Treść głównego artykułu

Abstrakt

Pandemia COVID-19 z dnia na dzień wyznaczyła nowy ład edukacyjny. Zgodnie z rozporządzeniem MEN zamknięto szkoły, a nauczycieli zobligowano do realizacji procesu kształcenia w formie zdalnej przy zastosowaniu nowych technologii, co dla wielu z nich stanowiło novum. Jak nauczyciele poradzili sobie z nową
sytuacją, z jakich technologii korzystali, jakie wady i zalety dostrzegli w edukacji na odległość? Na te oraz inne pytania poszukiwano odpowiedzi, prowadząc badania wśród nauczycieli w czasie, gdy niemal cały glob funkcjonował zdalnie.

Słowa kluczowe

distance learning, information and communication technologies, teacher, student distance learning information and ccommunication technologies teacher student nauczanie zdalne technologie informaycjno-komunikacyjne nauczyciel uczeń/student

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Winiarczyk, A., & Warzocha, T. (2021). Edukacja zdalna w czasach pandemii COVID-19. Forum Oświatowe, 33(1(65), 61–76. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.4

Referencje

 1. Belfry Bazgrolą. (2020.08.29) Wrzesień 2020. [Grafika]. Facebook. https://www.facebook.com/BelfryBazgrola/photos/a.856724631172041/1621934307984399/
 2. Dutkiewicz, W. (2001). Podstawy metodologii badań: Do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki (wyd. 5 popr.). Wydawnictwo Stachurski.
 3. Juszczyk, S. (2003). Edukacja na odległość: Kilka refleksji konstruktywistycznych i kognitywistycznych. Chowanna, 1, 150–168. https://rebus.us.edu.pl/handle/20.500.12128/17156
 4. Kubiak, M. J. (2000). Wirtualna edukacja. MIKOM.
 5. Lorens, R. (2011). Nowe technologie w edukacji. Wydawnictwo Szkolne PWN; ParkEdukacja.
 6. Ministerstwo Edukacji i Nauki (2020). Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół. https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol
 7. Pilch, T., & Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych: Strategie ilościowe i jakościowe (wyd. 2 popr. i rozsz.). Wydawnictwo Akademickie Żak.
 8. Plebańska, M. (2020). Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele. In J. Pyżalski (Red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19: Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 37–42). EduAkcja. https://zdalnie.edu-akcja.pl
 9. Plebańska, M., Szyller, A., & Sieńczewska, M. (2020). Edukacja zdalna w czasach COVID-19: Raport z badania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. https://kometa.edu.pl/biblioteka-cyfrowa/publikacja,941,edukacja-zdalna-w-czasach-covid-19-raport-z-badania
 10. Prensky M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants: Part 1. On the Horizon, 9(5), 1–6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816
 11. Ptaszek, G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M., & Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: Co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf
 12. Rogozińska, K., & Winiarczyk, A. (2019). Multimedialne przedszkolne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U., poz. 492. (2020). http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000492
 14. Warzocha, T. (2019). Wykorzystanie TIK w kształceniu akademickim. In E. Asmakovets & S. Koziej (Red.), Człowiek w środowisku edukacyjnym (s. 83–90). Stamp Partner.
 15. Warzocha, T., & Winiarczyk, A. (2019). Jeszcze wybór czy już konieczność wykorzystywania przez nauczycieli TIK w edukacji? – opinie studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, 33, 125–151. https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/33.pdf
 16. Winiarczyk, A., & Warzocha, T. (2020). Akademicki proces kształcenia kandydatów na nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji – w świetle badań studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, 35, 199–220. https://studiapedagogiczne.ujk.edu.pl/numery/35.pdf
 17. Zakład Edukacji Medialnej WSE UAM. (2020.04.27). Analizując rozmaite teksty naukowe i popularnonaukowe oraz wypowiedzi nauczycieli, uczniów i rodziców, doszliśmy do wniosku, że warto zebrać najważniejsze wytyczne (i wskazówki), które mogą stać się przydatne w kontekście edukacji zdalnej. [Infografika]. Facebook. https://www.facebook.com/ztkwseuam/photos/pb.721509574596462.-2207520000../2880301452050586/?type=3&theater