Treść głównego artykułu

Abstrakt

Pomimo wzrastającej atrakcyjności podejścia kulturowo-historycznego, nadal wiele idei Wygotskiego pozostaje nierozpoznanych i niewykorzystanych w praktyce edukacyjnej. Jedną z takich koncepcji jest koncepcja rozwojowych węzłów działalności. W artykule omawiamy proces formowania się węzłów działalności i zachodzących w nich rozwojowych transformacji. Analizowanym przykładem jest wycinek jednej z sesji prowadzonych w klubie młodzieżowym, w którym współpracowaliśmy z nastolatkami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Doświadczyli oni migracji kulturowej, gdy po umieszczeniu w ośrodku wychowawczym musieli odnaleźć się w systemie nowych dla nich relacji społecznych. Analiza zmian zachodzących w procesie zawiązywania węzłów działalności pomiędzy nastolatkami a dorosłym umożliwiła nam zidentyfikowanie właściwości węzłów oraz uwarunkowań, w których nabierają one rozwojowego charakteru.

Słowa kluczowe

knots of activity cultural migration development węzły działalności kulturowa migracja rozwój

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zamorska, B., & Gąsiorek, P. (2022). Edukacja jako kulturowa migracja: organiczne transformacje w rozwojowych węzłach działalności. Forum Oświatowe, 35(Nr 2(68), 11–17. https://doi.org/10.34862/fo.2022.2.1

Referencje

 1. Brushlinskii, A. V. (2004). The Activity Approach and Psychology. Journal of Russian & East European Psychology, 42(2), 69–81. https://doi.org/10.1080/10610405.2004.11059213
 2. El’konin, B. D. (2001). L.S. Vygotsky and D.B. El’konin. Symbolic Mediation and Joint Action. Journal of Russian & East European Psychology, 39(4), 9–19. https://doi.org/10.2753/RPO1061-040539049
 3. Engeström, Y. (1999). Innovative learning in work teams: Analyzing cycles of knowledge creation in practice. In Y. Engeström, R. Miettinen, & R.-L. Punamäki (Eds.), Perspectives on Activity Theory (1st ed., pp. 377–404). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511812774.025
 4. Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: Toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work, 14(1), 133–156. https://doi.org/10.1080/13639080020028747
 5. Engeström, Y. (2008). From Teams to Knots: Activity-Theoretical Studies of Collaboration and Learning at Work. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511619847
 6. Engeström, Y., & Blackler, F. (2005). On the Life of the Object. Organization, 12(3), 307–330. https://doi.org/10.1177/1350508405051268
 7. Fleer, M. (2011). ‘Conceptual Play’: Foregrounding Imagination and Cognition during Concept Formation in Early Years Education. Contemporary Issues in Early Childhood, 12(3), 224–240. https://doi.org/10.2304/ciec.2011.12.3.224
 8. Gołębniak, D. (2021). Ekspansja uczenia się? Co z nauczaniem? W stronę społeczno-kulturowych podstaw edukacji nauczycieli. Wydawnictwo Naukowe DSW.
 9. Goldsmith, D. F. (2010). The emotional dance of attachment. Clinical Social Work Journal, 38(1), 4–7.
 10. Hakkarainen, P. (2010). Cultural-historical methodology of sutdy of human development in transitions. Cultural-Historical Psychology, 4, 75–81.
 11. Kukulska, N. (1997, August 11). Im więcej Ciebie tym mniej. https://www.nataliakukulska.pl/component/content/article/20-solowe/sub-solowe/43-puls?Itemid=0
 12. Leontiev, A. N. (1978). Activity, consciousness, and personality. http://philpapers.org/rec/LEOACA-2
 13. Leontiev, A. N. (2005). Study of the environment in the pedological works of LS Vygotsky: A critical study. Journal of Russian & East European Psychology, 43(4), 8–28.
 14. Raikes, H. H., Edwards, C. P., & Gandini, L. (2009). Extending the dance in infant and toddler caregiving: Enhancing attachment and relationships. Paul H. Brookes Pub. Co.
 15. Rubinshtein, S. L. (1989). The Principle of Creative Self-activity (Philosophical Foundations of Modern Pedagogy). Soviet Psychology, 27(2), 6–21. https://doi.org/10.2753/RPO1061-040527026
 16. Sokolova, E. E. (2013). The Dialectical Logic of S.L. Rubinshtein and A.N. Leontiev and the Logical Foundations of Contemporary Psychology’s Network Paradigm. Journal of Russian & East European Psychology, 51(4), 67–93. https://doi.org/10.2753/RPO1061-0405510404
 17. Spitz, R. A., & Wolf, K. M. (1946). Anaclitic depression; an inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood, II. The Psychoanalytic Study of the Child, 2, 313–342.
 18. Tomasello, M. (2014). A natural history of human thinking. Harvard University Press.
 19. Tomasello, M. (2015). A natural history of human morality. Harvard University Press.
 20. Tomasello, M. (2019). Becoming human: A theory of ontogeny. The Belknap Press of Harvard University Press.
 21. Veresov, N. (2010). Forgotten methodology: Vygotsky’s case. In A. Toomela & J.
 22. Valsiner (Eds.), Methodological thinking in psychology: 60 years gone astray? (pp. 267–295). Information Age Pub.
 23. Vygotsky, L. S. (1993). The Collected Works of L.S. Vygotsky: The Fundamentals of Defectology (Abnormal Psychology and Learning Disabilities) (R. W. Rieber & A. S. Carton, Eds.; Vol. 2). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-2806-7
 24. Vygotsky, L. S. (1997a). Consciousness as a problem of behavior. In R. W. Rieber & J. Wollock (Eds.), The Collected Works of L. S. Vygotsky: Problems of the Theory and History of Psychology. Including the Chapter on the Crisis in Psychology (Vol. 3, pp. 63–79). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5893-4
 25. Vygotsky, L. S. (1997b). Educational psychology. St. Lucie Press.
 26. Vygotsky, L. S. (1997c). Genesis of Higher Mental Functions. In The Collected Works of L. S. Vygotsky: The History of the Development of Higher Mental Functions. Springer Science & Business Media.
 27. Vygotsky, L. S. (1999). Tool and Sign In the Development of the Child. In The collected works of L. S. Vygotsky. Scientific legacy (Vol. 6, pp. 3–61). Plenum Press.
 28. Vygotsky, L. S. (2004). Imagination and Creativity in Childhood. Journal of Russian & East European Psychology, 42(1), 7–97.
 29. Vygotsky, L. S. (2017). The Problem of Teaching and Mental Development at School Age [ Problema obuchenija i umstvennogo razvitija v shkol’nom vozraste ]. Changing English, 24(4), 359–371. https://doi.org/10.1080/1358684X.2017.1395165
 30. Vygotsky, L. S. (2019). L. S. Vygotsky’s Pedological Works: Volume 1. Foundations of Pedology. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0528-7
 31. Yamazumi, K. (2010). Schools that Contribute to Community Revitalization. In K. Yamazumi (Ed.), Activity theory and fostering learning: Developmental interventions in education and work. Center for Human Activity Theory (CHAT), Kansai University.
 32. Zuckerman, G. (2007). Child-adult interaction that creates a zone of proximal development. Journal of Russian & East European Psychology, 45(3), 43–69.
 33. Zuckerman, G. (2014). Developmental education. In A. Yasnitsky, R. van der Veer, & M. Ferrari (Eds.), The Cambridge handbook of cultural-historical psychology (pp. 177–202). Cambridge University Press Cambridge.