Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę programu matury międzynarodowej i jego obecności w polskich szkołach. W artykule zaprezentowano autorskie badania, w których wykorzystano  dane publikowane przez International Baccalaureate Organization. Zebrane dane pozwoliły na prześledzenie zasięgu oraz dostępności programów matury międzynarodowej zarówno pod względem kryterium finansowego, jak i rozmieszczenia szkół realizujących program IB DP. Dane o rosnącej liczbie szkół przystępujących do realizowania programów IB DP oraz zwiększającej się liczby uczniów przystępujących do matury międzynarodowej pozwoliły wyciągnąć wnioski na temat wzrastającej dostępności oferty edukacyjnej związanej z międzynarodowymi programami edukacyjnymi, a zwłaszcza programem matury międzynarodowej w Polsce.

Szczegóły artykułu