Treść głównego artykułu

Abstrakt

W tekście podjęta jest problematyka zmian w kształceniu, uczeniu się i wychowaniu w warunkach sytuacji wymuszonej wprowadzeniem powszechnej zdalnej edukacji wywołanej pandemią. W artykule wykorzystana jest koncepcja „gramatyki edukacji” przyjęta za D. Tyackiem i W. Tobinem. Celem artykułu jest przedstawienie „gramatyki edukacji” jako ramy koncepcyjnej analizy stałości i dynamiki struktur i funkcjonowania edukacji szkolnej oraz zwrócenie uwagi na znaczenie relacji i interpretacji tego, co przeszłe, teraźniejsze i możliwe w formalnej, powszechnej edukacji. które niespodziewanie zmieniło się, a znane elementy i słowa nabrały nowych znaczeń.  Koncepcja ta pomaga poznać mechanizmy rządzące trwałością wzorów i norm praktyk edukacyjnych oraz zrozumieć reakcje szokowe na gwałtowne zmiany w edukacji. W tym tekście wyznacza ramę opisu i wyjaśniania specyfiki nowej organizacji interakcji edukacyjnych w warunkach upowszechniania stosowania mediów cyfrowych (iedukacji), ze szczególnym uwzględnieniem izolacji społecznej i oraz projektowania badań nad edukacją i w edukacji na każdym jej poziomie.

Słowa kluczowe

“grammar of schooling” change in education distance learning and teaching research approach „gramatyka edukacji” zmiana w edukacji edukacja zdalna podejścia badawcze

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Czerepaniak-Walczak, M. Z. (2020). Jak zmienia się „gramatyka edukacji”? O przejawach i konsekwencjach (wymuszonej) iedukacji. Forum Oświatowe, 32(1(63), 13–23. https://doi.org/10.34862/fo.2020.1.1

Referencje

  1. Bruner, J. (2006). Kultura edukacji (przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz). Kraków: Universitas.
  2. Marcuse, H. (1991). Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego (przekł. S. Konopacki) Warszawa: PWN.
  3. Polskie szkoły nie mają dostępu do szybkiego internetu i narzędzi cyfrowych. (1 listopada 2017). Interia Biznes. Pobrano 30.04.2020 z: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-polskie-szkoly-nie-maja-dostepu-do-szybkiego-internetu-i-cyf,-nId,4064740.
  4. Rosen, L. D. (2011). Teaching the iGeneration. Educational Leadership, 68(5), 10–15.
  5. Rosen, L. D., Carrier, L. M., & Cheever, N. A. (2010). Rewired: Understanding the iGeneration and the way they learn. New York: Palgrave Macmillan.
  6. Sarnacka-Mahoney, E. (2020). Amerykańska szkoła w chaosie. Przegląd, 19(1061), 34–36.
  7. Taleb, N. N. (2008). The black swan: The impact to the highly improbable. London: Penguin Books.
  8. Tyack, D., & Tobin W. (1994). The “grammar” of schooling: Why has it been so hard to change? American Educational Research Journal, (31)3, 453–479. https://doi.org/10.3102%2F00028312031003453.
  9. UNESCO, UNICEF, World Bank & World Food Programme. (April 2020). Framework for reopening schools. Pobrano 30.04.2020 z: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373348.
  10. Urbaniak P. (04.05.2020). Zdalne nauczanie w Piasecznie. Rodzice zapłacą majątek za połączenia telefoniczne. Dobre Programy. Pobrane 05.05.2020 z: https://www.dobreprogramy.pl/Zdalne-nauczanie-w-Piasecznie.-Rodzice-zaplaca-majatek-za-polaczenia-telefoniczne,News,107676.html