Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejszy tekst obejmuje refleksje nad wyzwaniami, jakie napotyka psycholog prowadzący psychoterapię w szkole. Zadanie to wymaga dużej czujności terapeuty, który powinien przede wszystkim dbać o dobrostan swojego klienta i jego bezpieczeństwo emocjonalne. Jednocześnie specjalistę obowiązuje prawo oświatowe, regulujące jego obowiązki w placówce, kodeks etyczny psychologa oraz formalne i nieformalne zasady funkcjonowania szkoły. Praktyk, który podejmuje się prowadzenia psychoterapii, musi pozostawać uważny na wszystkie wymienione aspekty i ich konsekwencje dla procesu terapeutycznego.

Słowa kluczowe

psychoterapia w szkole psycholog szkolny dylemat etyczny doświadczenie zawodowe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Czaplińska, Z. (2022). Zawodowa schizofrenia. Forum Oświatowe, 33(2(66), 133-140. https://doi.org/10.34862/fo.2021.2.7

Referencje

  1. Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2019). http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf.
  2. Naczelna Izba Lekarska (2020). Zestawienie nr 04. https://nil.org.pl/uploaded_files/1601903096_za-wrzesien-2020-zestawienie-nr-04.pdf.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (2020). Dziennik Ustaw, poz. 1280 (tekst jednolity). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001280/O/D20201280.pdf.
  4. Trzebińska, E. (2005). Ogólna charakterystyka procesu psychoterapii. W: L. Grzesiuk(red.). Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki (s. 309–345). Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.