Treść głównego artykułu

Abstrakt

Ostracyzm, szczególnie poczucie wykluczenia w bliskich relacjach, jest doświadczeniem awersyjnym, mogącym prowadzić do spadku empatii. Jednakże wyniki dotychczasowych badań nie są jednoznaczne, okazuje się bowiem, że ostracyzm wiązać się może ze wzrostem emocji pozytywnych i gotowości do podejmowania działań prospołecznych. Zakładano, że jednym z czynników odpowiedzialnym za te rozbieżności może być płeć. Wyniki otrzymanych dwu badań wykazały, że rzeczywiście, wśród mężczyzn doświadczanie wykluczenia wiąże się ze spadkiem empatii (osobistej wrażliwości i empatycznej troski w badaniu 1 oraz przyjmowania perspektywy w badaniu 2), natomiast kobiety reagują wzrostem empatii (przyjmowania perspektywy osoby trzeciej). Różnice w przejawianiu empatii wśród kobiet i mężczyzn wiązać się mogą z ewolucyjnie ukształtowanymi odmiennymi wzorcami reagowania i funkcjonowania społecznego kobiet i mężczyzn.

Słowa kluczowe

ostracyzm bliskie relacje empatia

Szczegóły artykułu