Treść głównego artykułu

Abstrakt

nie dotyczy

Słowa kluczowe

collaborative action research

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Elżbieta Krystyna Wołodźko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych

nauczyciel akademicki, pedagog, zainteresowany akademicką pedeutologią, zmianą w edukacji wyższej, kulturami uczenia się oraz kulturami epistemicznymi i ich edukacyjnymi aplikacjami
Jak cytować
Wołodźko, E. K. (2017). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej CARN „Integrating the Personal and Political in Professional Practice”, Bishop Grosseteste University, Lincoln (GB) 11-13 listopada 2016. Forum Oświatowe, 29(1(57), 221-225. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/473

Referencje

  1. brak