Treść głównego artykułu

Abstrakt

Brak abstraktu.

Słowa kluczowe

Zygmunt Bauman

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Śliwerski, B. (1). Refleksje o Baumanowskiej edukacji we mgle soc-ponowoczesnego świata. Forum Oświatowe, 29(1(57), 49-63. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/576

Referencje

 1. Ab, PAP. (2017). Zygmunt Buman nie żyje. Pobrano 7 kwietnia 2017, z: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,21221254,zygmunt-bauman-nie-zyje-w-wieku-91-lat-odszedl-do-plynnej.html
 2. Bauman, Z. (2012a). O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo. Przeł. P. Poniatowska, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 3. Bauman, Z. (2012b). Kultura jako praxis. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Bauman, Z. (2004). Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 5. Bukowski, J. (2013). Donosił, bo musiał?. Pobrano 29 czerwca 2013, z: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/42329,donosil-bo-musial.html
 6. Chałasiński, J. (1946). Społeczna genealogia inteligencji polskiej, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.
 7. Cieślik, M. (2013). Faszyści na wykładzie profesora Baumana. Pobrano 4 maja 2017, z: http://www.rp.pl/artykul/1023809-Faszysci-na-wykladzie-profesora-Baumana.html
 8. Kwaśniewski, T. (2013). Dałem się uwieść. Wywiad T. Kwaśniewskiego z Z. Baumanem, Pobrano 4 maja 2017, z: http://wyborcza.pl/magazyn/1,126715,14189746,Bauman__dalem_sie_uwiesc.html
 9. Kozielecki, J. (1979). Smutek spełnionych baśni. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 10. Kubicki, R., Zeidler-Janiszewska A. (2009). Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 11. Memches, F. (2013). Zygmunt Bauman – sprzymierzeniec antysemitów? Pobrano 4 maja 2017, z: http://www.rp.pl/artykul/1024182-Zygmunt-Bauman-sprzymierzeniec-antysemitow-.html
 12. Seweryński, M. (2008). Tożsamość chrześcijańska we współczesnej Europie. W: J. Gocko, R. Sadowski, Wychowanie w służbie praw człowieka (s. 13–28). Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.
 13. Simmel, G. (2008). Pisma socjologiczne. przeł. Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa:Oficyna Naukowa.
 14. Szacki, J. (2011). Tradycja. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Wojtyła, K. (1983). Elementarz etyczny. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 16. Zalewski, B. (2013). Zygmunt Bauman słynna praczka. Pobrano 4 maja 2017, z: http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/bogdan-zalewski/blogi/news-zygmunt-bauman-slynna-praczka,nId,985640
 17. Zdort, D. (2013). Zygmunt Bauman z bezpieki na uniwersytet. Pobrano 4 maja 2017, z: http://www.rp.pl/artykul/1023428-Zygmunt-Bauman-z-bezpieki-na-uniwersytet--Komentuje-Dominik-Zdort.html