Treść głównego artykułu

Abstrakt

Doświadczane przez wszystkich zmiany cywilizacyjne związane również z pandemią, która uniemożliwia otwarte relacje ze światem oraz innymi osobami, z jednej strony demobilizuje oraz wywołuje stany zatrzymania i apatii, a z drugiej, poszukiwania nowych rozwiązań oraz sposobów radzenia sobie. Wyzwanie, przed którym stoi dziecko czy młody człowiek jest niewyobrażalnie trudniejsze od tego, które dotyka osobę dorosłą. W sytuacji lock-downu bardzo często pozostaje do minimum ograniczona możliwość nawiązywania kontaktu czy budowania relacji ze światem. Dlatego zaprezentowana autorska wersja „Relaksacji w relacji” jest propozycją relaksacji aktywnej i kreatywnej, kiedy rodzic, nauczyciel czy terapeuta podejmuje relaksacyjny dialog z dzieckiem dotyczący tego, co dla dziecka jest, w danej chwili, ważne. Nie mogąc do końca przewidzieć reakcji dziecka, prowadzący powinien być przygotowany na pozostawanie w otwartej relacji i ją utrzymać przez czas sesji. W tego rodzaju pracy sugeruje się, aby podczas „relaksacji w relacji” (w porównaniu do tradycyjnej sesji relaksacyjnej) ingerować w sposób bardziej kompleksowy, gdzie stosowane są nie tylko werbalne instrukcje, ale też ruch, dotyk czy dzielenie się emocjami, myślami czy wyobrażeniami.

Słowa kluczowe

relaksacja w relacji samoświadomość dobrostan psychiczny młodzież ćwiczenia psychofizyczne nauczyciele

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kulmatycki, L. (2022). Relaksacja w relacji. Forum Oświatowe, 33(2(66), 73-94. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.4

Referencje

 1. Aleksandrowicz, J. (1987). Techniki wyobrażeniowe w psychoterapii. Psychoterapia, 60, 42–47.
 2. Arnett, J. (2000) Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist 55, 469–480.
 3. Balasubramanian, S., Rao, N. M., Goenka, A., Roderick, M., & Ramanan, A. V. (2020).
 4. Coronavirus disease (COVID-19) in Children – What We Know So Far and What We Do Not?, Indian Pediatric, 12, 83–89. https://doi.org/10.1007/s13312-020-1819-5
 5. Bauman, Z. (1995). Ponowoczesne przygody ciała. W: Z. Bauman Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności (s. 73–102). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 6. Bettlheim, B. (1985). Cudowne i pożyteczne, o znaczeniach i wartościach baśni (D. Danek, Tł.). Państwowy Instytut Wydawniczy. (Praca oryginalna Uses of enchantment wydana w 1977).
 7. Brodin, P. (2020). Why is COVID-19 so mild in children? Acta Paediatrica, 109,1082–1083. https://doi.org/10.1111/apa.15271
 8. Brosch, A. (2007). Komunikacja tekstowa a poczucie alienacji wśród młodzieży. Kultura i Edukacja, 2, 82–92.
 9. Brytek-Matera, A. (Red.). (2010). Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała. Wydawnictwo Difin.
 10. Brytek-Matera, A. (2009). Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym. Wydawnictwo Difin.
 11. Buss, A. (2001). Psychological Dimentions of the self. Sage Publication.
 12. Dąbkowska, M. (2021) Psychospołeczne konsekwencje pandemii koronawirusa (COVID-19) u dzieci i młodzieży – przegląd wybranych opracowań. Niepełnosprawność– Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 39, 150–160.
 13. Dąbrowski, K. (1996). W poszukiwaniu zdrowia psychicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Dąbrowski, K. (1985). Zdrowie psychiczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 15. Diener, E., Lucas, R.E., & Oishi S., (2004), Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia. In J. Czapiński (Red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (s. 35–50). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Ellis, W.E., Dumas, T.M., & Forbes, L.M. (2020). Physically isolated but socially connected: Psychological adjustment and stress among adolescents during the initial COVID-19 crisis. Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement, 52(3), 177–187. https://doi.org/10.1037/cbs0000215
 17. Erikson, E.H. (1996). Dzieciństwo i społeczeństwo. Wydawnictwo Rebis. (Praca oryginalna Childhood and society wydana w 1963).
 18. Ghosh, R., Dubey, M., Chatterjee, S., & Dubey, S. (2020). Impact of COVID-19 on children: special focus on the psychosocial aspect. Minerva Pediatrica, 72(3), 226–235. https://doi.org/10.23736/s0026-4946.20.05887-9
 19. Giddens, A. (2006). Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN. (Praca oryginalna Modernity and self-identity : self and society in the late modern age wydana w 1991).
 20. Heitzman, J. (1998). PTSD jako następstwo klęski żywiołowej. Psychiatria Polska, 32(1), 5–13.
 21. Heitzman, J. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne. Psychiatria Polska, 54(2), 187–198. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/120373
 22. Higgins, E.T. (1987). Self-discrepancy: A theory relating self and affect. Psychological Review, 94(3), 319-340.
 23. Jean-Luc, N. (2002). Corpus (M. Kwietniewska, Tł.). Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria. (Praca oryginalna wydana w 1992).
 24. Kappert, D. (2004). Archetypy, symbolika ciała, obrazy wewnętrzne. Osobisty rozwój i siły samouzdrawiające. Wydawnictwo ORION Renata Piotrowska.
 25. Kępiński, A. (1977). Twarz i ręka. Teksty, 2(32), 9–34.
 26. Kepner, J.I. (1991). Ciało w procesie psychoterapii Gestalt. Pusty Obłok.
 27. Keyes, C.L. (2006). Mental health in the CDS youth: Is America’s youth flourishing? American Journal of Orthopsychiatry, 76(3), 395–402.
 28. Lucas, R., Diener, E., & Suh, E. (1996). Discriminant validity of wellbeing measures. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 616–628.
 29. Łukaszewski, Ł. (2020). Strategie adaptacyjne polskiej młodzieży w sytuacji izolacji społecznej. Społeczeństwo, Kultura, Wartości, 17–18, 1–9.
 30. Mandal, E. (2004). Ciało jako proces – cialo jako obiekt. Obraz ciała u studentów Akademii Wychowania Fizycznego i studentów kierunków uniwersyteckich. Czasopismo Psychologiczne, 10, 1, 35–47.
 31. Melosik, Z. (2010). Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Wydawnictwo „Impuls”.
 32. Meyer, R. (1996). Somatoterapia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia.
 33. Mikucka, B. (2003). Ja-cielesne fundamentem osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 8(1–2), 30–40.
 34. Mołodecka, A. (2020). Problem zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży w dobie pandemii z perspektywy psychologii. Youth in Central and Eastern Europe, 6, 11, 88–92. DOI: https://doi.org/10.24917/ycee.2020.11.88-92
 35. Morganstein, J. C. (2020, 19 lutego). Coronavirus and mental health: Taking care of ourselves during infectious disease outbreaks. American Psychiatric Association APA Blog. https://www.psychiatry.org/news-room/apa-blogs/apa-blog/2020/02/coronavirus-and-mental-health-taking-care-of-ourselves-during-infectious--disease-outbreaks
 36. Prichard, I. & Tiggemann, M. (2005). Objectification in fitness centers: Self-objectification, body dissatisfaction and disordered eating in aerobic instructors and aerobic participants. Sex Roles: A Journal of Research, 53(1–2), 19–28. https://doi.org/10.1007/s11199-005-4270-0
 37. Pyżalski, J. (2021). Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi w czasie pandemii COVID-19 – przegląd najistotniejszych problemów. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 20(2), 92–115. https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/804.
 38. Rees, G., Goswami, H., & Bradshaw, J. (2010). Developing an index of children’s subjective well-being in England. The Children’s Society. http://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/childswb.pdf.
 39. Ryff, C.D., & Keyes C.L. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719–727. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719
 40. Schusterman, R. (2010). Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki (W. Małecki & S. Stankiewicz, Tł.). Universitas. (Praca oryginalna Body consciousness : a philosophy of mindfulness and somaesthetics wydana w 2008).
 41. Siems, M. (1998). Ciało zna odpowiedź. Santorski&Co.
 42. Suchodolska, J. (2016). Kryzys w rozwoju psychospołecznym młodzieży – potrzeba wsparcia rodzinnego i środowiskowego. In A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, A. Gancarz (Red.). Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym: teoria i praktyka (s. 101–113). Wydawnictwo Adam Marszałek.
 43. Taylor, S.E., & Brown, J.D. (1988). Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health. Psychological Bulletin, 103(2), 193–210. https://doi.org/10.1037/0033-2909.103.2.193
 44. Wallston, K.A. & Wallston, B.S. (1982). Who is responsible for your health: The construct of health locus of control. In G. Sanders & J. Suls (Eds.). Social psychology of health and illness (s. 65–95). Lawrence Erlbaum & Associates.
 45. Wintrebert, H. (2012). Relaksacja dziecka (B. Rajba, Tł.). Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PROTOTO. (Praca oryginalna Relaxation de l'enfant wydana w 2003).