Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie efektów rozwoju kursu, które zaowocowały zmianami w zakresie krytycznej umiejętności korzystania z mediów. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały źródła naukowe wspierające rozwój kursu medioznawstwa w kontekście nauczania międzykulturowego. Po tej części dostępne są szczegóły dotyczące badania percepcyjnego sprzężenia zwrotnego i jego mieszanej metodologii. Zgodnie z wynikami, krytyczna umiejętność korzystania z mediów przez studentów została poprawiona dzięki naukowym źródłom mediów społecznościowych w analizie, regionalnym studiom przypadków w kontekście międzykulturowym, oraz technikom sprawdzania faktów w konsumpcji wiadomości. Ostatecznym rezultatem było głębsze zrozumienie wartości stojących za wolnością mediów. Ponadto, poziom wiedzy w dziedzinie historii i polityki wzrósł, a etnocentryczna perspektywa załamała się w międzykulturowym środowisku. W końcowej części artykułu podsumowano kluczowe ustalenia oraz wkład w rozwój kursu wraz z rekomendacjami. Głównym przesłaniem badania jest znaczenie studium przypadku opartego na międzykulturowym i historycznym podejściu w studiach nad mediami dla poprawy krytycznej umiejętności korzystania z mediów w szkolnictwie wyższym.

Słowa kluczowe

edukacja medialna social media dezinformacja uczenie międzykulturowe wolność mediów media społecznościowe

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Katalin Feher, Budapest Business School University of Applied Sciences

-

Bogusław Węgliński, University of Lower Silesia

-

Sylwia Siekierka, Fundacja Kairos

-

Artur Stefański, WSB Poznań

-

Jak cytować
Feher, K., Węglińska, A., Węgliński, B., Siekierka, S., & Stefański, A. (2021). Krytyczne umiejętności medialne w działaniu. Forum Oświatowe, 33(1(65), 31-58. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.2

Referencje

 1. Aalberg, T., van Aelst, P.,& Curran, J. (2010). Media systems and the political information environment: A cross-national comparison,Media, Culture and Society, 15(3), 255–271. https://doi.org/10.1177%2F1940161210367422
 2. Alvermann, D. E., Moon, J. S., & Hagood, M. C. (1999).Popular culture in the classroom: Taching and researching critical media literacy. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315059327
 3. Banaji, S.,& Cammaerts, B. (2014). Citizens of nowhere land Youth and news consumption in Europe. Journalism Studies, 16(1), 115–132. https://doi.org/10.1080/1461670X.2014.890340
 4. Benson, R., Blach-Ørsten, M., Powers, M., Willig, I.,& Zambrano, S. V. (2012). Media systems online and off: Comparing the form of news in the United States, Denmark, and France.Journal of Communication, 62(1),21–38. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2011.01625.x
 5. Bulger, M., & Davison, P. (2018). The promises, challenges, and futures of media literacy. Data & Society. https://datasociety.net/pubs/oh/DataAndSociety_Media_Literacy_2018.pdf
 6. Castro-Herrera, L., Humprecht, F., Engesser, S., Brüggemann, M. L., &Büchel, F. (2017). Rethinking Hallin and Mancini beyond the West: An analysis of media systems in Central and Eastern Europe. International Journal of Communication, 11, 4797–4823. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6035/2196
 7. Clayton, K., Blair, S. Busam, J. A., Forstner, S., Glance, J., Green, G., Kawata, A., Kovvuri, A., Martin, J., Morgan, E., Sandhu, M., Sang, R., Scholz-Bright, R., Welch, A. T., Wolff, A. G., Zhou, A., & Nyhan, B. (2019). Real solutions for fake news? Measuring the effectiveness of general warnings and fact-check tags in reducing belief in false stories on social media. Political Behavior, 42, 1073–1095. https://doi.org/10.1007/s11109-019-09533-0
 8. Craft, S., Ashley S.,& Maksl, A. (2017). News media literacy and conspiracy theory endorsement. Communication and the Public,2(4), 388–401. https://doi.org/10.1177%2F2057047317725539
 9. Creswell, J.W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (3rd ed.). SAGE.
 10. Dobek-Ostrowska, B.( 2012). Italianization (or Mediterraneanization) of the Polish media sys-tem. In D. C Hallin.& P. Man-cini(Eds.), Comparing media systems beyond the Western world, Cambridge: Cambridge University Press,
 11. Dobek-Ostrowska, B. (2015). 25 years after communism: Four models of media and politics in Central and Eastern Europe. In B. Dobek-Ostrowska &M. Glowacki (Eds.), Democracy and media in Central and Eastern Europe 25 years (pp. 11–45). Peter Lang, https://doi.org/10.3726/978-3-653-04452-2
 12. Esser, F., de Vreese , C. H., Strömbäck, J., van Aelst, P., Aalberg, T., Stanyer, J., Lengauer, G., Berganza, R., Legnante, G., Papathanassopoulos, C., Salgado, S., Sheafer, T., & Reinemann, C. (2012). Political information opportunities in Europe. The International Journal of Press/Politics, 17(3),247–274. https://doi.org/10.1177%2F1940161212442956
 13. Fletcher, R., Cornia, A., Graves, L., & Nielsen, R. K. (2018). Measuring the reach of “fake news” and online disinformation in Europe. Factsheet. Reuters Institute; Oxmeasuring-reach-fake-news-and-online-disinformation-europe
 14. Friszke, A. (2011, August 20).The Solidarity movement – freedom for Europe. ENRS. Retrieved from https://enrs.eu/article/the-solidarity-movement-freedom-for-europe
 15. Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing media systems: Three models of media and politics. Cambridge University Press.
 16. Hallin, D. C.,& Mancini, P. (2013). “Comparing media systems” between Easter and Western Europe. In P. Gross & K. Jakubowicz (Eds.),Media transformation in the pos-communists world: Eastern Europe tortured path to change (pp. 15–33). Lexington Books.
 17. Hallin, D. C., & Mancini, P. (2017). Ten years after comparing media systems: What have we learned?Political Communication, 34(2), 155–171. https://doi.org/10.1080/10584609.2016.1233158
 18. Jackson, J. (2015). Becoming interculturally competent: Theory to practice in international education. International Journal of Intercultural Relations, 48, 91–107. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2015.03.012
 19. Kamiński, Ł.(2014), Od kryzysu do kryzysu. In A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński&F. Musiał (Eds), Od niepodległości do niepodległości (pp. 367-408), IPN
 20. Kuś, M., & Barczyszyn-Madziarz, P.(2020).Fact-checking initiatives as promoters of media and information literacy: The case of Poland.Central European Journal of Communication, 13(2(26)), 249–265. https://doi.org/10.19195/1899-5101.13.2(26).6
 21. Lakkala, M., Ilomäki, L., Mikkonen, P., Muukkonen, H., & Toom, A. (2018). Evaluating the pedagogical quality of international summer courses in a university program. International Journal of Research Studies in Education, 7(2), 89–104. https://doi.org/10.5861/ijrse.2017.1781
 22. Leask, B. (2020) Internationalization of the curriculum, teaching and learning. In P. N. Teixeira & J. C. Shin (Eds.), Encyclopedia of international higher education systems and institutions. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-8905-9_244
 23. Lindell, J.,& Sartoretto, P. (2017). Young people, class and the news: Distinction, socialization and moral sentiments. Journalism Studies, 19(14), 2042–2061. https://doi.org/10.1080/1461670X.2017.1310628
 24. Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement. Information, Communication & Society, 17(2), 143–150. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571
 25. Marwick, A., & Lewis, R. (2017). Media manipulation and disinformation online. Data& Society. https://datasociety.net/pubs/oh/DataAndSociety_MediaManipulationAndDisinformationOnline.pdf
 26. Nelson, J. L., & Taneja, H. (2018). The small, disloyal fake news audience: The role of audience availability in fake news consumption. New Media & Society, 20(10), 3720–3737. https://doi.org/10.1177%2F1461444818758715
 27. Peruško, Z., Vozab,D., & Cuvalo,A. (2013). Audience as a source of agency in media systems: Post-socialist Europe in a comparative perspective. Mediální Studia,2, 137–154. https://bib.irb.hr/datoteka/641366.2_perusko.pdf
 28. Portera, A. (2017). Intercultural competences in education. In A. Portera & C. A. Grant (Eds.) Intercultural education and competences: Challenges and answers for the global world (pp. 23–46). Cambridge Scholars Publishing.
 29. Prensky M (2001) Digital natives, digital immigrants. On the Horizon 9(5): 1–6.
 30. Richardson, N. (2017). Fake News and Journalism Education.Asia Pacific Media Educator, 27(1), 1–9. https://doi.org/10.1177%2F1326365X17702268
 31. Sloam, J. (2014). “The outraged young”: Young Europeans, civic engagement and the new media in a time of crisis. Information, Communication & Society. 17(2), 217–231. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.868019
 32. Spencer-Oatey, H.,& Dauber, D. (2019). Internationalisation and student diversity: How far are the opportunity benefits being perceived and exploited?Higher Education, Journal, 78(6), pp. 1035–1058. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00386-4
 33. Stachowiak, P. (2016). Polish transformations of 1988–1989: Political authorities, opposition, the Church. In B. Pająk-Patkowska& M.Rachwał (Eds.),Hungary and Poland in times of political transition: Selected issues (pp. 105–118). Faculty of Political Science and Journalism Adam Mickiewicz University.
 34. Trültzsch-Wijnen, C.W., Murru, M.F., & Papaioannou, T. (2017). Definitions and values of media and information literacy in a historical context. In D. Frau-Meigs, I. Velez,& J.F. Michel (Eds.), Public policies in media and information literacy in Europe: Cross-country comparisons (pp. 95–115). Routledge Taylor & Francis.
 35. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2013). Global media and information literacy assessment framework: Country readiness and competencies. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224655
 36. Van Biezen, I., Mair, P., & Poguntke, T. (2012). Going, going, . . . gone? The decline of party membership in contemporary Europe. European Journal of Political Research, 51(1), 24–56. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2011.01995.x
 37. Voltmer, K. (2013). The media in transitional democracies. Polity.
 38. Wyka, A. (2007). Berlusconization of the mass media in East Central Europe: The new danger of italianization? Kakanien Revisted, 1, 1–5. http://www.kakanien.ac.at/beitr/emerg/AWyka1.pdf