Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest opisanie wyzwań stojących przed nauczycielami w czasie organizowanej przez nich nauki zdalnej. W związku z pandemią nauczyciele na całym świecie dołączyli do wirtualnego społeczeństwa, w którym organizują kształcenie na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. W ramach naszego artykułu opiszemy problemy i możliwości jakie związane są z kształceniem zdalnym w Polsce. Rozważania teoretyczne i praktyczne zastosowania zostały dopasowane do poddanych analizie treści pochodzących z grup nauczycielskich na popularnym portalu społecznościowym

Słowa kluczowe

distance learning, innovativeness, primary and secondary education, teacher’s profesion challenges, didactic distance learning innovativness primar education secondary education teacher's didactic kształcenie zdalne innowacyjność edukacja podstawowa edukacja ponadpodstawowa nauczyciele dydaktyka

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Adamczewski, J., & Nymś-Górna, A. . (2021). Ma Pan/Pani wyciszony mikrofon: Wyzwania nauczania zdalnego w czasie pandemii. Forum Oświatowe, 33(1(65), 93–107. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.6

Referencje

 1. Adamczewski, J. (2020). Uczyć na miarę naszych czasów: Nowe technologie na lekcjach języka obcego w nauczaniu początkowym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 15(1(55)), 79–91. https://doi.org/10.35765/eetp.2020.1555.05
 2. Ankieta Głosu. Rok 2020 – co nas najbardziej rozczarowało? Znamy wyniki głosowania. (2020.12.29). Głos Nauczycielski. https://glos.pl/ankieta-glosu-rok-2020-co-nas-najbardziej-rozczarowalo
 3. Castelnuovo, G., Gaggioli A., & Riva, G. (2009). Cyberpsychologia spotyka psychologię kliniczną – pojawienie się e-terapii w opiece nad zdrowiem psychicznym. In W. J. Paluchowski (Red.), Internet a psychologia: Możliwości i zagrożenia (s. 263–300). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Czerepaniak-Walczak, M. Z. (2020). Jak zmienia się „gramatyka edukacji”? O przejawach i konsekwencjach (wymuszonej) i edukacji. Forum Oświatowe, 32(1(63)). https://doi.org/10.34862/fo.2020.1.1
 5. European Commission. (b. d.). Common European principles for teacher competences and qualifications. http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/eu-common-principles.pdf.
 6. Frasunkiewicz, M. (2020). Przewodnik po e-szkole. Dyrektor Szkoły, (5), 38-41.
 7. Gołębniak, B. D., & Ostoja-Solecka, K. (2017). Kompetencje nauczycieli w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu: Z badań etno-pedagogicznych. Rocznik Lubuski, 43(1), 148–162.
 8. Tomczyk, Ł., Srokowski, Ł. (2016). Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej szkole: Raport z badań. Ministerstwo Edukacji Narodowej. http://www.zs1sanok.pl/lewa/Cyfrowobezpieczni/Cyfrowo1.pdf
 9. Główny Urząd Statystyczny. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 roku. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2019-roku,2,9.html
 10. Jakubczak, B. (2008). Kształcenie zdalne przez Internet jako urzeczywistnienie idei edukacji bez granic. In A. Czajkowska & D. Rondalska (Red.), Edukacja bez granic – mimo barier: Przestrzeń tworzenia (t. 3., s. 398–406). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 11. Kopciewicz, L. (2019). Szkolne technolęki: Jak nauczyciele rozumieją rolę i skutki obecności technologii mobilnych w szkolnej przestrzeni. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 22(1(85)), 51–64. https://kwartalniktce.edu.pl/ojs/index.php/tce/article/view/128/115
 12. Michniuk, A. (2015). Nowe media w pracy współczesnego nauczyciela, o tym jak być efektownym i efektywnym wobec cyfrowych tubylców. In V. Tanaś & W. Welskop (Red.), Pedagog we współczesnym świecie (s. 69–76). Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
 13. Melosik, Z. (2017). Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu – o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku. In M. Humeniuk & I. Paszenda (Red.), Codzienność jako wyzwanie edukacyjne (t. 1, s. 44–61). Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 14. Melosik Z., & Szkudlarek T. (2009). Kultura, tozżsamość i edukacja: Migotanie znaczeń (wyd. 2 popr.). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 15. Ministerstwo Edukacji Narodowej. (2020). Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnej-edukacji--poradnik-men
 16. Nalaskowski, A. (2002). Przestrzenie i miejsca szkoły. Impuls.
 17. Olczak, A. (2017). Współczesny nauczyciel – wybrane problemy i wyzwania zawodowego funkcjonowania. Rocznik Lubuski, 43(1), 55–67. http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/wydania/tom_43/RL_T43_1_Olczak.pdf
 18. Pisula, E., Pankowski, D., Nowakowska, I., Banasiak, A., Wytrychiewicz-Pankowska, K., Markiewicz, & M., Jórczak, A. (2020). Nauczyciele w sytuacji powrotu do szkół w czasie pandemii SARS-CoV-2: Raport z badań przeprowadzonych od 10 września do 10 października 2020. OSF HOME. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/6ZNCE
 19. Plebańska, M. (2020). Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele. In J. Pyżalski (Red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19: Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 37–42). EduAkcja. https://zdalnie.edu-akcja.pl
 20. Półjanowicz, W. (2014). Efektywność zdalnej edukacji w aspekcie nauczania przedmiotów medycznych. In M. Dąbrowski & M. Zając (Red.), E-edukacja w praktyce – wyzwania i bariery (s. 89–104). Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 21. Ptaszek, G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M., & Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: Co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 22. Robinson K., & Aronica L. (2015). Kreatywne szkoły – oddolna rewolucja, która zmienia edukację. Wydawnictwo Element.
 23. Sarnat-Ciastko, A. (2018). Szkoła dla dziecka – cyfrowego tubylca: Postrzeganie szkoły przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej – uczestników projektu „Wychować człowieka mądrego”. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 108–116. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.11
 24. Smal, T. (2009). Nauczanie na odległość (e-learning). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 3, 105–114.
 25. Bochenek M., Lange R., (2019). Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów, Warszawa: NASK – Państwowy Instytut Badawczy, https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html
 26. Turska-Kawa, A., Stępień-Lampa, N., & Grzywna, P. (2020). Obawy rodziców i nauczycieli wobec nowych form edukacji w okresie pandemii SARS-COV-2: Studium województwa śląskiego. Pro Silesia. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27224.32004
 27. Walter, N. (2016). Internetowe wsparcie społeczne: Studium socjopedagogiczne. Wydawnictwo Naukowe UAM.