Treść głównego artykułu

Abstrakt

W ostatnich kilku latach odnotowuje się w Polsce znaczny wzrost zachowań autoagresywnych wśród dzieci i młodzieży oraz pogorszenie ich ogólnego stanu zdrowia psychicznego. Siedzący tryb życia, przyzwolenie na czas „wypełniony” przez elektronikę, nieodpowiednia dieta, brak kontaktu z naturą, osłabienie relacji rodzinnych, to tylko cząstka tworząca współczesne warunki rozwoju dzieci i młodzieży. Obowiązkiem i koniecznością w kontekście chęci zapobiegania problemom zdrowotnym wśród dzieci i młodzieży staje się wzmacnianie już od najmłodszych lat zasobów osobistych będących potencjałami zdrowia. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie walorów jogi i relaksacji, ich psychosomatycznych praktyk jako właściwych środków umacniania dobrostanu psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży.

Słowa kluczowe

joga relaksacja dzieci i młodzieży scenariusz zajęć jogi zasoby osobiste

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gębura, K. (2022). Joga dla dzieci i młodzieży. Forum Oświatowe, 33(2(66), 95-108. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.5

Referencje

 1. Bazzano, A. N., Anderson, C. E., Hylton, C., & Gustat, J. (2018). Effect of mindfulness and yoga on quality of life for elementary school students and teachers: results of a randomized controlled school-based study. Psychology research and behavior management, 11, 81–89. DOI: https://doi.org/10.2147/PRBM.S157503.
 2. Bellinger, D.B., DeCaro, M. S., & Ralston, P. A. S. (2015). Mindfulness, anxiety, and high-stakes mathematics performance in the laboratory and classroom. Consciousness and Cognition, 37, 123-132. DOI: https://doi.org/10.1016/j.concog.2015.09.001.
 3. Borys, B. (2010). Zasoby zdrowotne w psychice człowieka. Forum Medycyny Rodzinnej, 4(1), 44–52.
 4. Butzer, B., Ebert, M., Telles, S., & Khalsa, S.B. (2015). School-based Yoga Programs in the United States: A Survey. Advances in mind-body medicine. 29(4),18-26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4831047/ (10.09.2021).
 5. Hagen, I., & Nayar, U. S. (2014, 02 April). Yoga for children and young people’s mental health and well-being: research review and reflections on the mental health potentials of yoga. Frontiers in Psychiatry. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2014.00035.
 6. Huli, P. R. (2014). Stress Management in Adolescence. Quest Journals. Journal of Research in Humanities and Social Science, 2(7), 50–57.
 7. Hobfoll, S.E. (1989). Conservation of resources. A new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist, 44, 513-523.
 8. Kaley-Isley, L.C., Peterson, J., Fischer, C., & Peterson, E. (2010, August 7) Yoga as a complementary therapy for children and adolescents: a guide for clinicians. Psychiatry, 7(8), 20-32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2945853/.
 9. Khalsa, S.B., & Butzer, B. (2016). Yoga in school settings: a research review. Annals of the New York Academy of Sciences,1373(1), 45-55. DOI: https://doi.org/10.1111/nyas.13025.
 10. Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress appraisal and coping. Springer.
 11. Luthe, W., & Schultz, J.H. (1969). Autogenic Therapy. Grune and Stratton. Grune & Stratton.
 12. Mudyń, K. (2003). Czy można mieć zasoby, nie mając do nich dostępu? Problem dostępności zasobów, W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.). Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki (s. 63-78), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. Sanyaolu, A., Okorie, C., Qi X, Locke J, & Rehman S. (2019, December 1). Childhood and Adolescent Obesity in the United States: A Public Health Concern. Global Pediatric Health, 6. DOI: https://doi.org/10.1177/2333794X19891305.
 14. Szyszko-Bohusz, A. (1975). Relaks – prawdziwy odpoczynek. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 15. Szyszko-Bohusz, A. (2013). Pedagogika holistyczna oraz samodoskonalenie osobowości i bezpieczeństwo w dobie globalizacji. The Polish Journal of the Arts and Culture, 7(4), 201-217.
 16. Tucholska, K., & Gulla, B. (2007). Psychologia pozytywna – krytyczna analiza koncepcji. Studia z psychologii w KUL, 14, 107-131.
 17. Turosz, A.M. (2011). Zasoby osobiste i deficyty a jakość życia studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(2),204-210.
 18. Wang, D., & Hagins, M. (2016, January 18). Perceive Benefits of Yoga among Urban School Students: A Qualitative Analysis, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, DOI: https://doi.org/10.1155/2016/8725654.
 19. World Health Organization [WHO]. (2021, 18 January). Adolescent and young adult health. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions.
 20. World Health Organization [WHO]. Regional Office for Europe. (‎2005)‎. European strategy for child and adolescent health and development. WHO Regional Office for Europe. https://apps.who.int/iris/handle/10665/107677.