Treść głównego artykułu

Abstrakt

Poprzednie badania wykazały, że wykluczenie społeczne ogranicza zachowania prospołeczne. Aczkolwiek ludzie doświadczeni ostracyzmem są bardziej podatni na próby oddziaływania nacisku społecznego. Obecne badania sprawdzały wpływ wykluczenia na poziom uległości. Zgodnie z modelem ostracyzmu, u osób
wykluczonych następuje spadek nastroju i potrzeb. Poziom uległości był generalnie wyższy wśród badanych dotkniętych odrzuceniem (badanie 1). Tendencja do angażowania się w działania wolontaryjne była jednak wyższa kiedy uczestnicy proszeni byli o wzięcie udziału w zadaniu wymagającym zaangażowania grupowego (w stosunku do zaangażowania indywidualnego), które mieli wykonać z innymi uczestnikami niebędącymi osobami wyluczającymi (badanie 2). Otrzymane wyniki są zgodne z innymi badaniami wskazującymi, iż ludzie mają raczej tendencję do zachowań agresywnych niż prospołecznych w stosunku do osób wykluczających, oraz do odbudowania zagrożonych potrzeb poprzez starania rozwijania nowych relacji społecznych.

Słowa kluczowe

ostracyzm wykluczenie odrzucenie Cyberball wpływ społeczny uległość wolontariat

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gamian-Wilk, M., Madeja-Bien, K., & Bjorkelo, B. (2021). Ulegać czy nie ulegać. Forum Oświatowe, 32(2(64), 75-85. https://doi.org/10.34862/fo.2020.2.3

Referencje

 1. Balliet, D., & Ferris, D. (2013). Ostracism and prosocial behavior: A social dilemma perspective. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 120, 298–308. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2012.04.004
 2. Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497-529.
 3. Bernstein, M. J., Sacco, D. F., Brown, C. M., Young, S. G., & Claypool, H. M. (2010). A preference for genuine smiles following social exclusion. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 196–199. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2009.08.010
 4. Bernstein, M. J., Young, S. G., Brown, C. M., Sacco, D. F., & Claypool, H. (2008). Adaptive responses to social exclusion: Social rejection improves detection of real and fake smiles. Psychological Science, 19, 981–983. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02187.x
 5. Böckler, A., Hömke, P., & Sebanz, N. (2014). Invisible man: Exclusion from shared attention affects gaze behavior and self-reports. Social Psychological and Personality Science, 5, 140–148. https://doi.org/10.1177/1948550613488951
 6. Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial organizational behaviors. The Academy of Management Review, 11(4), 710-725. http://www.jstor.org/stable/258391
 7. Carter-Sowell, A. R., Chen, Z., & Williams, K. D. (2008). Ostracism increases social susceptibility. Social Influence, 3, 143–153.https://doi.org/10.1080/15534510802204868
 8. Cialdini, R. B., & Goldstein, N. J. (2004). Social influence: Compliance and conformity. Annual Review of Psychology, 55, 591-621.
 9. DeWall, C. N., Twenge, J. M., Gitter, S. A., & Baumeister, R. F. (2009). It’s the thought that counts: The role of hostile cognition in shaping aggressive responses to social exclusion. Journal of Personality and Social Psychology, 96, 45-59.
 10. DeWall, C.N., Twenge, J.M., Koole, S.L., Baumeister, R.F., Marquez, A., & Reid, M.W. (2011). Automatic emotion regulation after social exclusion: Tuning to positivity. Emotion, 11(3), 623-636. https://doi.org/10.1037/a0023534
 11. Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., & Williams, K. D. (2003). Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion. Science, 302, 290–292.
 12. Gerber J., Wheeler L. (2009). On being rejected: A meta-analysis of experimental research on rejection. Perspectives on Psychological Science, 4, 468–488. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2009.01158.x
 13. Hartgerink, C. H. J., I., v. B., Wichters, J. M., & Williams, K. D. (2015). The Ordinal Effects of Ostracism: A Meta Analysis of 120 Cyberball Studies. Plos One, 10(5), e0127002. https://doi.org/0.1371/journal. pone.0127002
 14. Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., & Cialdini, R. B. (2010). Social psychology: Goals in interaction (5th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 15. Lakin, J. L., & Chartrand, T. L. (2005). Excluding and nonconscious behavioral mimicry. In K. D. Williams, J .P. Forgas & W. von Hippel (Eds.), The social outcast: Ostracism, social exclusion, rejection, and bullying (pp. 279-295). New York: Psychology Press.
 16. Leary, M. R., Kowalski, R. M., Smith, L., & Phillips, S. (2003). Teasing, rejection, and violence: Case studies of the school shootings. Aggressive Behavior, 29, 202–214. https://doi.org/10.1002/ab.10061
 17. Leary, M.R., Twenge, J.M., & Quinlivan, E. (2006). Interpersonal rejection as a determinant of anger and aggression. Personality and Social Psychology Review, 10, 11-132.
 18. Maner, J.K., DeWall, N.C., Baumeister, R.F., & Schaller, M. (2007). Does social exclusion motivate interpersonal reconnection? Resolving the “porcupine problem.” Journal of Personality and Social Psychology, 92 (1), 42-55.
 19. Molden, D. C., Lucas, G. M., Gardner, W. L., Dean, K., & Knowles, M. L. (2009). Motivations for prevention or promotion following social exclusion: Being rejected versus being ignored. Journal of Personality and Social Psychology, 96, 415–431. https://doi.org/10.1037/a0012958
 20. Riva, P., Williams, K. D., Torstrick, A. M., & Montali, L. (2014). Orders to shoot (a camera): Effect of ostracism on obedience. Journal of Social Psychology, 154, 208–216. https://doi.org/10.1080/00224545.2014.883354
 21. Smart Richman, L., & Leary, M. R. (2009). Reactions to discrimination, stigmatization, ostracism, and other forms of interpersonal rejection: A multimotive model. Psychological Review, 116, 365-383.
 22. Twenge, J. M. (2005). When does social rejection lead to aggression? The influence of situations, narcissism, emotions, and replenishing connections. In K. D. Williams, J. P. Forgas & W. von Hippel (Eds.), The social outcast: Ostracism, social exclusion, rejection, and bullying (pp. 19-34). New York: Psychology Press.
 23. van Beest, I., & Williams, K. D. (2006). When inclusion costs and ostracism pays, ostracism still hurts. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 918-928.
 24. Vorderer, P., & Schneider, F. M. (2017). Social media and ostracism. In K. D. Williams & S. A. Nida (Eds.), Ostracism, exclusion, and rejection (pp. 240-257). New York, NY: Psychology Press.
 25. Wesselmann, E. D., Ren, D., & Williams, K. D. (2015). Motivations for responses to ostracism. Frontiers in Psychology, 6 (40). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00040
 26. Williams, K. D., Cheung, C. K. T., & Choi, W. (2000). CyberOstracism: Effects of being ignored over the Internet. Journal of Personality and Social Psychology, 79, 748-762.
 27. Williams, K. D., & Jarvis, B. (2006). Cyberball: A program for use in research on ostracism and interpersonal acceptance. Behavior Research Methods, Instruments and Computers, 38, 174–180.
 28. Williams, K. D., & Sommer, K. L. (1997). Social ostracism by one’s coworkers: Does rejection lead to loafing or compensation? Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 693-706.
 29. Zadro, L., Williams, K. D., & Richardson, R. (2004). How low can you go? Ostracism by a computer lowers belonging, control, self-esteem, and meaningful existence. Journal of Experimental Social Psychology, 40, 560-567.