Treść głównego artykułu

Abstrakt

Brak abstraktu.

Słowa kluczowe

Zygmunt Bauman

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szkudlarek, T. (1). Język struktur i język rozumienia. O spóźnionym oburzeniu tekstami Zygmunta Baumana. Forum Oświatowe, 29(1(57), 27-33. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/575

Referencje

  1. Bauman, Z. (1966). Kultura i społeczeństwo. Preliminaria. Warszawa: PWN.
  2. Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
  3. Bauman, Z. (2006). Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
  4. Bauman, Z. (2012). Nowoczesność i zagłada. Holocaust – choroba czy produkt cywilizacji?. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
  5. Bauman, Z. (2014). Etyka ponowoczesna. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.