Treść głównego artykułu

Abstrakt

Prezentowany artykuł jest syntetyczną relacją z badań nad uwarunkowaniami osamotnienia osób niepełnosprawnych. Wyeksponowano w nim wpływ wybranych czynników na pozostawanie tych osób w izolacji, a także ich wpływ na wydostawanie się z samotności. Materiał badawczy stanowią biograficzne studia przypadków.

Słowa kluczowe

biografie osób niepełnosprawnych funkcjonowanie osób niepełnosprawnych niepełnosprawność samotność biographies of disabled people disability isolation functioning of disabled people

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Winczewski, P. (2014). Wybrane aspekty osamotnienia osób niepełnosprawnych ruchowo. Forum Oświatowe, 26(1(51), 129–145. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/48

Referencje

 1. Abberley, P. (1997). The concept of oppression and the development of a social theory of disability. W: T. Booth (red.), Policies for Diversity in Education (s. 231–245). Bristol: The Open University.
 2. Allott, M., Robb, M. (2001). Understanding Health and Social Care. An Introductory Reader. London: SAGE.
 3. Baker, P. (1997). Interviev. W: D. Cormack (red.), The Research Process in Nurising (s. 226–235). Oxford: Blackwell Science.
 4. Barczyński, A. (red.). (2008). Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.
 5. Capra, F. (1987). Punkt zwrotny: nauka, społeczeństwo, nowa kultura. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 6. Fidelus, A. (2011). Integracja osób niepełnosprawnych – rozwiązania systemowe. W: M. Białas (red.), Specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych (s. 153–166). Kraków: Arson.
 7. Gibb, S. (2007). Equality of opportunity and anti-discriminatory practice. W: J. Miller (red.), Care in practice for Higher (s. 34–82). London: Hodder Arnold.
 8. Gorajewska, D. (2005). Ogólnopolski program edukacyjny przybliżający młodzieży świat osób niepełnosprawnych. W: D. Gorajewska (red.), Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian (s. 217–228). Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
 9. Hall, D. (1996). Health for All Children: Report of the Third Joint Working Party on Child Health Surveillance. Oxford: Oxford University Press.
 10. Januszewska-Warych, M. (2004). Dziecko specjalnej troski w świecie wartości. W: Z. Krzysztoszek, W. Rabczuk (red.), Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki (s. 131–144). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
 11. Kokosz, M. (2003). Metody kinezyterapeutyczne. W: A. Zembaty, M. Kokosz (red.), Kinezyterapia (Tom 2, s. 207–441). Kraków: Kasper.
 12. Komaniecka-Wiśniewska, A., Zakrzewska-Manterys, E. (2007). Rola rodziny i przyjaciół w życiu społecznym młodych osób niepełnosprawnych. W: E. Giermanowska (red.), Młodzi niepełnosprawni o sobie: rodzina, edukacja, praca (s. 29–56). Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 13. Korczyński, M. (2009). Wartości w przystosowaniu osób niepełnosprawnych. Lublin: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza.
 14. Kowalik, S. (2009). Wykorzystanie ruchu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych: historia idei i jej praktycznych zastosowań. W: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością (s. 23–40). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 15. Long, M. (2000). The Psychology of Education. London: Routlege.
 16. Łobocki, M. (2005). Metody i techniki badań pedagogicznych (wyd. 4). Kraków: Impuls.
 17. McNeill, P. (1986). Research Methods. London: Tavistock Publications.
 18. Mitręga, A. (2009). Trudności w realizacji funkcji wychowawczej rodziny w społeczeństwie ryzyka. W: M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Wartości w komunikacji różnych grup społecznych (s. 45–57). Toruń: Adam Marszałek.
 19. Ossowski, R. (2004). Jakość życia – efektywne pełnienie ról rodzinnych i zawodowych. W: M. Kościelska, B. Aouil (red.), Człowiek niepełnosprawny: rodzina i praca (s. 21–35). Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 20. Pietruszewska-Kobiela, G. (2010). Nigdy się nie rozstaniemy. Obraz rodowego dziedzictwa. W: W. Muszyński (red.), Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje (s. 89–101). Toruń: Adam Marszałek.
 21. Ries, A., Trout, J. (2000). 22 niezmienne prawa marketingu: naruszasz je na własne ryzyko! Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 22. Szychowiak, B. (1998). Pedagogika osób niesprawnych ruchowo. W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna (s. 179–195). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 23. Waddell, G., Burton, A. K. (2004). Concepts of rehabilitation for the management of common health problems. London: The Stationery Office.
 24. Ziątek, K. (2005). Wspomaganie rozwoju społecznego uczniów niepełnosprawnych ruchowo w domu i w rodzinie. W: M. Loska, D. Myślińska (red.), Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej: poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych (s. 221–227). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.