Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie efektów rozwoju kursu, które zaowocowały zmianami w zakresie krytycznej umiejętności korzystania z mediów. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały źródła naukowe wspierające rozwój kursu medioznawstwa w kontekście nauczania międzykulturowego. Po tej części dostępne są szczegóły dotyczące badania percepcyjnego sprzężenia zwrotnego i jego mieszanej metodologii. Zgodnie z wynikami, krytyczna umiejętność korzystania z mediów przez studentów została poprawiona dzięki naukowym źródłom mediów społecznościowych w analizie, regionalnym studiom przypadków w kontekście międzykulturowym, oraz technikom sprawdzania faktów w konsumpcji wiadomości. Ostatecznym rezultatem było głębsze zrozumienie wartości stojących za wolnością mediów. Ponadto, poziom wiedzy w dziedzinie historii i polityki wzrósł, a etnocentryczna perspektywa załamała się w międzykulturowym środowisku. W końcowej części artykułu podsumowano kluczowe ustalenia oraz wkład w rozwój kursu wraz z rekomendacjami. Głównym przesłaniem badania jest znaczenie studium przypadku opartego na międzykulturowym i historycznym podejściu w studiach nad mediami dla poprawy krytycznej umiejętności korzystania z mediów w szkolnictwie wyższym.

Słowa kluczowe

critical media literacy Central Eastern Europe media freedom social media fake news intercultural teaching edukacja medialna social media dezinformacja uczenie międzykulturowe wolność mediów media społecznościowe

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Katalin Feher - Budapest Business School University of Applied Sciences

-

Bogusław Węgliński - University of Lower Silesia

-

Sylwia Siekierka - Fundacja Kairos

-

Artur Stefański - WSB Poznań

-

Jak cytować
Feher, K. ., Węglińska, A., Węgliński, B. ., Siekierka, S. ., & Stefański, A. (2021). Krytyczne umiejętności medialne w działaniu: Zwiększone zainteresowanie i wiedza w kontekście międzykulturowym. Forum Oświatowe, 33(1(65), 31–58. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.2

Referencje

 1. Aalberg, T., van Aelst, P.,& Curran, J. (2010). Media systems and the political information environment: A cross-national comparison,Media, Culture and Society, 15(3), 255–271. https://doi.org/10.1177%2F1940161210367422
 2. Alvermann, D. E., Moon, J. S., & Hagood, M. C. (1999).Popular culture in the classroom: Taching and researching critical media literacy. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315059327
 3. Banaji, S.,& Cammaerts, B. (2014). Citizens of nowhere land Youth and news consumption in Europe. Journalism Studies, 16(1), 115–132. https://doi.org/10.1080/1461670X.2014.890340
 4. Benson, R., Blach-Ørsten, M., Powers, M., Willig, I.,& Zambrano, S. V. (2012). Media systems online and off: Comparing the form of news in the United States, Denmark, and France.Journal of Communication, 62(1),21–38. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2011.01625.x
 5. Bulger, M., & Davison, P. (2018). The promises, challenges, and futures of media literacy. Data & Society. https://datasociety.net/pubs/oh/DataAndSociety_Media_Literacy_2018.pdf
 6. Castro-Herrera, L., Humprecht, F., Engesser, S., Brüggemann, M. L., &Büchel, F. (2017). Rethinking Hallin and Mancini beyond the West: An analysis of media systems in Central and Eastern Europe. International Journal of Communication, 11, 4797–4823. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6035/2196
 7. Clayton, K., Blair, S. Busam, J. A., Forstner, S., Glance, J., Green, G., Kawata, A., Kovvuri, A., Martin, J., Morgan, E., Sandhu, M., Sang, R., Scholz-Bright, R., Welch, A. T., Wolff, A. G., Zhou, A., & Nyhan, B. (2019). Real solutions for fake news? Measuring the effectiveness of general warnings and fact-check tags in reducing belief in false stories on social media. Political Behavior, 42, 1073–1095. https://doi.org/10.1007/s11109-019-09533-0
 8. Craft, S., Ashley S.,& Maksl, A. (2017). News media literacy and conspiracy theory endorsement. Communication and the Public,2(4), 388–401. https://doi.org/10.1177%2F2057047317725539
 9. Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). SAGE.
 10. Dobek-Ostrowska, B.( 2012). Italianization (or Mediterraneanization) of the Polish media sys-tem. In D. C Hallin.& P. Man-cini(Eds.), Comparing media systems beyond the Western world, Cambridge: Cambridge University Press,
 11. Dobek-Ostrowska, B. (2015). 25 years after communism: Four models of media and politics in Central and Eastern Europe. In B. Dobek-Ostrowska &M. Glowacki (Eds.), Democracy and media in Central and Eastern Europe 25 years (pp. 11–45). Peter Lang, https://doi.org/10.3726/978-3-653-04452-2
 12. Esser, F., de Vreese , C. H., Strömbäck, J., van Aelst, P., Aalberg, T., Stanyer, J., Lengauer, G., Berganza, R., Legnante, G., Papathanassopoulos, C., Salgado, S., Sheafer, T., & Reinemann, C. (2012). Political information opportunities in Europe. The International Journal of Press/Politics, 17(3),247–274. https://doi.org/10.1177%2F1940161212442956
 13. Fletcher, R., Cornia, A., Graves, L., & Nielsen, R. K. (2018). Measuring the reach of “fake news” and online disinformation in Europe. Factsheet. Reuters Institute; Oxmeasuring-reach-fake-news-and-online-disinformation-europe
 14. Friszke, A. (2011, August 20).The Solidarity movement – freedom for Europe. ENRS. Retrieved from https://enrs.eu/article/the-solidarity-movement-freedom-for-europe
 15. Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing media systems: Three models of media and politics. Cambridge University Press.
 16. Hallin, D. C.,& Mancini, P. (2013). “Comparing media systems” between Easter and Western Europe. In P. Gross & K. Jakubowicz (Eds.),Media transformation in the pos-communists world: Eastern Europe tortured path to change (pp. 15–33). Lexington Books.
 17. Hallin, D. C., & Mancini, P. (2017). Ten years after comparing media systems: What have we learned?Political Communication, 34(2), 155–171. https://doi.org/10.1080/10584609.2016.1233158
 18. Jackson, J. (2015). Becoming interculturally competent: Theory to practice in international education. International Journal of Intercultural Relations, 48, 91–107. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2015.03.012
 19. Kamiński, Ł.(2014), Od kryzysu do kryzysu. In A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński&F. Musiał (Eds), Od niepodległości do niepodległości (pp. 367-408), IPN
 20. Kuś, M., & Barczyszyn-Madziarz, P.(2020).Fact-checking initiatives as promoters of media and information literacy: The case of Poland.Central European Journal of Communication, 13(2(26)), 249–265. https://doi.org/10.19195/1899-5101.13.2(26).6
 21. Lakkala, M., Ilomäki, L., Mikkonen, P., Muukkonen, H., & Toom, A. (2018). Evaluating the pedagogical quality of international summer courses in a university program. International Journal of Research Studies in Education, 7(2), 89–104. https://doi.org/10.5861/ijrse.2017.1781
 22. Leask, B. (2020) Internationalization of the curriculum, teaching and learning. In P. N. Teixeira & J. C. Shin (Eds.), Encyclopedia of international higher education systems and institutions. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8905-9_244
 23. Lindell, J.,& Sartoretto, P. (2017). Young people, class and the news: Distinction, socialization and moral sentiments. Journalism Studies, 19(14), 2042–2061. https://doi.org/10.1080/1461670X.2017.1310628
 24. Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement. Information, Communication & Society, 17(2), 143–150. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571
 25. Marwick, A., & Lewis, R. (2017). Media manipulation and disinformation online. Data& Society. https://datasociety.net/pubs/oh/DataAndSociety_MediaManipulationAndDisinformationOnline.pdf
 26. Nelson, J. L., & Taneja, H. (2018). The small, disloyal fake news audience: The role of audience availability in fake news consumption. New Media & Society, 20(10), 3720–3737. https://doi.org/10.1177%2F1461444818758715
 27. Peruško, Z., Vozab,D., & Cuvalo,A. (2013). Audience as a source of agency in media systems: Post-socialist Europe in a comparative perspective. Mediální Studia,2, 137–154. https://bib.irb.hr/datoteka/641366.2_perusko.pdf
 28. Portera, A. (2017). Intercultural competences in education. In A. Portera & C. A. Grant (Eds.) Intercultural education and competences: Challenges and answers for the global world (pp. 23–46). Cambridge Scholars Publishing.
 29. Prensky M (2001) Digital natives, digital immigrants. On the Horizon 9(5): 1–6.
 30. Richardson, N. (2017). Fake News and Journalism Education.Asia Pacific Media Educator, 27(1), 1–9. https://doi.org/10.1177%2F1326365X17702268
 31. Sloam, J. (2014). “The outraged young”: Young Europeans, civic engagement and the new media in a time of crisis. Information, Communication & Society. 17(2), 217–231. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.868019
 32. Spencer-Oatey, H.,& Dauber, D. (2019). Internationalisation and student diversity: How far are the opportunity benefits being perceived and exploited?Higher Education, Journal, 78(6), pp. 1035–1058. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00386-4
 33. Stachowiak, P. (2016). Polish transformations of 1988–1989: Political authorities, opposition, the Church. In B. Pająk-Patkowska& M.Rachwał (Eds.),Hungary and Poland in times of political transition: Selected issues (pp. 105–118). Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University.
 34. Trültzsch-Wijnen, C.W., Murru, M.F., & Papaioannou, T. (2017). Definitions and values of media and information literacy in a historical context. In D. Frau-Meigs, I. Velez,& J.F. Michel (Eds.), Public policies in media and information literacy in Europe: Cross-country comparisons (pp. 95–115). Routledge Taylor & Francis.
 35. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2013). Global media and information literacy assessment framework: Country readiness and competencies. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224655
 36. Van Biezen, I., Mair, P., & Poguntke, T. (2012). Going, going, . . . gone? The decline of party membership in contemporary Europe. European Journal of Political Research, 51(1), 24–56. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2011.01995.x
 37. Voltmer, K. (2013). The media in transitional democracies. Polity.
 38. Wyka, A. (2007). Berlusconization of the mass media in East Central Europe: The new danger of italianization? Kakanien Revisted, 1, 1–5. http://www.kakanien.ac.at/beitr/emerg/AWyka1.pdf