Treść głównego artykułu

Abstrakt

W niniejszym tekście przedmiotem omówienia czynię wybrane aspekty działalności Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, dalej w skrócie: PTP (http://www.ptp-pl.org; ang. Polish Educational Research Association, PERA) na rzecz rozwoju nauk pedagogicznych w Polsce i popularyzacji osiągnięć w kraju i poza jego granicami w latach 2017–2020. W artykule wskazuję tylko na nieliczne przykłady zadań zrealizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, wpisujące się w szerokie spektrum jego działania przejawiającego się w działalności naukowej, organizacyjno-programowej i wydawniczo-popularyzatorskiej. Szczególną uwagę poświęcam w pierwszej kolejności charakterystyce, celom i sposobom działania Towarzystwa, członkom i oddziałom terenowym PTP. W drugiej części artykułu omawiam priorytety działania Zarządu Głównego PTP w latach 2017–2020 i najważniejsze jego osiągnięcia.

Słowa kluczowe

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne PTP towarzystwa naukowe społeczny ruch naukowy nauki pedagogiczne

Szczegóły artykułu