Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zamorska, B., & Gąsiorek, P. (2022). Sprawozdanie z Szóstego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Cultural-Historical Activity Research facing crisis contexts: challenges and perspectives”, Natal, Brazylia, 30 lipca - 7 sierpnia, 2021. Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), 153–156. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.9