Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

Hansa-Christoph Koller

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Dariusz Stępkowski, Wydział Nauk PedagogicznychUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

doktor habilitowany, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: pedagogika ogólna, teoria wychowania moralnego, dydaktyka akademicka. Monografie: "Pedagogika ogólna i religia" (2010), "Kształcenie - moralność - demokracja" (2018, współautor), "Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia" (2019, współautor).

Jak cytować
Stępkowski, D. (2021). Recenzja książki Hansa-Christopha Kollera „Bildung anders denken. Einführung in die Theorie transformatorischer Bildungsprozesse” (wyd. 2, Stuttgart: Kohlhammer, 2018), ss. 191. Forum Oświatowe, 33(1(65), 119-125. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.8

Referencje

 1. Benner, D. (2017). John Dewey. A modern thinker: On education (as Bildung and Erziehung) and democracy (as a political system and a mode of associated living). In L. J. Waks & A. R. English (Ed.), John Dewey’s democracy and education: A centennial handbook (s. 262–278). Cambridge University Press.
 2. Benner, D., & Brüggen, F. (2004). Bildung/Bildsamkeit. In D. Benner & J. Oelkers (Ed.), Historisches Wörterbuch der Pädagogik (s. 174–215). Beltz Verlag.
 3. Espagne, M. (2014). Bildung, Kultur, Zivilisation. In B. Cassin (Ed.), Dictionary of untranslatables. A philosophical lexicon (s. 538–580). Princeton University Press (epub).
 4. Horlacher, R. (2016). The educated Subject and the German concept of Bildung: A comparative cultural history. Routledge.
 5. Komar, Z. (2019). The idea of continental Pädagogik. In B. Kudláčová & A. Rajsky (Eds.), Education and “Pädagogik” – philosophical and historical reflection (Central, Southern and South-Eastern Europe) (s. 41–55). Peter Lang.
 6. Koselleck, R. (2009). O antropologicznej i semantycznej strukturze pojęcia kształcenia (W. Kunicki, Tł.). In R. Koselleck, Dzieje pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno-politycznego (s. 111–170). Oficyna Naukowa.
 7. Kultaieva, M. (2017). Recepcja idei pedagogicznych klasycznego niemieckiego idealizmu w ukraińskiej i polskiej tradycji filozofii eduacji. In S. Sztobryn & D. Stępkowski (Red.), Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej (s. 247–264). Wydawnictwo Naukowe „Chowanna”.
 8. Maliszewski, K., Stępkowski, D., & Śliwerski, B. (2019). Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 9. Masschelein, J., & Ricken, N. (2003). Do we (still) need the Concept of Bildung?. Eduational Philosophy and Theory, 2(35), 139–154.
 10. Masschelein, J., & Ricken, N. (2010). Bildung. In P. Peterson, E. Baker, & B. McGaw (Eds.), International encyclopedia of education (t. 6, s. 127–132). Academic Press.
 11. Męczkowska, A. (2006). Pomiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 12. Rucker, T. (2020). Teaching and the claim of Bildung: The view from general didactics. Studies in Philosophy and Education, 39(1), 51–69. https://doi.org/10.1007/s11217-019-09673-0
 13. Sosnowska, P. (2015). Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii. Universitas.
 14. Stępkowski, D. (2019). Integralna czy komplementarna? „Archeologia” transformacji polskiej pedagogiki ogólnej w XX wieku. Teraźniejszość–Człowiek –Edukacja, 3(87), 7–26. https://doi.org/10.34862/tce.2019.3.1.