Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejsze badanie jest częścią większego projektu Narrative Play and Learning (NEPL) realizowanego w ciągu trzech lat w przedszkolach w Wilnie na Litwie. Rola dorosłych w świecie zabaw narracyjnych jest kluczowa, ponieważ to ich działania determinują charakter i ciągłość aktywności zabawowych oraz motywację, zaangażowanie i możliwości działania dzieci. Niniejsze badanie jakościowe zgłębia zaangażowanie nauczyciela w świat zabaw narracyjnych i sprawdza, jakie czynności dorosłych przyczyniają się do rozwoju wspólnej zabawy. Wyniki pokazują, że działania przyczyniające się do rozwoju wspólnych zabaw angażują wszystkich uczestników - dzieci i dorosłych - i tworzą sytuację, w której dorosły staje się partnerem w zabawie dzieci, ale jej nie prowadzi. Wszystkie analizowane przypadki pokazują, że udział nauczyciela w zabawie narracyjnej jest działaniem twórczym i wymagającym ciągłej improwizacji. Reakcje dzieci są zawsze spontaniczne i nieprzewidywalne; nie znają one planu nauczyciela, a narracyjny świat zabawy powstaje tu i teraz. Podsumowując, program NEPL, jako narzędzie kulturowe, pomaga dorosłym stworzyć i utrzymać sprzyjające warunki do rozwoju wspólnej zabawy.

Słowa kluczowe

narrative playworlds teacher’s actions the in-role position of a teacher improvisation individual narrative voice zabawy narracyjne działania nauczyciela improwizacja indywidualny głos narracyjny

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Brandisauskiene, A., & Brėdikytė, M. (2022). Działania dorosłych wspierające narracyjne światy zabaw w klasie. Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), 31–68. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.3

Referencje

 1. Asmolov, A. (2012). Optika prosveshcheniya. Sociokulturnye perspektivy [Optics of enlightenment: socio-cultural perspectives]. Moscow: Prosveshchenie.
 2. Bredikyte, M. (2010). Psychological tools and the development of play. Journal of Cultural-Historical Psychology, 4, 11–16.
 3. Bredikyte, M. (2011). The zones of proximal development in children’s play. University of Oulu, Faculty of Education.
 4. Bredikyte, M. (Ed). (2017). Narrative environments for play and learning (NEPL) guidelines for kindergarten and school teachers working with 3-8 years-old-children. Vilnius: Publishing house of the Lithuanian University of Educational Sciences.
 5. Brėdikytė, M. (2022). Adult participation in the creation of narrative playworlds: Challenges and contradictions. International Journal of Early Years Education, 30(3), 595-609, https://doi.org/10.1080/09669760.2022.2107895
 6. Brėdikytė, M. & Hakkarainen, P. (2017). Self-regulation and narrative interventions in children’s play.” In T. Bruce, P. Hakkarainen & M. Bredikyte (Eds.), The Routledge international handbook of early childhood play (pp. 246–257). New York: Routledge.
 7. Bubikova-Moan, J., Hjetland, H. N. & Wollscheid, S. (2019). ECE teachers’ views on play-based learning: A systematic review. European Early Childhood Education Research Journal, 27(6), 776-800. https://doi.org/10.1080/1350293X.2019.1678717
 8. Devi, A., Fleer, M. & Li, L. (2018). ‘We set up a small world’: Preschool teachers’ involvement in children’s imaginative play. International Journal of Early Years Education, 26 (3), 295–311.
 9. Elkoninova L.I. (2016). Unity of affect and intellect in socio-dramatic play. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 12(3), 247–254. https://doi.org/10.17759/chp.2016120314
 10. Fleer, M. (2015). Pedagogical positioning in play-teachers being inside and outside of children’s imaginary play. Early Child Development and Care, 185 (11–12), 1801–1814.
 11. Fragkiadaki G., Fleer, M. & Rai, P. (2021). Collective imagining: The early genesis and development of a sense of collectiveness during infancy. Кul’turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 17 (3), 84—94. https://doi.org/10.17759/chp.2021170312
 12. Gopnik, A. (2009). The philosophical baby: What children’s minds tell us about truth, love, and the meaning of life. New York: Farrar, Straus & Giroux.
 13. Gopnik, A. (2016). The gardener and the carpenter: What the new science of child development tells us about the relationship between parents and children. Penguin Random House.
 14. Hakkarainen, P. & Bredikyte, M. (2010). Strong foundation through play-based learning. Psychological Science and Education, 3, 58–64.
 15. Hakkarainen, P. & Bredikyte, M. (2018). The programme of developmental (narrative) play pedagogy. In M. Fleer & B. van Oers (Eds.), International Handbook of Early Childhood Education (pp. 1041–1058). Dordrecht: Springer.
 16. Hakkarainen, P. & Bredikyte, M. (2020). Playworlds and Narratives as a Tool of Developmental Early Childhood Education.” Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie= Psychological Science and Education 25 (4): 40–50. https://doi. org/10.17759/pse.2020250404
 17. Hakkarainen, P., Bredikyte, M., Jakkula, K. & Munter, H. (2013). Adult play guidance and children's play development in a narrative play-world. European Early Childhood Education Research Journal, 21(2), 213-225. https://doi.org/10.1080/1350293X.2013.789189
 18. Kudryavtsev V.T. (2022). Amplification: the Source and tool of development. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya = Cultural-Historical Psychology, 18(1), 4–5.
 19. Miller, E. & Almon, J. (2009). Crisis in the kindergarten: Why children need to play in school. College Park: Alliance for Childhood.
 20. Pyle, A. & Danniels, E. (2017). A continuum of play-based learning: the role of the teacher in play-based pedagogy and the fear of hijacking play. Early Education and Development, 28(3), 274-289. https://doi.org/10.1080/10409289.2016.1220771
 21. Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M. (2008). The playing learning child: Towards a pedagogy of early childhood. Scandinavian Journal of Educational Research, 52(6), 623-641, https://doi.org/10.1080/00313830802497265.
 22. Shanker, S. (2020). Reframed: Self-reg for a just society.University of Toronto Press.
 23. Siraj-Blatchford, I., Silva, K., Muttock, S., Gilden, R. & Bell, D. (2002). Researching effective pedagogy in the early years. Oxford: University of Oxford, Department of Educational Studies.
 24. Sujetaitė-Volungevičienė, G. (2022). Early development of emotional regulation in play. Kaunas: Vytautas Magnus University.
 25. Utami, A.D., Fleer, M. & Li, L. (2022). The ‘player’ role of the teacher in playworld creates New conditions for children’s learning and development. International Journal of Early Childhood, https://doi.org/10.1007/s13158-022-00333-y
 26. van Oers, B. (2018). Long-standing and innovative programs in early childhood education: an introduction. In M. Fleer & B. van Oers (Eds.), International Handbook of Early Childhood Education (pp. 969–993). Dordrecht: Springer.
 27. Vygotsky, L.S. (1987). Imagination and its development in childhood. In: R.W. Rieber, & R.W. Carton (Eds.), The Collected Works of L. S. Vygotsky (pp. 339-349). Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4613-1655-8_15
 28. Vygotsky, L. S. (2004). Imagination and creativity in childhood. Journal of Russian and East European Psychology, 42 (1), 7–97.
 29. Zaporozhets, A.V. (2000). Nauchnaya kontseptsiya issledovanii NII doshkolnogo vospitaniya APN SSSR [The scientific concept of research of the Institute of Preschool Education of the Academy of Pedagogical Sciences of the USSR]. Psikholog v detskom sadu [Psychologist in kindergarden], 2(3), 5–23.
 30. Whitebread, D., Coltman, P., Jameson H. & Lander, R. (2009a). Play, Cognition and Self-Regulation: What exactly are children learning when they learn through play? Educational & Child Psychology, 26(2), 40-52.
 31. Whitebread, D., Coltman, P., Pasternak, D. P., Sangster, C., Grau, V., Bingham, S., Almeqdad, O. & Demetriou, D. (2009b). The development of two observational tools for assessing metacognition and self-regulated learning in young children. Metacognition Learning, 4, 63–85.