Treść głównego artykułu

Abstrakt

nie dotyczy

Słowa kluczowe

dydaktyka

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Grażyna Szyling, Uniwersytet Gdański

Grażyna Szyling: doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Badań nad Dzieciństwemi Szkołą Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe: diagnostyka edukacyjna i ewaluacja w edukacji,a zwłaszcza ocenianie szkolne, wpisane w konteksty dydaktyczne, ideologiczne i społeczne. Autorka licznych tekstów poświęconych tym zagadnieniom, w tym monografii „Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami” (2011)
Jak cytować
Szyling, G. (2017). Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Dydaktyk Szczegółowych: „Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych”; Gdańsk, 21-22 maja 2017. Forum Oświatowe, 29(1(57), 217-220. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/542

Referencje

  1. brak