Treść głównego artykułu

Abstrakt

Wystąpienie choroby nowotworowej oznacza poważną i niepomyślną zmianę w sytuacji człowieka. Choroba pociąga za sobą szereg dolegliwości, wiąże się z inwazyjnymi procedurami diagnostycznymi i terapeutycznymi, stanowi przeszkodę w realizacji różnych dążeń i powoduje konieczność rezygnacji z niektórych celów życiowych lub ich modyfikację. Stwarza to okoliczności sprzyjające izolacji, co w efekcie doprowadza do przeświadczenia o byciu samym w chorobie. Celem prezentowanych rozważań jest przybliżenie problemu samotności osób zmagających się z chorobą nowotworową oraz działań realizowanych w toruńskim oddziale Akademii Walki z Rakiem, które pomagają w radzeniu sobie z samotnością.

Słowa kluczowe

choroba nowotworowa edukacja samotność terapia wsparcie cancer education solitude support therapy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rębiałkowska-Stankiewicz, M. (2014). Samotność w chorobie nowotworowej – z praktyki działalności Akademii Walki z Rakiem w Toruniu. Forum Oświatowe, 26(1(51), 159–166. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/46

Referencje

  1. de Walden-Gałuszko, K. (2011). Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
  2. Giddens, A. (2005). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Hejwosz, D. A. (2008). Paternalizm medyczny a proces edukacji pacjentów: wybrane aspekty. W: M. Cylkowska-Nowak (red.), Edukacja zdrowotna: możliwości, problemy, ograniczenia (s. 228–237). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
  4. Juczyński, Z. (2000). Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą nowotworową. W: K. de Walden-Gałuszko (red.), Psychoonkologia (s. 23–43). Kraków: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  5. Kopczyńska-Tyszko, A. (1999). Reakcje emocjonalne chorujących na nowotwór. W: D. Kubacka-Jasiecka, W. Łosiak (red.), Zmagając się z chorobą nowotworową: psychologia współczesna wobec pacjentów onkologicznych (s. 125-142). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  6. Kowalczyk, M. (2012). Ogólnopolska sieć Akademii Walki z Rakiem: powstanie, cele i działanie. W: M. Rębiałkowska-Stankiewicz, M.
  7. Kowalczyk (red.), Akademia Walki z Rakiem: wsparcie społeczne (s. 11–23). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  8. Rogiewicz, M., Lutostańska, M. (2012). Psychospołeczne problemy osób chorych onkologicznie. W: M. Rębiałkowska-Stankiewicz, M. Kowalczyk (red.), Akademia Walki z Rakiem: wsparcie społeczne (s. 24–55). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  9. Simonton, O. C., Mattews-Simonton, S., Creighton, J. L. (2006). Triumf życia: możesz mieć przewagę nad rakiem. Łódź: Wydawnictwo JK.