Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł wpisuje się w polską, a nawet globalną dyskusję na temat wprowadzenia elementów jogi w szkole ponadpodstawowej. Asumptem do jego napisania stała się obserwacja pogarszającego się stanu psychofizycznego młodych ludzi w obliczu epidemii wirusa SARS-CoV-2. W tekście zaprezentowano autorski scenariusz zajęć jogi, odwołując się do Jogasutr i Hathapradipiki oraz własnych praktyk jogicznych i obserwacji uczniów.

Słowa kluczowe

joga pranajama Jogasutry decentracja praktyka własna oswiata Polska COVID-19

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Budziszewska, N., & Bączyk-Lesiuk, K. (2022). Decentracja psychosomatyczna jako odpowiedź na potrzeby uczniów szkół ponadpodstawowych w rzeczywistości (po)pandemicznej. Forum Oświatowe, 33(2(66), 109-129. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.6

Referencje

 1. Banks, J., Fancourt, D., & Xu, X. (2021). Mental Health and the COVID-19 Pandemic. Chapter 5. Pobrano 4 października 2021, z: https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2021/WHR+21_Ch5.pdf
 2. Better Health Channel. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.betterhealth.vic.gov.au/
 3. Bernstein, A., Hadash, Y., Lichtash, Y., Tanay, G., Sheperd, K., & Fresco, D.M. (2015). Decertering and related constructs: A critical reveiw and metacognitive processes model. Perspectives on Psychological Science. 10(5). 599–617.
 4. Boroń- Krupińska, K., Karciarz, M., & Kulmatycki, L. (2016). Joga w szkole. Materiały z pierwszego ogólnopolskiego seminarium Joga w szkole, 30–31 maja 2015. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Badania – Komunikaty – Scenariusze. Ata-Druk.
 5. Buchner, A., & Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport. Pobrano 4 października 2021, z: https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/
 6. Budziszewska, N. (2019a). Himalaje. W poszukiwaniu joginów. Wydawnictwo Sensus.
 7. Budziszewska, N. (2019b). Oddziaływanie ciało-umysł na poziomie komórkowym. Pobrano 4 października 2021, z: https://ateliermysli.org/2019/07/29/oddzialywanie-umysl-cialo-mbis-na-poziomie-komorkowym/
 8. Budziszewska, N. (2019c). Joga jako przykład terapii komplementarnej. Pobrano 4 października 2021, z: https://ateliermysli.org/2019/08/05/joga-jako-przyklad-terapii-komplementarnej/
 9. Dębski, M., & Bigaj, M. (2019). Młodzi cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Pobrano 4 października 2021, z: https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2019/12/Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka.pdf
 10. GOV UK. PM launches Government’s first loneliness strategy. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.gov.uk/government/news/pm-launches-governments-first-loneliness-strategy
 11. Hatalska, N. (2021). Wiek paradoksów. Czy technologia nas ocali? Wydawnictwo Znak.
 12. Hölzel, B. K., Carmody, J., Vangela, M., Congletona, C., Yerramsettia, S. M., Garta, T., & Lazar, S.W. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, 191. 36–43.
 13. Komunikat 1. (2021). KOMUNIKAT Nr 68/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia rekomendacji dotyczących postępowania oraz wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego. Pobrano 4 października 2021, z: https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/31290/km-nr-68_2021-z-dnia-22092021-r-rekomendacje-zdrowie-psychiczne.pdf
 14. Komunikat CBOS. (2021). Komunikat z badań Edukacja zdalna –doświadczenia i oceny. 19/2021. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_019_21.PDF
 15. Lee, E., Deep, C., Palmer, B.W., Glorioso, D., Daly, R., Liu, J., Wt, X.M., Kim, H., Tarr, P., Yamada, Y., & Jeste, D.V. (2019). High Prevalence and Adverse Health Effects of Loneliness in Community-dwelling Adults Across the Lifespan: Role of Wisdom as a Protective Factor. International Psychogeriatrics, 31(10), 1447–1462. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6581650/
 16. Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podsumowanie-roku-szkolnego-20192020
 17. Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podsumowanie-roku-szkolnego-20202021
 18. Podstawa. Podstawa Programowa Przedmiotu Wychowanie Fizyczne. Pobrano 4 października 2021, z: https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Wychowanie-fizyczne
 19. Ptaszek, G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M., & Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami?. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 20. Radoń, S. (2019). Czy medytacja naprawdę działa?. Wydawnictwo WAM.
 21. Radoń, S. (2020). Co naprawdę działa w medytacji? Wspólny rdzeń i specyfika medytacji. Wydawnictwo WAM.
 22. Raport UNICEF. (2021). Life in Lockdown: Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dzieci i młodzieży w czasach COVID-19. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.unicef-irc.org/publications/1227-life-in-lockdown.html
 23. Sahdra, B. K., Shaver, P. R., & Brown, K. W. (2010). A scale to measure nonattachment: A Buddhist complement to western research on attachment and adaptative functioning. Journal of Personality Assessment, 92. 116–127.
 24. Siegel, D. J. (2007). The mindful brain: Reflection and attunement in the cultivation of wellbeing. New York: Norton.
 25. Tang, Y. Y., & Polsner, M. I. (2009). Attention training and attention state training. Trens in Cognitive Neuroscience, 13. 222–227.
 26. Twenge, J. M. (2019). iGen: Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości. Smak Słowa.
 27. UNICEF Polska. Pobrano 4 października 2021, z: https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/wiadomosci/raport-unicef-co-najmniej-1–3-uczniow-na-swiecie-nie-ma--dostepu-do-nauki-zdalnej-podczas-zamkniecia-szkol-z-powodu-covid-19
 28. Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The embodied mind: Cognitive science and human experience. Cambridge, MA: MIT Press.
 29. YoungMinds. (2021). Coronavirus: Impact on young people with mental health needs. Raport. Pobrano 4 października 2021, z: https://www.youngminds.org.uk/media/esifqn3z/youngminds-coronavirus-report-jan-2021.pdf