Treść głównego artykułu

Abstrakt

W ostatnich latach na całym świecie nasiliła się konkurencja między uniwersytetami w zakresie rekrutacji studentów. Wraz z coraz większą liczbą instytucji edukacyjnych wchodzących na rynek globalny, rywalizacja rekrutacyjna między tymi instytucjami nabrała nowego wymiaru. Zmusiło to uczelnie do wykorzystania wszelkich dostępnych środków, aby dotrzeć do potencjalnych studentów – w tym technologii i, co za tym idzie, mediów społecznościowych. Zarówno studenci, jak i uniwersytety mają swoje cele i oczekiwania, jeśli chodzi o korzystanie z mediów społecznościowych, dlatego istotne jest ustalenie zasad dotyczących korzystania z mediów społecznościowych podczas rekrutacji studentów. Głównym celem badania jest zatem zaproponowanie zestawu wytycznych, aby uniwersytety mogły skutecznie korzystać z mediów społecznościowych podczas rekrutacji studentów. Badanie zostało przeprowadzone na Mauritiusie, gdzie istnieje duża koncentracja instytucji szkolnictwa wyższego, tak, aby wyniki mogły zostać zaadaptowane przez inne uniwersytety ze względu na globalne wykorzystanie mediów społecznościowych. Jako badanie eksploracyjne, skupiono się na publicznych uniwersytetach na Mauritiusie. Spośród 49 497 studentów, którzy zarejestrowali się we wszystkich instytucjach szkolnictwa wyższego na Mauritiusie, 25 390 było zapisanych na cztery uniwersytety publiczne (Participation in Tertiary Education 2021, 2022:1). Wyraźnie wskazuje to na potrzebę odpowiedniego wykorzystania mediów społecznościowych przez uczelnie publiczne w celu dotarcia do potencjalnych studentów i pozyskania ich części z rynku. W badaniu zastosowano podejście jakościowe, które ma charakter eksploracyjny, z ośmioma administratorami uniwersytetów publicznych, z którymi przeprowadzono wywiady za pomocą częściowo ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych. Ponadto, 32 studentów pierwszego roku z uczelni publicznych wzięło udział w zogniskowanych dyskusjach grupowych. Zebrane dane zostały następnie poddane analizie tematycznej z wykorzystaniem procedury Brauna i Clarke’a. Wyniki badania wykazały, że na wszystkich publicznych uniwersytetach na Mauritiusie administratorzy stoją przed wyzwaniami związanymi z efektywnym wykorzystaniem mediów społecznościowych do rekrutacji studentów, głównie ze względu na fakt, że nie są pewni, z których platform i funkcji mediów społecznościowych korzystać; brakuje im umiejętności i zasobów do prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych i nie są przeszkoleni w zakresie tworzenia ich treści. Z drugiej strony, potencjalni studenci wskazywali, że preferowaną przez nich platformą mediów społecznościowych jest Facebook. Stwierdzono również, że rodzaje informacji i treści, które studenci chcieliby uzyskać w mediach społecznościowych, obejmują między innymi porady dotyczące kariery, programu nauczania, oferowane kursy, warunki przyjęcia, opłaty, udogodnienia płatnicze oraz procedury. Na podstawie wyników badań zaproponowano zestaw wytycznych.

Słowa kluczowe

Social media student recruitment higher education thematic analysis Mauritius focus group in-depth interviews social media content Facebook media społecznościowe rekrutacja studentów szkolnictwo wyższe analiza tematyczna Mauritius grupy fokusowe wywiady pogłębione treści mediów społecznościowych Facebook

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Joy Beesoon - Uniwersytet Otwarty Mauritiusa

Lecturer and manager of Department of management at Open University of Mauritius

Jak cytować
Cant, M., & Beesoon, J. (2023). Malejąca rekrutacja:: czy media społecznościowe są sposobem na rekrutację studentów?. Forum Oświatowe, 36(1 (69), 49–71. https://doi.org/10.34862/fo.2023.1.3

Referencje

 1. Adu, P. (2019). A Step-by-Step Guide to Qualitative Data Coding (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351044516.
 2. Aichner, T., Grünfelder, M., Maurer, O., & Jegeni, D. (2021). Twenty-Five Years of Social Media: A Review of Social Media Applications and Definitions from 1994to 2019. In Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking (Vol. 24, Issue 4, pp.215–222). Mary Ann Liebert Inc. https://doi.org/10.1089/cyber.2020.0134.
 3. Ait Lamkadem, S., & Ouiddad, S. (2021). Towards creating an effective customer brand engagement through social media marketing: A model proposal. International Journal of Business and Management Invention (IJBMI) ISSN, 10, 28–36. https://doi.org/10.35629/8028-1004012836.
 4. Al-Thagafi, A., Mannion, M. and Siddiqui, N., 2020. Digital marketing for Saudi Arabian university student recruitment. Journal of Applied Research in Higher Education, 12(5), pp.1147-1159.
 5. Arifin, Z.A.L.S., Sumarwan, U & Najib, M. (2020). The Influence of Marketing Mix on Brand Image, Motivation and Students Decision to Choose Graduate Studies of IPB University. Journal of Consumer Sciences.Vol. 05, No. 02, 139-156.
 6. Aririguzoh, S. (2020). Making a Christian Private University Appealing to Prospective Students: The Case of Covenant University. In: Mogaji, E., Maringe, F., Ebo Hinson, R. (eds) Higher Education Marketing in Africa. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39379-3_14.
 7. Arora, A., Jain, J, Gupta, S. & Sharma, A. (2020). Identifying sustainability drivers in higher education through fuzzy AHP. Higher Education, Skills and Work-Based Learning. https://doi.org/10.1108/HESWBL-03-2020-0051.
 8. Babaitsev, A.V., Mikova, E.A., Kosyanenko, E.V., Podoprigora, A.S. (2020). Using Information and Communication Technologies in University Marketing: Local Features. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 437. https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.200509.099.
 9. Barnard, S. M., Bothma, C. H., & Cant, M. C. (2017). The identification of criteria for the optimal use of Facebook pages for marketing purposes: a South African perspective. In www.jbrmr.com A Journal of the Academy of Business and Retail Management (Vol. 11, Issue 2). ABRM. www.jbrmr.com.
 10. Barnard, S. M., Bothma, C. H., & Cant, M. C. (2017). The identification of criteria for the optimal use of Facebook pages for marketing purposes: a South African perspective. In www.jbrmr.com A Journal of the Academy of Business and Retail Management (Vol. 11, Issue 2). ABRM. www.jbrmr.com.
 11. Boyd, D.M. & Ellison, N. B. 2007. “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship,” Journal of Computer-Mediated Communication (13:1), pp. 210-230.
 12. Braun V., Clarke V., Hayfield N., Terry G. (2019) Thematic Analysis. In: Liamputtong P. (ed) Handbook of Research Methods in Health Social Sciences. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5251-4_103.
 13. Braun, V. & Clarke, V. (2020): One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis?, Qualitative Research in Psychology, DOI:10.1080/14780887.2020.1769238.
 14. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
 15. Cant, M.C. (2016). Using social media to market a promotional event to SMEs: opportunity or wasted effort?. Problems and Perspectives in Management,14(4), 76-82. doi:10.21511/ppm.14(4).2016.09.
 16. Capriotti, P., Zeler, I., & Camilleri, M. A. (2021). Corporate Communication Through Social Networks: The Identification of the Key Dimensions for Dialogic Communication. In Strategic Corporate Communication in the Digital Age (pp. 33–51). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-80071-264-520211003.
 17. Carr, C.T. and Hayes, R.A. (2015), “Social media: defining, developing, and divining”, Atlantic Journal of Communication, Vol. 23 No. 1, pp. 46-65.
 18. Chan Sun, M. & Lan Cheong Wah, C.B. (2020). Lessons to be learnt from the COVID-19 public health response in Mauritius. Public Health in Practice. Available online from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666535220300227. Accessed on 15 September 2020. https://doi.org/10.1016/j.puhip.2020.100023/.
 19. Chankseliani, M., Qoraboyev, I., & Gimranova, D. (2021). Higher education contributing to local, national, and global development: new empirical and conceptual insights. Higher Education, 81(1), 109–127. https://doi.org/10.1007/s10734-020-00565-8.
 20. Chapleo, C. and O’Sullivan, H., 2017. Contemporary thought in higher education marketing. Journal of Marketing for Higher Education, 27 (2), 159-161.Chen & DiVall (2019). Social Media as an Engagement Tool for Schools and Colleges of Pharmacy. American Journal of Pharmaceutical Education. 82 (4) Article 6562.
 21. Chung, C. H., Chiu, D. K. W., Ho, K. K. W., & Au, C. H. (2020). Applying social media to environmental education: is it more impactful than traditional media? Information Discovery and Delivery, 48(4), 255–266. https://doi.org/10.1108/IDD-04-2020-0047.
 22. Condie, Ayodele, Chowdhury, Powe & Cooper (2018): Personalizing Twitter communication: an evaluation of ‘rotation-curation’for enhancing social media engagement within higher education, Journal of Marketing for Higher Education, DOI: 10.1080/08841241.2018.1453910.
 23. Dennis, M.J (2020). What needs to change in the reimagined university? University World News. [Online]. Accessed on 21 September 2020. Available from https://www.universityworldnews.co/post.php?story=20200918114611781.
 24. DeSantis L, Ugarriza DN. The Concept of Theme as Used in Qualitative Nursing Research. Western Journal of Nursing Research. 2000;22(3):351-372.doi:10.1177/019394590002200308.
 25. Devetyarova, I. P., Agalakova, O. S., Cheglakova, L. S., & Kolesova, Y. A. (2020). Institutionalization of successful marketing practices of digital universities based on quality management in modern russia. International Journal for Quality Research, 14(2), 523–542. https://doi.org/10.24874/ijqr14.02-12.
 26. Digital Marketing Institute (2019). “The Importance of Social Media in Higher Education.” [Online]. Accessed on 13 July 2019. Available from: https://digitalmarketinginstitute.com/blog/06-03-18-the-importance-of-socialmedia-in-highereducation.
 27. Dolan, R., Conduit, J., Fahy, J. & Goodman, S. (2017) “Social media: communication strategies, engagement and future research directions”, International Journal of Wine Business Research, Vol. 29 Issue: 1, pp.2-19, https://doi.org/10.1108/IJWBR-04-2016-0013.
 28. Effing, R.& Spil, T.A.M (2015). The social strategy cone: Towards a framework for evaluating social media strategies. International Journal of Information Management.36.1-8.
 29. Enache, I.C. (2011): Marketing higher education using the 7Ps framework. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, 4(1), 23–30. Farinloye, T., Wayne,T. Mogaji, E. & Watat, J.K. (2020). Marketisation in African
 30. Universities in an era of decolonisation. In Mogaji, E., Maringe, F. & Hinson, R.E. (Eds.) Strategic Marketing of Higher Education in Africa.Routledge, New York.
 31. Gashi, R., & Ahmeti, H. G. (2021). Impact of social media on the development of new products, marketing and customer relationship management in Kosovo. Emerging Science Journal, 5(2), 125–138. https://doi.org/10.28991/esj-2021-01263.
 32. Gök, E., & Gümüş, S. (2018). International student recruitment efforts of Turkish Universities: Rationales and strategies. In International Perspectives on Education and Society (Vol. 34, pp. 231–255). Emerald Group Publishing Ltd. https://doi.org/10.1108/S1479-367920180000034019.
 33. Gordon-Isasi, J., Narvaiza, L., & Gibaja, J. J. (2021). Revisiting integrated marketing communication (IMC): a scale to assess IMC in higher education (HE). Journal of Marketing for Higher Education, 31(1), 58–90. https://doi.org/10.1080/08841241.2020.1758283.
 34. Gunina, D., Komárková, L., & Přibyl, V. (2019). How to attract university applicants: exploring tertiary education advertising patterns in the Czech Republic. Tertiary Education and Management, 25(4), 349–366. https://doi.org/10.1007/s11233-019-09038-9.
 35. Gunina, D., Komárková, L., & Přibyl, V. (2019). How to attract university applicants:exploring tertiary education advertising patterns in the Czech Republic. Tertiary Education and Management, 25(4), 349–366. https://doi.org/10.1007/s11233-019-09038-9.
 36. Hannan, S. (2021). Building a Brand in Higher Education: A Review of the Literature on Higher Education Institutions Brand Management.
 37. Harb, Deborah Fowler, Hyo Jung (Julie) Chang, Shane C. Blum, Wejdan Alakaleek (2019) “Social media as a marketing tool for events,” Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 10 Issue: 1, pp.28-44, https://doi.org/10.1108/JHTT-03-2017-0027.
 38. Harper, D. J., & Harrison, L. M. (2020). Ethical Leadership in Higher Education: Responding to the Rise of For-Profit Education in the United States (pp. 127–139).https://doi.org/10.1108/s2055-364120200000024012
 39. Huebner, C. (2021). Admissions and advertising: Students’ perception of social media advertising as a recruiting tool. Journal of Digital and Social Media Marketing, 8(4).
 40. Ilieva, J. & Raimo, V. (2020). Challenges of student recruitment in the age of COVID-19. University World News. [Online]. Available from https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200327082653290. Accessed on 19 September 2020.
 41. James-MacEachern, M. (2018). A comparative study of international recruitment – tensions and opportunities in institutional recruitment practice. Journal of Marketing for Higher Education. DOI: 10.1080/08841241.2018.1471014.
 42. Kaplan, A.M., Haenlein, M., (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons. 53. 59—68.
 43. Keles, B. Niall McCrae & Annmarie Grealish (2020) A systematic review: the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents, International Journal of Adolescence and Youth, 25:1, 79-93, DOI: 10.1080/02673843.2019.1590851.
 44. Kent, M. (2015). Social Media Circa 2035: Directions in Social Media Theory (Vol. 23). https://doi.org/10.1080/15456870.2015.972407
 45. Kumar, V., & Nanda, P. (2019). Social media in higher education: A framework for continuous engagement. International Journal of Information and Communication Technology Education, 15(1), 109–120. https://doi.or/10.4018/IJICTE.2019010108.
 46. Ladokun, I. O. (2019). Exploring Social Media as a Strategy for Small and Medium Enterprises (SMEs) Performance: Evidence from Oyo State, Nigeria. South Asian Journal of Social Studies and Economics. https://doi.org/10.9734/sajsse/2019/v3i430110.
 47. Leung, M. (2022). Student anger over lockdowns still fuels sporadic protests. University World News [Online]. Accessed on 20 December 2022. Available from https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20221209070807431.
 48. Ling, L. (2020). Universities and research in times of crisis: the getting of wisdom. Qualitative Research Journal. 1443-9883. DOI 10.1108/QRJ-06-2020-0055
 49. Lukić, V.R, Lukić, N (2016). Application of marketing mix concept in student recruitment strategies: evidence from University of Novi of Sad, Serbia. Journal of Marketing for Higher Education. Vol. 13, № 3 2016: 183-202.
 50. Makwinja, V. M. (2020). Inclusive and Multicultural Education: The Dynamics of Higher Education Institutions in Botswana – Inequality and Exclusion of Students (pp. 85–99). https://doi.org/10.1108/s2055-364120200000030007.
 51. Malesev, S., & Cherry, M. (2021). Digital and social media marketing-growing market share for construction smes. Construction Economics and Building, 21(1). https://doi.org/10.5130/AJCEB.v21i1.7521.
 52. Malesev, S., & Cherry, M. (2021). Digital and social media marketing-growing market share for construction smes. Construction Economics and Building, 21(1). https://doi.org/10.5130/AJCEB.v21i1.7521.
 53. Maringe, F. & Ndofirepi, E.S. (2018). Sustainable transformation of doctoral training in African Universities. Sustainable Transformation in African HigherEducation.
 54. Maringe, F. & Ojo, E. (Eds.). Sense Publishers, AW Rotterdam, Netherlands.
 55. Marinoni, G.; van’t Land, H. & Jensen, T. (2020). The Impact of Covid-19 on Higher Education Around the World. IAU Global Survey Report.[Online]. Available from https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf . Accessed on 20 September 2020.
 56. Marinoni, G., Land, H.V., and Jensen, T. (2020).”The Impact of Covid-19 on Higher Education around the World. IAU Global Survey Report.” https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf
 57. Mazurek, G., Korzyński, P., & Górska, A. (2019). Social Media in the Marketing of Higher Education Institutions in Poland: Preliminary Empirical Studies. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(1), 117-133. https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070107.
 58. Mitchell, N. (2020). European HE systems predict post-COVID funding squeeze. University World News. [Online]. Available from https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200924162420561 Accessed on 24 November 2022.
 59. Mogaji, E. (Ed.), Maringe, F. (Ed.), Hinson, R. (Ed.). (2020). Strategic Marketing of Higher Education in Africa. London: Routledge, https://doi.org/10.4324/9780429320934
 60. Mogaji, E., & Yoon, H. (2019). Thematic analysis of marketing messages in UK universities’ prospectuses. International Journal of Educational Management, 33(7),1561–1581. https://doi.org/10.1108/IJEM-05-2018-0149.
 61. Momunalieva, A., Urdaletova, A., Ismailova, R., & Abdykeev, E. (2020). The quality of higher education in Kyrgyzstan through the eyes of students. Quality in Higher Education, 26(3), 337–354. https://doi.org/10.1080/13538322.2020.1790122.
 62. Mwenda, A.B, Sullivan, M. & Grand, A. (2019): How do Australian universities market STEM courses in YouTube videos? Journal of Marketing for Higher Education. DOI: 10.1080/08841241.2019.1633004.
 63. Navarro, C., Moreno, M., Zerfass, A. (2018).”Mastering the dialogic tools: Social media use and perceptions of public relations practitioners in Latin America”, Journal of Communication Management, Vol. 22 Issue: 1, pp.28-45, https://doi.org/10.1108/JCOM-12-2016-0095.
 64. Nevzat, R., Amca, Y., Tanova, C. & Amca, H. (2016). Role of social media community in strengthening trust and loyalty for a university. Computers in Human Behavior. 65. 550e559.
 65. Newton-Levinson, A, Leichliter, J.S., Chandra-Mouli, V. (2016). Sexually Transmitted Infection Services for Adolescents and Youth in Low- and Middle-Income Countries: Perceived and Experienced Barriers to Accessing Care. Journal of Adolescent Health. Volume 59, Issue 1.
 66. Nicolescu, L. (2009). Applying Marketing to Higher Education: Scope and Limits. Management & Marketing. Vol. 4, No. 2, pp. 35-44
 67. Nikhlis, N., Iriani, A., & Hartomo, K. D. (2020). Soft System Methodology (SSM) Analysis to Increase the Number of Prospective Students. INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi, 4(1). https://doi.org/10.29407/intensif.v4i1.13552
 68. Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1). https://doi.org/10.1177/1609406917733847
 69. Nowell, L.S, Norris, J.M., White, D.E. & Moules, N.J. (2016). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. International Journal of Qualitative Methods. Volume 16: 1–13.
 70. Nwedu, C.N. (2019). Strategies and Opportunities for Student Recruitment and Retention in African. Journal of Educational and Psychological Research. Volume 1.Issue 2.1-9. Universities: Lessons from Western Universities.
 71. Oliveira, L. G. (2020). A framework for the development of social media content strategies for higher education institutions. Estudos Em Comunicacao, 30, 21–48. https://doi.org/10.25768/20.04.03.30.02
 72. Oliveira, L. G. (2020). A framework for the development of social media content strategies for higher education institutions. Estudos Em Comunicacao, 30, 21–48. https://doi.org/10.25768/20.04.03.30.02.
 73. Onuka, A.O.U (2018). Sustainable Transformation in African Higher Education. Maringe & Ojo (Eds.). Sense Publishers, AW Rotterdam, The Netherlands.
 74. Panagiotopoulos, P., Shan, L.C., Barnett, J.,Regan,A. & McConnon, A. (2015). A framework of social media engagement: Case studies with food and consumer organisations in the UK and Ireland. Journal of Information Management. 35.394-402.
 75. Pantano, E., Priporas, C.V & Migliano, G (2019). “Reshaping traditional marketing mix to include social media participation: evidence from Italian firms,” European Business Review, https://doi.org/10.1108/EBR-08-2017-0152.
 76. Participation in Tertiary Education 2020. (2021). Higher Education Commission. [Online]. Accessed on 03 August 2022. Available from https://www.hec.mu/pdf_downloads/rpldivision/Participation2020.pdf.
 77. Participation in Tertiary Education 2021, (2022). Higher Education Commission [Online]. Accessed on 17 December 2022. Available from https://www.hec.mu/pdf_downloads/rpldivision/Participation_in_Tertiary_Education_2021.pdf.
 78. Peruta, A. & Shields, A.B. (2017) Social media in higher education: understanding how colleges and universities use Facebook, Journal of Marketing for Higher Education, 27:1, 131-143, DOI: 10.1080/08841241.2016.1212451.
 79. Rey-Garcia, M. & Mato-Santiso, V. (2020). Enhancing the effects of university education for sustainable development on social sustainability: the role of social capital and real-world learning. International Journal of Sustainability in Higher Education. 1467-6370. DOI 10.1108/IJSHE-02-2020-0063.
 80. Al-Thagafi, A., Mannion, M. & Siddiqui, N. (2019). Digital marketing for Saudi Arabian university student recruitment. Journal of Applied Research in Higher Education.DOI 10.1108/JARHE-05-2019-0119
 81. Setiawan, R., Pio, L., Cavaliere, L., Hussaini, T., Orlando Villalba-Condori, K., Arias-Chavez, D., Gupta, M., Untari, T., & Regin, R. (2020). The Impact of Educational Marketing on Universities Performance. In Original (Vol. 25, Issue 5). GITO Verlag.
 82. Shields, A. B., & Peruta, A. (2019). Social media and the university decision. Do prospective students really care? Journal of Marketing for Higher Education, 29(1).https://doi.org/10.1080/08841241.2018.1557778
 83. Shneikat, B. (2021). The Future of International Student Recruitment. In Global Perspectiveson Recruiting International Students: Challenges and Opportunities (pp.245–256). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-83982-518-720211016.
 84. Son-Turan, S. (2021). The HESFS for higher education funding, employment and sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 22(1),100–119. https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2019-0310
 85. Statista (2022). Most popular social networks worldwide as of July 2021, ranked by number of active users. [Online]. Accessed on 17 December 2022. Available from https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-bynumber-of-users/.
 86. Ürer Erdil, D., Tümer, M., Nadiri, H., & Aghaei, I. (2021). Prioritizing Information Sources and Requirements in Students’ Choice of Higher Education Destination: Using AHP Analysis. SAGE Open, 11(2). https://doi.org/10.1177/21582440211015685.
 87. Valerio-Ureña, G., Herrera-Murillo, D., & Madero-Gómez, S. (2020). Analysis of the presence of most best-ranked universities on social networking sites. Informatics, 7(1). https://doi.org/10.3390/informatics7010009.
 88. Valos, M.J., Habibi, F.H.,Casidy, R., Driesener, C.B. & Maplestone, V.L. (2016) “Exploring the integration of social media within integrated marketing communication frameworks: Perspectives of services marketers”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 34 Issue: 1, pp.19-40, https://doi.org/10.1108/MIP-09-2014-0169
 89. Vrontis, D., El Nemar, S., Ouwaida, A. &Shams, S.M.R (2018) “The impact of social media on international student recruitment: the case of Lebanon,” Journal of International Education in Business, Vol. 11 Issue: 1, pp.79-
 90. Wong, L. W., Tan, G. W. H., Hew, J. J., Ooi, K. B., & Leong, L. Y. (2022). Mobile social media marketing: a new marketing channel among digital natives in higher education? Journal of Marketing for Higher Education, 32(1), 113–137. https://doi.org/1 0.1080/08841241.2020.1834486
 91. Wong, P., Lee, D., & M.L. Ng, P. (2018). Online search for information about universities: a Hong Kong study. International Journal of Educational Management, 32(3), 511–524. https://doi.org/10.1108/IJEM-12-2016-0268.
 92. Yang, H. P., Yen, D., & Balmer, J. M. T. (2020). Higher education: a once-in-a-lifetime purchase. Qualitative Market Research, 23(4), 865–890. https://doi.org/10.1108/QMR-12-2017-0169.
 93. Zhu, Y. (2019): Social media engagement and Chinese international student recruitment: understanding how UK HEIs use Weibo and WeChat, Journal of Marketing for Higher Education, DOI: 10.1080/08841241.2019.1633003.