Treść głównego artykułu

Abstrakt

W tekście podjęto próbę krytycznej analizy dyskursu, obecnego w serialutelewizyjnym „Rodzinka.pl”, pod kątem promowania obrazu dzieciństwai szczęśliwej rodziny oraz ich ewentualnej kompatybilności z systemem wartościspołeczeństwa konsumpcyjnego. Autor stawia tezę, że obraz dziecka i rodzica orazich wzajemnych relacji może w subtelny sposób wspierać kształtowanie niektórychpostaw społecznych względem szczęśliwego dzieciństwa jako dzieciństwa nastawionegow znacznej mierze na konsumpcję. Autor konfrontuje te obrazy z wnioskami,płynącymi z analiz znacznie wcześniejszych obrazów, pochodzących z doby PRL.

Słowa kluczowe

dzieciństwo dziecko rodzic popkultura kultura masowa społeczny konstrukt dzieciństwa konsumpcjonizm

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kozłowski, T. (2017). Konsumpcyjny konstrukt szczęśliwego dzieciństwa na przykładzie serialu „Rodzinka.pl”. Zastosowanie krytycznej analizy dyskursu. Forum Oświatowe, 29(1(57), 185-200. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/533

Referencje

 1. Barber, B. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka
 2. obywateli. Warszawa: Muza.
 3. Beck, U., Gernsheim-Beck, E. (2013). Całkiem zwyczajny chaos miłości. Wrocław:
 4. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 5. Bogunia-Borowska, M. (2011). Obrazy i znacznie dziecka w filmowych opowieściach
 6. z czasów transformacji i nowej rzeczywistości. W: Łaciak, B. (red.), Nowe społeczne
 7. wymiary dzieciństwa (s. 278–319). Warszawa: Żak.
 8. Csikszentmichalyi, M. (2005). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Taszów:
 9. Biblioteka Moderatora.
 10. Czapiński, J. (2004). Spotkanie dwóch tradycji: hedonizmu i eudajmonizmu. W: tenże
 11. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, cnotach i sile człowieka
 12. (s. 13–17). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Dąbrowska, J. (2011). Dobre wychowanie dziś, nowe zjawiska i tendencje. W: Łaciak,
 14. B. (red.), Nowe społeczne wymiary dzieciństwa (s. 113–144). Warszawa: Żak.
 15. Ehrenreich, B. (2011). Smile of Die: How Positive Thinking Fooled America and the
 16. World. Londyn: Granta Books.
 17. Goldacre, B. (2011). Lekarze, naukowcy, szarlatani. Od przerażonego pacjenta do świadomego
 18. konsumenta. Gliwice: Septem.
 19. Gittins, D. (2008). Historia konstruktów dzieciństwa. W: Kehily, M.J. (red.), Wprowadzenie
 20. do badań nad dzieciństwem (s. 43–60). Kraków: WAM.
 21. Jabłońska, B. (2006). Krytyczna analiza dyskursu. Refleksje teoretyczno-metodologiczne.
 22. Przegląd Socjologii Jakościowej, 1, 53–67.
 23. Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań: Media
 24. Rodzina.
 25. Kamińska, A. (2011). Miastowi. Slow food i aronia losu. Warszawa: Trio.
 26. Kehily, M.J., Montgomery, H. (2008). Niewinność i doświadczenie: historyczne podejście
 27. do dzieciństwa i seksualności. W: Kehily, M.J. (red.), Wprowadzenie do badań
 28. nad dzieciństwem (s. 15–41). Kraków: WAM.
 29. Kozłowski, T. (2014). Slow movement, psychologia pozytywna i dobrostan wobec
 30. społecznych wyzwań konsumeryzmu. Czy dobra niepozycjonujące mogą stać się
 31. wyznacznikiem prestiżu?, Kultura i Edukacja, 3, 263–287.
 32. Kozłowski, T. (2013).W poszukiwaniu prywatnej lokalności. Psycho-socjologiczne
 33. aspekty cocooningu, Tematy z Szewskiej, 1, 33–45.
 34. Łaciak, B. (2011). Komercyjne przemiany współczesnego dzieciństwa. W: tenże (red.),
 35. Nowe społeczne wymiary dzieciństwa (s. 77–112). Warszawa: Żak.
 36. Łaciak, B. (2013). Serialowe wizerunki dzieci i relacji z dziećmi. W: tenże (red.), Dzieciństwo
 37. we współczesnej Polsce. Charakter przemian (s. 170–205). Warszawa: Żak.
 38. Miller, G. (2010). Teoria szpanu. Seks, ewolucja i zachowania klienta. Warszawa: Prószyński
 39. i S-ka.
 40. Nettle, D. (2005). Szczęście sposobem naukowym wyłożone. Warszawa: Prószyński
 41. i S-ka.
 42. Orłowska, D. (2013). Dziecko jako konsument na przykładzie rynku usług dla dzieci
 43. w Warszawie. W: Łaciak, B. (red.), Dzieciństwo we współczesnej Polsce. Charakter
 44. przemian (s. 158–169). Warszawa: Żak.
 45. Postman, N. (2001). W stronę XVIII stulecia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 46. Putnam, R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych
 47. w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 48. Seligmann, M. (2011). Pełnia życia. Poznań: Media Rodzina.
 49. Sennett, R. (2010). Kultura nowego kapitalizmu. Warszawa: Muza.
 50. Riesman, D. (1971). Samotny tłum. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 51. Rifkin, J. (2003). Wiek dostępu: nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za
 52. każdą chwilę życia.Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 53. Spicer, A., Cederström, C. (2016). Pętla dobrego samopoczucia. Warszawa: Wydawnictwo
 54. Naukowe PWN.
 55. Stasiuk, K. (2003). Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem
 56. komunikacyjnym, dyskursem a kulturą masową. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
 57. Wrocławskiego.
 58. Trzebińska, E. (2012). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie
 59. i Profesjonalne.
 60. Walther, L. (1979). The invention of childhood in Victorian autobiography. W: Landon,
 61. G. Approaches to Victorian Autobiography. Ohio, Athens: Ohio University
 62. Press.
 63. Zemełka, A. (2016). Wczesna historia coachingu. Poszukiwanie definicji i interferencji
 64. idei. Forum Oświatowe, 2, 143–160.