Treść głównego artykułu

Abstrakt

nie dotyczy

Słowa kluczowe

krytyczna analiza dyskursu teoria polityki Herbart Rousseau Laclau Szkudlarek

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Piotr Stańczyk, Uniwersytet Gdański

Adiunkt w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki WNS UG. W 2006 roku broni rozprawę doktorską pt. Przemoc i emancypacja. Ambiwalencja funkcji studiów zaocznych na Uniwersyteci Gdańskim. Później jego zainteresowania wiążą się z relacjami między edukacją a ekonomią. W 2013 roku publikuje książkę pt. Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie. W stronę krytycznej pedagogiki pracy, która jest próbą aplikacji krytycznej teorii edukacji do pedagogiki pracy. Zainteresowanie teorią krytyczną edukacji wyewoluowało w stronę pedagogiki emancypacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem filozofii edukacji Paulo Freire, jak i aktualnych prac badaczy z kręgu luzofońskiego.
Jak cytować
Stańczyk, P. (2017). Recenzja książki Tomasza Szkudlarka: On the Politics of Educational Theory, (New York – London: Routledge 2017), ss. 144. Forum Oświatowe, 29(1(57), 229-233. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/541

Referencje

  1. Cackowska, G., Kopciewicz L., Patalon M., Stańczyk P., Starego K., Szkudlarek T. (2012). Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  2. Melosik, Z., Szkudlarek, T. (1998). Kultura, tożsamość, edukacja: migotanie znaczeń. Kraków: Impuls.
  3. Szkudlarek, T. (1993). Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków: Impuls.
  4. Szkudlarek, T. (1999). Media: szkic z pedagogiki dystansu. Kraków: Impuls.
  5. Szkudlarek, T. (2005). Educational Theory, Displacement, and Hegemony. International Journal of Applied Semiotics, Vol. 4, No. 2, s. 109-130.
  6. Szkudlarek, T. (2008). Dyskursywna konstrukcja podmiotowości. „Puste znaczące” a pedagogika kultury. Forum Oświatowe, Numer specjalny, s. 125-139.
  7. Śliwerski, B., Szkudlarek, T. (1991). Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków: Impuls.