Treść głównego artykułu

Abstrakt

W tekście podjęta jest problematyka zmian w kształceniu, uczeniu się i wychowaniu w warunkach sytuacji wymuszonej wprowadzeniem powszechnej zdalnej edukacji wywołanej pandemią. W artykule wykorzystana jest koncepcja „gramatyki edukacji” przyjęta za D. Tyackiem i W. Tobinem. Celem artykułu jest przedstawienie „gramatyki edukacji” jako ramy koncepcyjnej analizy stałości i dynamiki struktur i funkcjonowania edukacji szkolnej oraz zwrócenie uwagi na znaczenie relacji i interpretacji tego, co przeszłe, teraźniejsze i możliwe w formalnej, powszechnej edukacji. które niespodziewanie zmieniło się, a znane elementy i słowa nabrały nowych znaczeń.  Koncepcja ta pomaga poznać mechanizmy rządzące trwałością wzorów i norm praktyk edukacyjnych oraz zrozumieć reakcje szokowe na gwałtowne zmiany w edukacji. W tym tekście wyznacza ramę opisu i wyjaśniania specyfiki nowej organizacji interakcji edukacyjnych w warunkach upowszechniania stosowania mediów cyfrowych (iedukacji), ze szczególnym uwzględnieniem izolacji społecznej i oraz projektowania badań nad edukacją i w edukacji na każdym jej poziomie.

Słowa kluczowe

„gramatyka edukacji” zmiana w edukacji edukacja zdalna podejścia badawcze

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Czerepaniak-Walczak, M. Z. (2020). Jak zmienia się „gramatyka edukacji”? O przejawach i konsekwencjach (wymuszonej) iedukacji. Forum Oświatowe, 32(1(63), 13-23. https://doi.org/10.34862/fo.2020.1.1

Referencje

  1. Bruner, J. (2006), Kultura edukacji, przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków, Universitas
  2. Framework for Reopening Schools, April 2020, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348 (dostęp: 30.04.2020)
  3. Marcuse, H., (1991), Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. Przekł. S. Konopacki, Warszawa, PWN
  4. Polskie szkoły nie mają dostępu do szybkiego internetu i narzędzi cyfrowych https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-polskie-szkoly-nie-maja-dostepu-do-szybkiego-internetu-i-cyf,nId,4064740 (dostęp: 30.04.2020)
  5. Rosen, L.D., Carrier, L.M., Cheever, N.A., (2010), Rewired. Understanding the iGeneration and the Way They Learn, New York, Palgrave Macmillan
  6. Sarnacka-Mahoney E. (2020) Amerykańska szkoła w chaosie, „Przegląd” nr 19 (1061) ss. 34-36
  7. Taleb, N.N., (2008) The Black Swan. The Impact to the Highly Improbable, London, Penguin Books
  8. Tyack D., Tobin W., (1994), The “Grammarˮ of Schooling: Why Has It Been So Hard to Change? “American Educational Research Journal”, Vol. 31, No. 3, ss. 453-479
  9. Zdalne nauczanie w Piasecznie. Rodzice zapłacą majątek za połączenia telefoniczne. https://www.dobreprogramy.pl/Zdalne-nauczanie-w-Piasecznie.-Rodzice-zaplaca-majatek-za-polaczenia-telefoniczne,News,107676.html (dostęp 05.05.2020)