Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł wpisuje się w polską, a nawet globalną dyskusję na temat wprowadzenia elementów jogi w szkole ponadpodstawowej. Asumptem do jego napisania stała się obserwacja pogarszającego się stanu psychofizycznego młodych ludzi w obliczu epidemii wirusa SARS-CoV-2. W tekście zaprezentowano autorski scenariusz zajęć jogi, odwołując się do Jogasutr i Hathapradipiki oraz własnych praktyk jogicznych i obserwacji uczniów.

Słowa kluczowe

joga pranajama Jogasutry decentracja praktyka własna oswiata Polska COVID-19

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Budziszewska, N., & Bączyk-Lesiuk, K. (2022). Decentracja psychosomatyczna jako odpowiedź na potrzeby uczniów szkół ponadpodstawowych w rzeczywistości (po)pandemicznej. Forum Oświatowe, 33(2(66), 109-129. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.6

Referencje

 1. Banks, J., Fancourt, D., Xu, X. (2021). Mental Health and the COVID-19 Pandemic. Chapter 5. Pobrano 4 października 2021, z: https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2021/WHR+21_Ch5.pdf
 2. Better Health Channel. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.betterhealth.vic.gov.au/
 3. Bernstein, A., Hadash, Y., Lichtash, Y., Tanay, G., Sheperd, K., Fresco, D.M. (2015). Decertering and related constructs: A critical reveiw and metacognitive processes model. Perspectives on Psychological Science. 10(5). 599–617.
 4. Boroń- Krupińska, K., Karciarz, M., Kulmatycki, L. (2016). Joga w szkole. Materiały z pierwszego ogólnopolskiego seminarium Joga w szkole, 30–31 maja 2015. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Badania – Komunikaty – Scenariusze. Ata-Druk.
 5. Buchner, A. & Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport. Pobrano 4 października 2021, z: https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/
 6. Budziszewska, N. (2019a). Himalaje. W poszukiwaniu joginów. Wydawnictwo Sensus.
 7. Budziszewska, N. (2019b). Oddziaływanie ciało-umysł na poziomie komórkowym. Pobrano 4 października 2021, z: https://ateliermysli.org/2019/07/29/oddzialywanie-umysl-cialo-mbis-na-poziomie-komorkowym/
 8. Budziszewska, N. (2019c). Joga jako przykład terapii komplementarnej. Pobrano 4 października 2021, z: https://ateliermysli.org/2019/08/05/joga-jako-przyklad-terapii-komplementarnej/
 9. Dębski, M. & Bigaj, M. (2019). Młodzi cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Pobrano 4 października 2021, z: https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2019/12/Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka.pdf
 10. GOV UK. PM launches Government’s first loneliness strategy. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.gov.uk/government/news/pm-launches-governments-first-loneliness-strategy
 11. Hatalska, N. (2021). Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali? Wydawnictwo Znak.
 12. Hölzel, B.K., Carmody, J., Vangela, M., Congletona, C., Yerramsettia, S.M., Garta, T., Lazar, S.W. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, 191. 36–43.
 13. Komunikat 1. (2021). KOMUNIKAT Nr 68/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia rekomendacji dotyczących postępowania oraz wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego. Pobrano 4 października 2021, z: https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31290/km-nr-68_2021-z-dnia-22092021-r-rekomendacje-zdrowie-psychiczne.pdf
 14. Komunikat CBOS. (2021). Komunikat z badań Edukacja zdalna –doświadczenia i oceny. 19/2021. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_019_21.PDF
 15. Lee, E., Deep, C., Palmer, B.W., Glorioso, D., Daly, R., Liu, J., Wt, X.M., Kim, H., Tarr, P., Yamada, Y., Jeste, D.V. (2019). High Prevalence and Adverse Health Effects of Loneliness in Community-dwelling Adults Across the Lifespan: Role of Wisdom as a Protective Factor. International Psychogeriatrics, 31(10), 1447–1462. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6581650/
 16. Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podsumowanie-roku-szkolnego-20192020
 17. Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podsumowanie-roku-szkolnego-20202021
 18. Podstawa. Podstawa Programowa Przedmiotu Wychowanie Fizyczne. Pobrano 4 października 2021, z: https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Wychowanie-fizyczne
 19. Ptaszek, G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 20. Radoń, S. (2019). Czy medytacja naprawdę działa?. Wydawnictwo WAM.
 21. Radoń, S. (2020). Co naprawdę działa w medytacji? Wspólny rdzeń i specyfika medytacji. Wydawnictwo WAM.
 22. Raport UNICEF. (2021). Life in Lockdown: Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dzieci i młodzieży w czasach COVID-19. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.unicef-irc.org/publications/1227-life-in-lockdown.html
 23. Sahdra, B.K., Shaver, P.R., Brown, K.W. (2010). A scale to measure nonattachment: A Buddhist complement to western research on attachment and adaptative functioning. Journal of Personality Assessment, 92. 116–127.
 24. Siegel, D.J. (2007). The mindful brain: Reflection and attunement in the cultivation of wellbeing. New York: Norton.
 25. Tang, Y.Y, Polsner, M.I. (2009). Attention training and attention state training. Trens in Cognitive Neuroscience, 13. 222–227.
 26. Twenge, J.M. (2019). iGen: Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości. Smak Słowa.
 27. UNICEF Polska. Pobrano 4 października 2021, z: https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/wiadomosci/raport-unicef-co-najmniej-1–3-uczniow-na-swiecie-nie-ma--dostepu-do-nauki-zdalnej-podczas-zamkniecia-szkol-z-powodu-covid-19
 28. Varela, F.J., Thompson, E., Rosch, E. (1991). The embodied mind: Cognitive science and human experience. Cambridge, MA: MIT Press.
 29. YoungMinds. (2021). Coronavirus: Impact on young people with mental health needs. Raport. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.youngminds.org.uk/media/esifqn3z/youngminds-coronavirus-report-jan-2021.pdf