Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przybliża istotę kreatywności w relacjach: uczeń–nauczycielna lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Powszechnie panuje opinia, że polskaszkoła niszczy indywidualność młodych ludzi, dlatego ciekawymi sposobami stymulowaniaich kreatywności mogą być różne metody pobudzające uczniów do działania.W tekście proponuje się konkretne przykłady lekcji języka polskiego przećwiczonew praktyce pedagogicznej. Pokazują one, jak zmiana metod pracy nauczycielawpływa nie tylko na atrakcyjność zajęć, ale również na ich jakość, co w konsekwencjiprzekłada się na sukces edukacyjny ucznia.

Słowa kluczowe

kreatywność metody aktywizujące ocenianie kształtujące technologie informacyjne projekt edukacyjny czytelnictwo

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Artur Cembik, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego. Autor kilku publikacji m. in. w "Polonistyce". Obecnie dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu i doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.
Jak cytować
Cembik, A. (2017). Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń. Rozwijanie twórczych postaw uczniów na lekcjach języka polskiego w tak zwanych klasach starszych. Forum Oświatowe, 29(1(57), 245-254. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/470

Referencje

 1. Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej: oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 2. Jabłoński, A. (2012). Literatura hipertekstualna w szkole. Polonistyka, 7, 24–27.
 3. Łazarska, D. (2009). Jakiego nauczyciela polonisty potrzebuje współczesna szkoła. Polonistyka, 4, 22–31.
 4. Nęcka, E., Orzechowski J., Słabosz A., Szymura B. (2004). Trening twórczości. Gdańsk: Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne.
 5. Okoń, W. (1999). Dziesięć szkół alternatywnych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 6. Robinson, K. (b.d.). Czy szkoła zabija kreatywność?. Pobrane 19 września 2015, z: http://www.cialopedaogiczne.pl
 7. Sterna, D. (2014). Uczę (się) w szkole. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 8. Popek, S. (2003). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 9. Szmidt, K. J. (2008). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion.
 10. Szmidt, K.J. (2010). ABC kreatywności. Warszawa: Difin.
 11. Wołoszyn-Korczyk, A. (2000). Metoda projektów. Nowa Szkoła, 6, 31–34.