Treść głównego artykułu

Abstrakt

Brak abstrktu.

Słowa kluczowe

płynność pokolenie młodzież

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bauman, Z. (1). O pokoleniu ani–ani i albo–albo. Forum Oświatowe, 29(1(57), 35-47. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/569

Referencje

  1. Bauman, Z. (2011). Niepewna przyszłość merytokracji. Pobrane 28 maja 2012, z: http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,9324083,Niepewna_przyszlosc_merytokracji.htm
  2. Brzostek, D., Pawłowska-Salińska K. (2011). Wykształcona klasa robotnicza. Pobrane 28 maja 2012, z: http://wyborcza.pl/1,76842,9282949,Wyksztalcona_klasa_robotnicza.html
  3. Saliba, F. (2011). Pas de rentrée pour les „Ni-Nis”„Le Monde. Pobrane 16 lipca 2013, z:
  4. http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/08/27/pas-de-rentree-pour-les-ni-nis_1564344_3232.html