, 8(4), 413–423. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2014.01.002
 20. Strauss, K., Mancini, F., & Fava, L. (2013). Parent inclusion in early intensive behavior interventions for young children with ASD: A synthesis of meta-analyses from 2009 to 2011. Research in Developmental Disabilities, 34(9), 2967–2985. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2013.06.007
 21. Susan Leekam, J. L. (2014). Imitating the Child with Autism: A Strategy for Early Intervention? Autism-Open Access, 04(01), 1–4. https://doi.org/10.4172/2165-7890.1000124.
 22. Tran, C. Van, Weiss, B., Khuc, T. N., Tran, T. T. Le, Nguyen, T. T. N., Nguyen, H. T. K., & Dao, T. T. T. (2015). Early identification and intervention services for children with autism in Vietnam. Health Psychology Report, 3(3), 191–200. https://doi.org/10.5114/hpr.2015.53125
 23. Vivanti, G. (2022). What does it mean for an autism intervention to be evidence-based? Autism Research, 15(10), 1787–1793. https://doi.org/10.1002/aur.2792
 24. Williams, M. E., Harley, E. K., Quebles, I., & Kanne, M. (2021). Policy and Practice Barriers to Early Identification of Autism Spectrum Disorder in the California Early Intervention System. Journal of Autism and Developmental Disorders, 51(10), 3423–3431. https://doi.org/10.1007/s10803-020-04807-7
 25. Zervogianni, V., Fletcher-Watson, S., Herrera, G., Goodwin, M., Pérez-Fuster, P., Brosnan, M., & Grynszpan, O. (2020). A framework of evidence-based practice for digital support, co-developed with and for the autism community. Autism, 24(6), 1411–1422. https://doi.org/10.1177/1362361319898331