Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tekst dotyczy problematyki innowacji i zmiany w polskich szkołach, ruchu innowatorskiego nauczycieli i szkół (Wiosna Edukacji i jej liderki: Ewa Radanowicz i Oktawia Gorzeńska).Autorka analizuje przypadek swojej nieudanej zmiany, zastanawia się nad problemami, przed którymi stają nauczyciele nowatorzy w swoich szkołach i w środowisku, w którym funkcjonują, pisze o barierach i możliwościach ich pokonywania.

Słowa kluczowe

zmiana innowacja nauczyciele innowatorzy innowacyjne szkoły

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Justyna Anna Bober, nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach mgr filologii polskiej na UMK w Toruniu, studia podyplomowe - neurodydaktyka na WSB w Bydgoszczy

nauczyciel praktyk (28 lat pracy), uczyłam języka polskiego i angielskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum, jestem ambasadorem programu Wiosny Edukacji, należę do grupy Superbelfrzy RP, współtworzę inicjatywę SETI (Sejny English Teacher Initiative - Sejneńska Inicjatywa Nauczycieli Anglistów) dla nauczycieli z rejonów przygranicznych Polski i Litwy. Interesuję się metodyką,innowacjami i technologiami w nauczaniu. Jestem w grupie ekspertów Microsoftu - Microsoft Innovative Educator Expert 2019/20.
Jak cytować
Bober, J. A. (2021). Niewidzialna zmiana. Forum Oświatowe, 32(2(64), 145-164. https://doi.org/10.34862/fo.2020.2.7

Referencje

 1. Bilińska–Suchanek, E. (2013). Nauczyciel i opór (wobec) systemu edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 2. Brown, B. (2019).Odwaga w przywództwie. Cztery kompetencje autentycznego lidera. Warszawa: MT Biznes.
 3. Červinkova, H., Gołębniak, B. D. (2012). Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Dudel, B., Kowalczuk-Walędziak, M., Łogwiniuk, M. Sztorc, K., & Wróblewska U. (2014). Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej. Białystok: Wydawnictwo Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych.
 5. Gołębniak, B. D. (2003). Szkoła–Kształcenie–Nauczyciel. W: Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (Red.) Podręcznik akademicki. Pedagogika (t. 2, s. 96–203). Warszawa: PWN.
 6. Gołębniak, B. D., & Zamorska, B. (2014) Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław: Publikacja Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Pobrano 03.09.2020 r. z: http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publica-tions/afbc3f25f44abdc2c65d1da83471e033
 7. Gorzeńska, O. (2018). Dyrektor strateg – jak zarządzać zmianą w szkole? W: Kanarkiewicz,M. & Staniszewska, A., Królowe strategii,(s. 157–162. Wejherowo: Wydawnictwo Szkoła Szachowa – Michał Kanarkiewicz.
 8. Gorzeńska, O., & Radanowicz, E. (2019). Zmiany, innowacje, eksperymenty. W poszukiwaniu inspiracji. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Warszawa: ORE.
 9. Kusiak, K. (2019). Możliwe postacie edukacyjnych innowacji. W: Karpińska, A., Borawska-Kalbarczyk, & K., Kowalczuk, K.(Red.) Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia (s. 89–99). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 10. Krzychała, S. (2007). O rozumieniu szkolnej codzienności – inspiracje dokumentarnej ewaluacji przestrzeni szkoły. W: J. Rutkowiak, D. Kubinowski, & M. Nowak (Red.), Edukacja. Moralność. Sfera publiczna. Lublin: Oficyna Wydawnicza Verba.
 11. Krzychała, S., & Zamorska, B. (2012). Zamknięte i otwarte zmiany kultury szkoły. W: M. M. Urlińska, A. Uniewska, & J. Horowski (red.), B. D. Gołębniak, H. Kwiat-kowska (red.), Nauczyciele. Programowe (nie)przygotowanie. (s. 57–76) Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 12. Nowak-Dziemianowicz, M. (2012).W poszukiwaniu nowej pedagogiki, nowej edu-kacji, nowej szkoły – reminiscencje. W: H. Červinkova, & B. D. Gołębniak (Red.), Edukacyjne badania w działaniu (s. 282–305). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 13. Okoń, W. (1979). Szkoła współczesna. Przemiany i tendencje rozwojowe. Warszawa: Książka i Wiedza.
 14. Pietrasiński, Z. (1971). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa: PWN.
 15. Przyborowska, B. (2013). Pedagogika innowacyjności między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 16. Radanowicz E., (2018, 11 grudnia). ONDU#037: Inteligencja zmiany – rozmowa z Ewą Radanowicz [Podcast]. FundacjaPlanDaltoński.pl. Pobrano 29 sierpnia 2020 r. z: https://www.plandaltonski.pl/podcast/ondu037/
 17. Schulz, R. (1989). Nauczyciel jako innowator. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 18. Schulz R. (1994). Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
 19. Śliwerski, B. (2008). Reformowanie oświaty w Polsce. W: Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, (T. 2). (s. 383–396). Wydawnictwo Naukowe PWN.