Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tekst dotyczy problematyki innowacji i zmiany w polskich szkołach, ruchu innowatorskiego nauczycieli i szkół (Wiosna Edukacji i jej liderki: Ewa Radanowicz i Oktawia Gorzeńska).Autorka analizuje przypadek swojej nieudanej zmiany, zastanawia się nad problemami, przed którymi stają nauczyciele nowatorzy w swoich szkołach i w środowisku, w którym funkcjonują, pisze o barierach i możliwościach ich pokonywania.

Słowa kluczowe

zmiana, innowacja, nauczyciele innowatorzy, innowacyjne szkoły

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Justyna Anna Bober, nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach mgr filologii polskiej na UMK w Toruniu, studia podyplomowe - neurodydaktyka na WSB w Bydgoszczy

nauczyciel praktyk (28 lat pracy), uczyłam języka polskiego i angielskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum, jestem ambasadorem programu Wiosny Edukacji, należę do grupy Superbelfrzy RP, współtworzę inicjatywę SETI (Sejny English Teacher Initiative - Sejneńska Inicjatywa Nauczycieli Anglistów) dla nauczycieli z rejonów przygranicznych Polski i Litwy. Interesuję się metodyką,innowacjami i technologiami w nauczaniu. Jestem w grupie ekspertów Microsoftu - Microsoft Innovative Educator Expert 2019/20.

Referencje

 1. Bilińska–Suchanek, E. (2013). Nauczyciel i opór (wobec) systemu edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 2. Brown, B. (2019).Odwaga w przywództwie. Cztery kompetencje autentycznego lidera. Warszawa:Wydawnictwo. MT Biznes.
 3. Cervinkova, H.,Gołębniak, B.D. (2012).Edukacyjne badania w działaniu, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 4. Dudel, B., Kowalczuk-Walędziak, M., Łogwiniuk, M. Sztorc, K., Wróblewska U. (2014). Innowacje w teorii i praktyce edukacyjnej. Białystok: Wydawnictwo Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych (PDF).
 5. Gołębniak, B. D., Zamorska, B. (2014) Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław: Publikacja Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (PDF).
 6. Gołębniak, B. D. (2003). Szkoła–Kształcenie–Nauczyciel. [w:] Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.) Podręcznik akademicki. Pedagogika (t. 2, s. 96–203). Warszawa: PWN.
 7. Gorzeńska, O. (2018). Dyrektor strateg – jak zarządzać zmianą w szkole? [w:]Kanarkiewicz,M., Staniszewska, A., Królowe strategii, Wejherowo: WydawnictwoSzkoła Szachowa – Michał Kanarkiewicz.
 8. Gorzeńska, Radanowicz (2019).Zmiany, innowacje, eksperymenty. W poszukiwaniu inspiracji. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli.Warszawa:ORE (PDF).
 9. Kusiak, K. (2019). Możliwe postacie edukacyjnych innowacji. W: Karpińska, A., Borawska-Kalbarczyk, K., Kowalczuk, K.(red.) Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia. Toruń:Wydawnictwo Adam Marszałek.
 10. Okoń, W. (1979).Szkoła współczesna: przemiany i tendencje rozwojowe. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 11. Pietrasiński, Z. (1971). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warszawa: PWN.
 12. Przyborowska, B. (2013). Pedagogika innowacyjności między teorią a praktyką. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 13. Schulz, R. (1989). Nauczyciel jako innowator. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 14. Schulz R. (1994). Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
 15. Śliwerski, B. (2008). Reformowanie oświaty w Polsce. W: Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.), Pedagogika 2.Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Internet
 17. Plan Daltoński Podcast https://www.plandaltonski.pl/podcast/ondu037/
 18. Wiosna Edukacji (2019) http://wiosnaedukacji.pl/?p=197
 19. http://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/wiosenna-edumoc-w-gdyni/