Treść głównego artykułu

Abstrakt

Konferencja Naukowa Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości.  Aby nadać kierunek nowym działaniom dla przyjętych założeń konferencji sformułowano cele stanowiące o kierunku prowadzonych debat. Analiza zmian i rozwoju edukacji w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych. Poszukiwanie nowych rozwiązań edukacyjnych w kontekście zmieniającej się rzeczywistości. Upowszechnienie wyników badań edukacyjnych, wymiana doświadczeń środowisk naukowych, pracowników systemu oświaty, organizacji pozarządowych i władz samorządowych. Na odbywającej się konferencji stworzona została przestrzeń do dialogu przedstawicieli świata nauki, edukacji - podmiotów współodpowiedzialnych za tworzenie warunków do efektywnego uczenia się poprzez sprawnie funkcjonujący system edukacyjny.

Słowa kluczowe

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Renata S.Zaborek, Kuratorium Oświaty w Kielcach

Renata S.Zaborek – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; nauczyciel akademicki. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych krajowych i zagranicznych z zakresu pedagogiki. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania nauczyciela i szkoły w dobie przemian społecznych i edukacyjnych,  polityki oświatowej,  uwarunkowań selekcji szkolnej.

Jak cytować
Pawelec, L., & Zaborek, R. (2021). Relacja z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości Kielce – Suchedniów 29-30.09.2020 r. Forum Oświatowe, 33(1(65), 111-116. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.7