Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

Pentti Hakkarainen

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zamorska, B., Gąsiorek, P., & Filipiak, E. (2022). Pożegnanie Prof. Pentti Hakkarainen. Forum Oświatowe, 33(2(66), 157-160. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/820