Treść głównego artykułu

Abstrakt

Brak abstraktu.

Słowa kluczowe

Zygmunt Bauman

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kwieciński, Z. (1). Laudacja ku czci Profesora Zygmunta Baumana z okazji uroczystości nadania godności doktora honoris causa Dolnośląskiej Szkoły we Wrocławiu. Forum Oświatowe, 29(1(57), 11-16. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/570

Referencje

  1. Buman, Z. (1966). Kultura i społeczeństwo. Preliminaria. Warszawa: PWN.
  2. Bauman, Z (1978). Hermeneutics and Social Science. Approaches to understanding. London: Hutchinson & Co.
  3. Bauman, Z. (1989). Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press.
  4. Bauman, Z. May, T. (2001). Thinking Sociologically. Oxford: Blackwell Publishing.
  5. Witkowski, L. (2013). Przełom dwoistości w pedagogice polskiej.
  6. Historia, teoria i krytyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.