Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest opisanie wyzwań stojących przed nauczycielami w czasie organizowanej przez nich nauki zdalnej. W związku z pandemią nauczyciele na całym świecie dołączyli do wirtualnego społeczeństwa, w którym organizują kształcenie na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. W ramach naszego artykułu opiszemy problemy i możliwości jakie związane są z kształceniem zdalnym w Polsce. Rozważania teoretyczne i praktyczne zastosowania zostały dopasowane do poddanych analizie treści pochodzących z grup nauczycielskich na popularnym portalu społecznościowym

Słowa kluczowe

kształcenie zdalne innowacyjność edukacja podstawowa edukacja ponadpodstawowa nauczyciele dydaktyka

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Adamczewski, J., & Nymś-Górna, A. (2021). Ma Pan/Pani wyciszony mikrofon. Forum Oświatowe, 33(1(65), 93-107. https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.6

Referencje

 1. Adamczewski, J. (2020). Uczyć na miarę naszych czasów: Nowe technologie na lekcjach języka obcego w nauczaniu początkowym. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 15(1(55)), 79–91. https://doi.org/10.35765/eetp.2020.1555.05
 2. Ankieta Głosu. Rok 2020 – co nas najbardziej rozczarowało? Znamy wyniki głosowania. (2020.12.29). Głos Nauczycielski. https://glos.pl/ankieta-glosu-rok-2020-co-nas-najbardziej-rozczarowalo
 3. Castelnuovo, G., Gaggioli A., & Riva, G. (2009). Cyberpsychologia spotyka psychologię kliniczną – pojawienie się e-terapii w opiece nad zdrowiem psychicznym. In W. J. Paluchowski (Red.), Internet a psychologia: Możliwości i zagrożenia (s. 263–300). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Czerepaniak-Walczak, M. Z. (2020). Jak zmienia się „gramatyka edukacji”? O przejawach i konsekwencjach (wymuszonej) i edukacji. Forum Oświatowe, 32(1(63)). https://doi.org/10.34862/fo.2020.1.1
 5. European Commission. (b. d.). Common European principles for teacher competences and qualifications. http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/eu-common-principles.pdf.
 6. Frasunkiewicz, M. (2020). Przewodnik po e-szkole. Dyrektor Szkoły, (5), 38-41.
 7. Gołębniak, B. D., & Ostoja-Solecka, K. (2017). Kompetencje nauczycieli w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu: Z badań etno-pedagogicznych. Rocznik Lubuski, 43(1), 148–162.
 8. Tomczyk, Ł., Srokowski, Ł. (2016). Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w polskiej szkole: Raport z badań. Ministerstwo Edukacji Narodowej. http://www.zs1sanok.pl/lewa/Cyfrowobezpieczni/Cyfrowo1.pdf
 9. Główny Urząd Statystyczny. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 roku. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2019-roku,2,9.html
 10. Jakubczak, B. (2008). Kształcenie zdalne przez Internet jako urzeczywistnienie idei edukacji bez granic. In A. Czajkowska & D. Rondalska (Red.), Edukacja bez granic – mimo barier: Przestrzeń tworzenia (t. 3., s. 398–406). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 11. Kopciewicz, L. (2019). Szkolne technolęki: Jak nauczyciele rozumieją rolę i skutki obecności technologii mobilnych w szkolnej przestrzeni. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 22(1(85)), 51–64. https://kwartalniktce.edu.pl/ojs/index.php/tce/article/view/128/115
 12. Michniuk, A. (2015). Nowe media w pracy współczesnego nauczyciela, o tym jak być efektownym i efektywnym wobec cyfrowych tubylców. In V. Tanaś & W. Welskop (Red.), Pedagog we współczesnym świecie (s. 69–76). Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
 13. Melosik, Z. (2017). Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu – o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku. In M. Humeniuk & I. Paszenda (Red.), Codzienność jako wyzwanie edukacyjne (t. 1, s. 44–61). Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 14. Melosik Z., & Szkudlarek T. (2009). Kultura, tozżsamość i edukacja: Migotanie znaczeń (wyd. 2 popr.). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 15. Ministerstwo Edukacji Narodowej. (2020). Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnej-edukacji--poradnik-men
 16. Nalaskowski, A. (2002). Przestrzenie i miejsca szkoły. Impuls.
 17. Olczak, A. (2017). Współczesny nauczyciel – wybrane problemy i wyzwania zawodowego funkcjonowania. Rocznik Lubuski, 43(1), 55–67. http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/wydania/tom_43/RL_T43_1_Olczak.pdf
 18. Pisula, E., Pankowski, D., Nowakowska, I., Banasiak, A., Wytrychiewicz-Pankowska, K., Markiewicz, & M., Jórczak, A. (2020). Nauczyciele w sytuacji powrotu do szkół w czasie pandemii SARS-CoV-2: Raport z badań przeprowadzonych od 10 września do 10 października 2020. OSF HOME. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/6ZNCE
 19. Plebańska, M. (2020). Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele. In J. Pyżalski (Red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19: Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 37–42). EduAkcja. https://zdalnie.edu-akcja.pl
 20. Półjanowicz, W. (2014). Efektywność zdalnej edukacji w aspekcie nauczania przedmiotów medycznych. In M. Dąbrowski & M. Zając (Red.), E-edukacja w praktyce – wyzwania i bariery (s. 89–104). Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 21. Ptaszek, G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M., & Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: Co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 22. Robinson K., & Aronica L. (2015). Kreatywne szkoły – oddolna rewolucja, która zmienia edukację. Wydawnictwo Element.
 23. Sarnat-Ciastko, A. (2018). Szkoła dla dziecka – cyfrowego tubylca: Postrzeganie szkoły przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej – uczestników projektu „Wychować człowieka mądrego”. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 108–116. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.11
 24. Smal, T. (2009). Nauczanie na odległość (e-learning). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 3, 105–114.
 25. Bochenek M., Lange R., (2019). Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego badania uczniów, Warszawa: NASK – Państwowy Instytut Badawczy, https://akademia.nask.pl/baza-wiedzy/publikacje.html
 26. Turska-Kawa, A., Stępień-Lampa, N., & Grzywna, P. (2020). Obawy rodziców i nauczycieli wobec nowych form edukacji w okresie pandemii SARS-COV-2: Studium województwa śląskiego. Pro Silesia. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27224.32004
 27. Walter, N. (2016). Internetowe wsparcie społeczne: Studium socjopedagogiczne. Wydawnictwo Naukowe UAM.